spacer

БИСЕР ЖИВКОВ ТРОЯНОВ
spacer
    
Член на Централна избирателна комисия

spacer
spacer Роден на 30 август 1969 година в гр. Перник
Образование: висше в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, специалност "Право" в периода 1989 - 1993 год.
Длъжност: Софийски апелативен съд съдия в наказателно отделение
1. Член на Факултетния съвет на Юридическия факултет при СУ "Св. Климент Охридски" в периода 1990-1993 г.
2. Младши съдия в Софийски градски съд в периода 01.08.1994 г. до 15.10.1995 г.
3. Съдия в Софийски районен съд, Наказателна колегия в периода 18.10.1995 г. до 03.01.2000 г.
4. Съдия в Софийски градски съд, Наказателна колегия от 04.01.2000 г. до 21.03.2005 г.
5. Съдия в Софийски апелативен съд, Наказателна колегия от 01.04.2005 г.
6. Член в Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент в периода септември 2001 г. - 22.01.2002 г.
7. Член в Централната избирателна комисия за местни избори в периода 2003-2007
8. Член в Централната избирателна комисия за избиране на народни представители в периода 2005
spacer