spacer

ИВИЛИНА ВЕРГИНОВА АЛЕКСИЕВА
spacer
    
Член на Централна избирателна комисияspacerspacer Родена на 05.08.1974 г. в гр. София.
Завършила средното си образование в УКТЦ по МТТ при ВМЕИ - гр. Правец. Придобила образователно-квалификационна степен магистър по право в СУ "Св. Кл. Охридски". От 4 години е адвокат.
От 2002 г. е нещатен сътрудник на Парламентарната комисия по въпросите на гражданското общество.
Участвала е в работни групи по изготвяне на редица законопроекти, включително по Законопроекта за Избирателен кодекс.
Сътрудничи на неправителствени организации при разработката и реализацията на проекти, свързани с гражданско участие в процеса на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво, лични, политически, икономически и социални права, граждански контрол.
Автор на наръчници, сборници, статии в различни сфери на обществения живот.


spacer