Работна група по регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети, кандидати за народни представители, застъпници и наблюдатели в състав:
Пламен Киров -зам.-председател - ръководител
Антоанета Груева
Иван Минев
Ивилина Алексиева
Илияна Вълчанова
Красимир Вълев
Мустафа Карадайъ
Петър Божков
Румяна Сидерова
Севдалин Божиков

Работна група по състава и дейността на РИК и СИК в състав:
Александър Петров - зам.-председател -ръководител
Сабрие Сапунджиева - секретар
Димитър Радев
Елена Маркова
Емил Пенков
Иларион Иларионов
Румен Еленски
Светла Димитрова
Цветозария Йосифова-Кътева

Работна група по Методическите указания в състав:
Мина Топузова - ръководител
Сабрие Сапунджиева - секретар
Александър Александров
Бисер Троянов
Елена Маркова
Ивилина Алексиева
Михаил Константинов
Петър Божков
Петър Обретенов
Румен Еленски
Румяна Сидерова

Работна група по условията и реда за провеждане на предизборната кампания в състав:
Бисер Троянов - ръководител
Александър Александров
Иван Минев
Ивилина Алексиева
Илияна Вълчанова
Мина Топузова
Светла Димитрова

Работна група по изборните книжа,
определяне мандатите, компютърната обработка на резултатите от изборите и издаване на бюлетина в състав:

Михаил Константинов - зам.-председател - ръководител
Александър Петров - зам.-председател
Пламен Киров - зам.-председател
Сабрие Сапунджиева - секретар
Антоанета Груева
Иларион Иларионов
Мустафа Карадайъ
Севдалин Божиков
Цветозария Йосифова-Кътева

Работна група по организационно-техническите и финансовите въпроси в състав:
Сабрие Сапунджиева - секретар - ръководител
Александър Петров - зам.-председател
Михаил Константинов - зам.-председател
Пламен Киров - зам.-председател
Красимир Вълев