spacer
проф. ДИМИТЪР ИЛИЕВ КОСТОВ
spacer
    
Председател на Централната избирателна комисияspacer
spacer Роден в гр. Батак.
Завършил Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски ".
Ръководител на катедра "Административно - правни науки" в Юридическия факултет
на СУ "Св. Климент Охридски ".
Член на Президиума на ВАК.
Председател на ЦИКМИ - 2003 г.
Председател на ЦИК - 2005 г.
spacer