spacer

МИНА ИВАНОВА ТОПУЗОВА
spacer
    
Член на Централна избирателна комисияspacerspacer Родена на 14.08.1963 г. в гр. София.
Висшето си юридическо образование завършва в СУ" Св. Климент Охридски" през 1986 г.
Работи като прокурор и съдия в Софийски районен и в Софийски градски съд.
От 1998 г. до момента заема длъжността съдия в Софийски апелативен съд.
Член на Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент в периода септември 2001 г. -22.01.2002 г.
Член Централната избирателна комисия за местни избори с мандат 2003-2007 г. и член на Централната избирателна комисия за избиране на народни представители с мандат 2005-2009 г.


spacer