ЦИК - РЕШЕНИЕ №195/2.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 195
София, 2 юни 2005 г.

Постъпила е жалба с вх. № 534 от 1.06.2005 г. от Емил Илиев Кошлуков – председател на политическа партия “Новото време, срещу решение № 39 от 27.05.2005 г. на РИК 17 – Пловдив, за назначаване съставите на СИК в община Лъки.
Жалбата е изпратена от РИК 17 – Пловдив, в ЦИК с придружително писмо вх. № 545 от 1.06.2005 г., към което е приложена цялата преписка на РИК 17 – Пловдив, по назначаване съставите на СИК в община Лъки.
Жалбата е подадена в РИК 17 – Пловдив, на 30.05.2005 г., в срок и е допустима.
В жалбата се възразява срещу назначаването на съставите на СИК, в които не са включени представители на ПП “Новото време”, която е парламентарно представена партия, и е нарушена разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП.
Установено бе, че на 10.05.2005 г. е проведена консултация с представители на политически партии и коалиции. На срещата ПП “Новото време” и ДСБ не са били поканени и надлежно представлявани.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 18, ал. 1 и чл. 23, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решение № 39 от 27.05.2005 г. на РИК 17 – Пловдив, за назначаване съставите на СИК в община Лъки.
УКАЗВА на РИК 17 – Пловдив да назначи 7-членни СИК , в състава на които да има по един представител на всяка една парламентарно представена политическа партия или коалиция съобразно направеното предложение от същата.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №189/1.06.2005  жалба от Георги Костов Станилов - упълномощен представител на БЗНС – Народен съюз, срещу решение № 40 от 28.05.2005 г. на РИК – Бургас, за назначаване съставите на СИК в община Руен
ЦИК - РЕШЕНИЕ №190/1.06.2005  жалба от Момчил Момчилов – представител на политическа партия “Новото време” относно назначаването на СИК в община Средец, област Бургас
ЦИК - РЕШЕНИЕ №191/1.06.2005  жалба от Ева Сеизова – кмет на район “Възраждане”, Столична община, срещу решение № 31 от 27.05.2005 г. на РИК – София № 24, за назначаване на СИК на територията на район “Възраждане”
ЦИК - РЕШЕНИЕ №192/2.06.2005  одобряване на аудио- и аудио-визуален клип № 1
ЦИК - РЕШЕНИЕ №193/2.06.2005  одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 2
ЦИК - РЕШЕНИЕ №194/2.06.2005  жалба от Катя Господинова срещу предложението на кмета на община Харманли относно състава на секционните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ №195/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на политическа партия “Новото време”, срещу решение № 39 от 27.05.2005 г. на РИК 17 – Пловдив, за назначаване съставите на СИК в община Лъки
ЦИК - РЕШЕНИЕ №196/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на политическа партия “Новото време”, срещу решение № 47 от 27.05.2005 г. на РИК 17 – Пловдив, за назначаване съставите на СИК в община Стамболийски
ЦИК - РЕШЕНИЕ №197/2.06.2005  жалба от доц. д-р Борислав Китов – председател на Областното настоятелство на БЗНС – Народен съюз,
ЦИК - РЕШЕНИЕ №198/2.06.2005  жалба от Тодор Здравков Модев – член на РИК – София № 24, срещу решения № 42 от 30.05.2005 г. и № 46 от 1.06.2005 г. на РИК – София № 24
Решения: 189 ÷ 198 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]