ЦИК - РЕШЕНИЕ №191/1.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 191
София, 1 юни 2005 г.

Постъпила е жалба с вх. № 469 от 30.05.2005 г. от кмета на район “Възраждане”, СО, срещу решение № 31 от 27.05.2005 г. на РИК – София № 24.
В жалбата се прави оплакване, че РИК – София № 24, е нарушила чл. 18, ал. 1 от ЗИНП, като неправилно не е зачела постигнатото пред кмета на района споразумение между политическите сили и направеното от кмета въз основа на него състави на СИК. Твърди се, че неправилно РИК е отчела възражението на НДСВ и е променила броя на членовете на СИК от тази партия, с което е нарушена разпоредбата на чл. 18, ал. 1 и 3 от ЗИНП.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена от лице, което не разполага с правна възможност да атакува решението на РИК за назначаване на СИК. Законът е възложил на кмета функции на посредник между политическите сили при определяне съставите на СИК. Кметът не е самостоятелен участник в изборния процес и не разполага с възможност да обжалва решенията на РИК по чл. 18 от ЗИНП.
Жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 18 във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 8 и чл. 24, ал. 3 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ева Сеизова – кмет на община “Възраждане”, Столична община, срещу решение № 31 от 27.05.2005 г. на РИК – София № 24, като недопустима.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №189/1.06.2005  жалба от Георги Костов Станилов - упълномощен представител на БЗНС – Народен съюз, срещу решение № 40 от 28.05.2005 г. на РИК – Бургас, за назначаване съставите на СИК в община Руен
ЦИК - РЕШЕНИЕ №190/1.06.2005  жалба от Момчил Момчилов – представител на политическа партия “Новото време” относно назначаването на СИК в община Средец, област Бургас
ЦИК - РЕШЕНИЕ №191/1.06.2005  жалба от Ева Сеизова – кмет на район “Възраждане”, Столична община, срещу решение № 31 от 27.05.2005 г. на РИК – София № 24, за назначаване на СИК на територията на район “Възраждане”
ЦИК - РЕШЕНИЕ №192/2.06.2005  одобряване на аудио- и аудио-визуален клип № 1
ЦИК - РЕШЕНИЕ №193/2.06.2005  одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 2
ЦИК - РЕШЕНИЕ №194/2.06.2005  жалба от Катя Господинова срещу предложението на кмета на община Харманли относно състава на секционните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ №195/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на политическа партия “Новото време”, срещу решение № 39 от 27.05.2005 г. на РИК 17 – Пловдив, за назначаване съставите на СИК в община Лъки
ЦИК - РЕШЕНИЕ №196/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на политическа партия “Новото време”, срещу решение № 47 от 27.05.2005 г. на РИК 17 – Пловдив, за назначаване съставите на СИК в община Стамболийски
ЦИК - РЕШЕНИЕ №197/2.06.2005  жалба от доц. д-р Борислав Китов – председател на Областното настоятелство на БЗНС – Народен съюз,
ЦИК - РЕШЕНИЕ №198/2.06.2005  жалба от Тодор Здравков Модев – член на РИК – София № 24, срещу решения № 42 от 30.05.2005 г. и № 46 от 1.06.2005 г. на РИК – София № 24
Решения: 189 ÷ 198 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]