ЦИК - РЕШЕНИЕ №190/1.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 190
София, 1 юни 2005 г.

Постъпило е писмо с вх. № 515 от 1.06.2005 г. от РИК – Бургас, относно назначаването на СИК в община Средец, област Бургас. Приложени са жалба от Момчил Момчилов – представител на политическа партия “Новото време”, в която се възразява срещу назначаването на съставите на СИК в община Средец, предложение на кмета на община Средец относно съставите на СИК в общината.
Районната избирателна комисия не е взела решение по установения ред за назначаването на секционните избирателни комисии в община Средец, като не се е съобразила с изискванията на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 18, ал. 1 и чл. 23, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
УКАЗВА на РИК – Бургас, да назначи секционните избирателни комисии в община Средец, като се съобрази с изискванията на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП.
В 7-членните СИК да бъде назначен по един представител на всяка една парламентарно представена политическа партия или коалиция съобразно направеното предложение от същата.
УКАЗВА на РИК – Бургас, че в 9-членните секционни избирателни комисии следва да бъдат назначени представители на всички парламентарно представени политически партии и коалиции, като се редуцира броят на представителите на съответните политически партии и коалиции с оглед тяхното парламентарно представителство.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №189/1.06.2005  жалба от Георги Костов Станилов - упълномощен представител на БЗНС – Народен съюз, срещу решение № 40 от 28.05.2005 г. на РИК – Бургас, за назначаване съставите на СИК в община Руен
ЦИК - РЕШЕНИЕ №190/1.06.2005  жалба от Момчил Момчилов – представител на политическа партия “Новото време” относно назначаването на СИК в община Средец, област Бургас
ЦИК - РЕШЕНИЕ №191/1.06.2005  жалба от Ева Сеизова – кмет на район “Възраждане”, Столична община, срещу решение № 31 от 27.05.2005 г. на РИК – София № 24, за назначаване на СИК на територията на район “Възраждане”
ЦИК - РЕШЕНИЕ №192/2.06.2005  одобряване на аудио- и аудио-визуален клип № 1
ЦИК - РЕШЕНИЕ №193/2.06.2005  одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 2
ЦИК - РЕШЕНИЕ №194/2.06.2005  жалба от Катя Господинова срещу предложението на кмета на община Харманли относно състава на секционните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ №195/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на политическа партия “Новото време”, срещу решение № 39 от 27.05.2005 г. на РИК 17 – Пловдив, за назначаване съставите на СИК в община Лъки
ЦИК - РЕШЕНИЕ №196/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на политическа партия “Новото време”, срещу решение № 47 от 27.05.2005 г. на РИК 17 – Пловдив, за назначаване съставите на СИК в община Стамболийски
ЦИК - РЕШЕНИЕ №197/2.06.2005  жалба от доц. д-р Борислав Китов – председател на Областното настоятелство на БЗНС – Народен съюз,
ЦИК - РЕШЕНИЕ №198/2.06.2005  жалба от Тодор Здравков Модев – член на РИК – София № 24, срещу решения № 42 от 30.05.2005 г. и № 46 от 1.06.2005 г. на РИК – София № 24
Решения: 189 ÷ 198 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]