ЦИК-РЕШЕНИЕ №140/21.05.2005

РЕШЕНИЕ №140
София, 21 май 2005 г.

ОТНОСНО: съставяне на актове за констатирани нарушения на предизборната кампания на "Радио 1", "Инфо радио" и Българско национално радио

Постъпило е писмо вх. номер 279 от 19.05.2005 г. от Съвета за електронни медии, с което сезира ЦИК относно нарушения на разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от ЗИНП от радиоператори, притежаващи национална лицензия или регистрация. Централната избирателна комисия е компетентна да вземе решение по посочените нарушения. В програмите на радиопоператорите "Радио 1", "Инфо радио" и Българско национално радио се излъчват рекламни клипове на Български народен съюз със следното съдържание: "Българинът заслужава повече! ССД, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - това е Български народен съюз". Клиповете са излъчвани по програма "Хоризонт" на БНР на 12.05.2005 г. между 9,00 и 9,30 ч. и 12,30
и 13,00 ч., както и на 16.05.2005 г. между 6,30 и 7,00 ч. Същият клип е излъчен и в програмите на "Радио 1" на 14.05.2005 г. и по "Инфо радио" на 14.05.2005 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 10 от Закона за радиото и телевизията Съветът за електронни медии сезира ЦИК да предприеме предвидените от ЗИНП действия.
На основание чл. 23, ал. 1, т. 1, чл. 60, ал. 1, чл. 70, ал. 2, т. 1 и чл. 117 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Възлага на председателя на Централната избирателна комисия да състави актове за нарушения на радиоператорите "Радио 1", "Инфо радио" и Българско национално радио".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 131/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 44 от 8 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №132/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 44 от 8 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК- РЕШЕНИЕ №133/19.05.2005  регистрация на политическа партия "Партия за Възход и Равенство" за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК-РЕШЕНИЕ №134/20.05.2005  назначаване на комисия за оценка на предложенията от конкурса за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове)
ЦИК-РЕШЕНИЕ №135/21.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 11 от 25 април 2005 г. на ЦИК за реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина
ЦИК-РЕШЕНИЕ №136/21.05.2005  определяне поредните номера на партиите и коалициите в бюлетините за гласуване в изборите на 25 юни 2005 г.
ЦИК-РЕШЕНИЕ №137/21.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 37 от 8 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №138/21.05.2005  изменение на Решение номер 48 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №139/21.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 20 от 29 април 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №140/21.05.2005  съставяне на актове за констатирани нарушения на предизборната кампания на "Радио 1", "Инфо радио" и Българско национално радио
Решения: 131 ÷ 140 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]