ЦИК-РЕШЕНИЕ №134/20.05.2005

РЕШЕНИЕ номер 134
София, 20 май 2005 г.

ОТНОСНО: назначаване на комисия за оценка на предложенията от конкурса за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове)

На основание чл. 23, ал. 1, т. 23 от Закона за избиране на народни представители и Решение номер 115 от 17 май 2005 г. Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Назначава комисия за оценка на предложенията от конкурса за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) в състав:
Александър Александров
Бисер Троянов
Елена Маркова
Ивилина Алексиева
Мина Топузова
Петър Божков.

До 17.00 ч. на 21 май 2005 г. комисията по оценките да изготви писмено становище по оценка на предложенията и да го представи пред ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 131/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 44 от 8 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №132/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 44 от 8 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК- РЕШЕНИЕ №133/19.05.2005  регистрация на политическа партия "Партия за Възход и Равенство" за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК-РЕШЕНИЕ №134/20.05.2005  назначаване на комисия за оценка на предложенията от конкурса за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове)
ЦИК-РЕШЕНИЕ №135/21.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 11 от 25 април 2005 г. на ЦИК за реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина
ЦИК-РЕШЕНИЕ №136/21.05.2005  определяне поредните номера на партиите и коалициите в бюлетините за гласуване в изборите на 25 юни 2005 г.
ЦИК-РЕШЕНИЕ №137/21.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 37 от 8 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №138/21.05.2005  изменение на Решение номер 48 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №139/21.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 20 от 29 април 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №140/21.05.2005  съставяне на актове за констатирани нарушения на предизборната кампания на "Радио 1", "Инфо радио" и Българско национално радио
Решения: 131 ÷ 140 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]