ЦИК-РЕШЕНИЕ №138/21.05.2005

РЕШЕНИЕ №138
София, 21 май 2005 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение номер 48 от 9 май 2005 г. на ЦИК

С влязло в сила решение номер 4589 от 19.05.2005 г. по адм. д. номер 4583/2005 г. на ВАС, четвърто отделение, е отменено частично Решение номер 48 от 9 май 2005 г. на ЦИК в частта, с която Маринела Павлова Първанова и Валентина Михайлова Антонова са назначени едновременно като редовни членове и като резервни членове на РИК - Търговище.
В изпълнение решението на ВАС и на основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
НАЗНАЧАВА за членове на РИК - Търговище, Маринела Павлова Първанова, ЕГН 641207...., и Валентина Михайлова Антонова, ЕГН 541008.... .

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 131/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 44 от 8 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №132/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 44 от 8 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК- РЕШЕНИЕ №133/19.05.2005  регистрация на политическа партия "Партия за Възход и Равенство" за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК-РЕШЕНИЕ №134/20.05.2005  назначаване на комисия за оценка на предложенията от конкурса за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове)
ЦИК-РЕШЕНИЕ №135/21.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 11 от 25 април 2005 г. на ЦИК за реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина
ЦИК-РЕШЕНИЕ №136/21.05.2005  определяне поредните номера на партиите и коалициите в бюлетините за гласуване в изборите на 25 юни 2005 г.
ЦИК-РЕШЕНИЕ №137/21.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 37 от 8 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №138/21.05.2005  изменение на Решение номер 48 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №139/21.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 20 от 29 април 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №140/21.05.2005  съставяне на актове за констатирани нарушения на предизборната кампания на "Радио 1", "Инфо радио" и Българско национално радио
Решения: 131 ÷ 140 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]