ЦИК - РЕШЕНИЕ №130/19.05.2005

РЕШЕНИЕ 130
София, 19 май 2005 г.

ОТНОСНО: откриване на банкова сметка за изборен безлихвен депозит на инициативен комитет

На основание чл. 23, ал. 1, т.2 във връзка с чл. 46, ал. 3 и чл. 49а от Закон за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Регистрирането на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите на 25 юни 2005 г. става въз основа на заявление в свободен текст, съдържащо трите имена и единен граждански номер на трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на избирателния район, подписано от заявителите. Към заявлението се прилага банков документ за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 5000 лв. по сметка в БНБ съгласно чл. 49а, ал. 2, т. 3 от ЗИНП.
2. За получаване на банков документ от БНБ инициативният комитет за издигане на народен представител за участие в изборите на 25 юни 2005 г. трябва да представи в банката копие от заявлението, с което ще се регистрира в РИК, както и пълномощно на член на инициативния комитет за откриване на сметка в БНБ за внасяне на изборен безлихвен депозит в размер на 5000 лв.
3. Изборният безлихвен депозит се внася от упълномощения представител на инициативния комитет в срок до 25 май 2005 г. включително по сметка в БНБ номер 5000920902, банков код 66196611, в една от следните форми:
а) в брой на касите на БНБ всеки работен ден до 15,45 ч.;
б) чрез превод от търговските банки - в рамките на работното време на съответната търговска банка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №121/18.05.2005  В държавите, където ще се произвеждат избори за народни представители на 25 юни 2005 г., целият набор от изборни книжа ДВ, бр. 37 от 29.04.2005 г.) може да се изпрати и по електронен път
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 122/18.05.2005  насрочване на дата и час за провеждане нажребия за определяне на поредните номерав бюлетината на партиите и коалициите и запровеждане на жребиите за определяне на редана представяне на партиите и коалициите въвформите на предизборна кампания по БНТ и БНР
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 123/19.05.2005  определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и в местата, в които са задържани лица без влязла в сила присъда
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 124/19.05.2005  образуване на избирателни секции на плавателни съдове и гласуването на екипажите
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 125/19.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 57 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 126/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 56 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №127/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 56 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №128/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 75 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №129/19.05.2005  определяне на процедурата за теглене на жребий в районните избирателни комисии за реда на представяне на партии, коалиции и независими кандидати в диспутите
ЦИК - РЕШЕНИЕ №130/19.05.2005  откриване на банкова сметка за изборен безлихвен депозит на инициативен комитет
Решения: 121 ÷ 130 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]