ЦИК - РЕШЕНИЕ № 124/19.05.2005

РЕШЕНИЕ 124
София, 19 май 2005 г.

ОТНОСНО: образуване на избирателни секции на плавателни съдове и гласуването на екипажите

На основание чл. 23, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 41, ал. 5 и 6, чл. 42, чл. 85, ал. 4, чл. 103, ал. 3, чл. 105 и чл. 106, ал. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Избирателни секции на плавателни съдове, които отплуват от български пристанища до 19,00 ч. на 24 юни 2005 г., при наличие на не по-малко от 20 избиратели, се образуват от капитаните.

2. Секционната избирателна комисия се назначава от районна избирателна комисия по местопребиваването на плавателния съд по предложение на капитана.

3. Районните избирателни комисии по местопребиваването на плавателните съдове снабдяват секционните избирателни комисии с бюлетини, изборни книжа и други необходими материали.
Бюлетините, изборните книжа и другите необходими материали се получават от капитаните на плавателните съдове.

4. Избирателите, гласуващи на борда на плавателни съдове, удостоверяват самоличността си с моряшки паспорт или паспорт.

5. Резултатите от гласуването се предават посредством радиовръзка на параходствата (протокол-грами), а чрез тях на съответните районни избирателни комисии и на Централната избирателна комисия. Резултатите трябва да съдържат всички числови данни, описани в секционния протокол.

6. Гласовете от плавателните съдове, на които са образувани избирателни секции, се прибавят към гласовете от многомандатния избирателен район, на територията на който е пристанището, от което плавателните съдове под български флаг са напуснали страната.

7. Районните избирателни комисии създават база данни чрез компютърна обработка на секционните протоколи от избирателния район и на протокол-грамите от плавателните съдове.

8. Изборните книжа и материали от гласуването на плавателни съдове се изпращат на общината по чл. 42 от ЗИНП. Тези книжа и материали се съхраняват от областните администрации до следващите избори.

9. За всички останали въпроси по произвеждане на изборите за 40-о Народно събрание на плавателните съдове се прилагат разпоредбите на Закона за избиране на народни представители и Методическите указания на Централната избирателна комисия, предназначени за секционните избирателни комисии.
Настоящото решение да се изпрати на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към Министерството на транспорта и съобщенията, Параходство "Български морски флот" - Варна, Параходство "Българско речно плаване" - Русе, дирекциите "Морска администрация" в градовете Варна, Бургас, Русе и Лом, както и на
районните избирателни комисии - Варна, Бургас, Русе и Монтана.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №121/18.05.2005  В държавите, където ще се произвеждат избори за народни представители на 25 юни 2005 г., целият набор от изборни книжа ДВ, бр. 37 от 29.04.2005 г.) може да се изпрати и по електронен път
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 122/18.05.2005  насрочване на дата и час за провеждане нажребия за определяне на поредните номерав бюлетината на партиите и коалициите и запровеждане на жребиите за определяне на редана представяне на партиите и коалициите въвформите на предизборна кампания по БНТ и БНР
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 123/19.05.2005  определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и в местата, в които са задържани лица без влязла в сила присъда
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 124/19.05.2005  образуване на избирателни секции на плавателни съдове и гласуването на екипажите
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 125/19.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 57 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 126/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 56 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №127/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 56 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №128/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 75 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №129/19.05.2005  определяне на процедурата за теглене на жребий в районните избирателни комисии за реда на представяне на партии, коалиции и независими кандидати в диспутите
ЦИК - РЕШЕНИЕ №130/19.05.2005  откриване на банкова сметка за изборен безлихвен депозит на инициативен комитет
Решения: 121 ÷ 130 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]