ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР - 56

РЕШЕНИЕ НОМЕР - 56
София, 9 май 2005 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Монтана номер 12, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:

1. Председател:Светлин Миронов Славков
2. Зам.-председатели: Христо Иванов Денев
3. Александър Емилов Аврамов
4. Секретар: Ели Петрова Лазарова
5. Членове: Йордан Любчов Александров
6. Елка Стефанова Лазарова
7. Венка Иванова Ячева
8. Гита Цветкова Георгиева
9. Людмил Валентинов Гаврилов
10. Камелия Александрова Георгиева
11. Ивайло Иванов Георгиев
12. Иван Кирилов Павлов
13. Росица Богданова Петрова
14. Цветанка Павлинова Цекова
15. Зорница Витанова Горанова-Маркова

1. Резерви: Людмила Веселинова Захариева
2. Нели Георгиева Борисова
3. Красимира Иванова Атанасова
4. Мария Николаевна Ницова
5. Бисер Асенов Ценков
6. Емил Борисов Благоев
7. Елеонора Ангелова Симеонова
8. Камелия Славейкова
Калистратова
9. Катя Цветкова Апостолова
10. Кети Божидарова Костадинова

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 51  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Русе номер 19, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 52  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Велико Търново номер 4, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 53  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Ловеч номер 11, в състав от 13 членове, считано от 11
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 54  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Пловдив щ 16, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 55  регистрация на политическа партия Политическо движение "Евророма" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР - 56  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Монтана номер 12, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 57  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Пловдив-област номер 17, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 58  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Хасково номер 29, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 59  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Пазарджик номер 13, в състав от 13 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 60  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Стара Загора номер 27, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
Решения: 51 ÷ 60 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]