ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 55

РЕШЕНИЕ НОМЕР 55
София, 9 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия Политическо движение "Евророма"за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление от Политическо движение "Евророма", подписано от упълномощено лице да подаде документите в ЦИК Цветелина Михайлова Михайлова. Заявлението е заведено под номер 6 от 04.05.2005 г. в регистъра на ЦИК и към него са приложени:

1. Заверен препис от решение от 28.04.2005 г. по ф.д. номер 135/2001 г. на СГС, фирмено отделение.

2. Заверено от партията копие от "Държавен вестник", бр. 15 от 2001 г.

3. Удостоверение от 27.04.2005 г. по ф.д. номер 135/2001 г. на СГС, фирмено отделение, за актуалното състояние на партията.

4. Образец от подписа на представляващия партията.

5. Образец от печата на партията.

6. Удостоверение от 28.04.2005 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети за периода 2002 - 2004 г.

7. Банков документ за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 20 000 лв. От 04.05.2005 г. по сметка на БНБ.

8. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП, съдържащ трите имена, ЕГН и подписите на над 5000 избиратели, подкрепящи регистрациятана партията.

9. Пълномощно от представляващия партията Цветелин Цанов Кънчев в полза на Цветелина Михайлова Михайлова да подпише заявлението и да извърши всички правни и фактически действия във връзка с регистрирането на политическата партия.Налице е заявление за начина на изписване на наименованието на партията върху бюлетината Политическо движение "Евророма". Централната избирателна комисия, след като разгледа представеното заявление и приложенията към него и след като извърши проверка на подписката по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП (протокол номер 5 от 7.05.2005 г. на ГД "ГРАО") констатира, че са налице всички изисквания на чл. 50, ал. 2 и 3 от ЗИНП за регистрацията на политическа партия Политическо движение "Евророма" за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. за 40-о Народно събрание.
С оглед на изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Регистрира за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. политическа партия Политическо движение "Евророма".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 51  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Русе номер 19, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 52  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Велико Търново номер 4, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 53  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Ловеч номер 11, в състав от 13 членове, считано от 11
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 54  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Пловдив щ 16, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 55  регистрация на политическа партия Политическо движение "Евророма" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР - 56  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Монтана номер 12, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 57  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Пловдив-област номер 17, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 58  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Хасково номер 29, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 59  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Пазарджик номер 13, в състав от 13 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 60  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Стара Загора номер 27, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
Решения: 51 ÷ 60 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]