ЦИК - РЕШЕНИЕ №120/18.05.2005

РЕШЕНИЕ  120
София, 18 май 2005 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 43 от 8 май 2005 г. на ЦИК

Постъпило е писмо, вх. номер 246 от 18.05.2005 г. от председателя и секретаря на РИК - Варна, относно допусната техническа грешка в изписването на: името на члена на комисията Кристиян Веселинов Богоев и името на члена на комисията Иван Дичев Стоев, ЕГН на Валерия Александрова Ангелова и Снежана Христова Пъшева в Решение номер 43 от 8.05.2005 г. на ЦИК.
На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Допуска поправка на техническа грешка в Решение номер 43 от 8
май 2005 г., както следва:
1. Името на члена на комисията "Кристиян Велинов Богоев" да се
чете "Кристиян Веселинов Богоев".
2. Името на члена на комисията "Иван Денчев Стоев" да се чете
"Иван Дичев Стоев".
3. ЕГН на члена на комисията Валерия Александрова Ангелова да се
чете "741022....".
4. ЕГН на члена на комисията Снежана Христова Пъшева да се чете "750323....".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие Сапунджиева


Всички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 111/17.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 26 от 3 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №112/17.05.2005  изменение и допълнение на Решение номер 16 от 28 април 2005 г. на ЦИК относно регистрацията на кандидатски листи на партии, коалиции и нициативни комитети
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 113/17.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 52 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №114/17.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 21 от 3 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 115/17.05.2005  приемане на Задание за участие в конкурс за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите в подготовката и провеждането на избори за народни представители з
ЦИК - РЕШЕНИЕ №116/17.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 48 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №117/17.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 48 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №118/18.05.2005  утвърждаване на Методически указания за прилагане на ЗИНП
ЦИК - РЕШЕНИЕ №119/18.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 51 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №120/18.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 43 от 8 май 2005 г. на ЦИК
Решения: 111 ÷ 120 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]