ЦИК - РЕШЕНИЕ №239/9.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 239
София, 9 юни 2005 г.

Постъпила е жалба в ЦИК, вх. № 624 от 6.06.2005 г. от Васил Петров Тинчев – председател на общинската организация на ПП Демократи за силна България, срещу решение № 39 от 27.05.2005 г. на РИК – Благоевград, обявено на 1.06.2005 г., за назначаване на СИК в община Благоевград.
Подадената жалба е с вх. № 131 от 3.06.2005 г. в РИК – Благоевград, същата е в срок и следва да бъде разгледана.
С жалбата се твърди, че поради пропуск от страна на жалбоподателя същият не е подал имена за членове в три секции  – с номера 100, 107 и 108, като понастоящем с жалбата се сочи съответно имена на лица, които да бъдат назначени в тях, както и възразява срещу преразпределението на лицата, посочени в жалбата в други секции.
Прави се искане в жалбата също да се извърши замяна на лицето Михаил Янев от 8-ма секция с Илия Прокопов Димитров.
При разглеждане на жалбата по същество същата се явява неоснователна.
В изброените в жалбата секции - № 100, 107 и 108, има назначени представители на партия Демократи за силна България, като в секция 108 представителят на Демократи за силна България е определен за секретар на СИК. При определяне състава на СИК РИК – Благоевград, се е съобразила с изискването на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП и Решение № 85 от 12 май 2005 г. на ЦИК всички парламентарно представени партии да имат свои представители в съответните СИК. Посочените в жалбата лица са предложени от страна на Демократи за силна България и назначени в съответните СИК, в които да бъдат представители на партията. Назначаване на втори членове в съответните СИК от страна на Демократи за силна България би довело до нарушаване на процентното съотношение на парламентарното представителство на отделните партии и коалиции в ХХХІХ Народно събрание.
Що се касае до искането за подмяна на член в секция № 8, то същото е от компетентността на РИК – Благоевград, която следва да бъде сезирана от страна на представителя на ПП Демократи за силна България, за да се произнесе по предвидения в закона ред.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 24, ал. 3 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената жалба от ПП   Демократи за силна България срещу решение № 39 от 27.05.2005 г. на РИК – Благоевград, за назначаване на СИК в община Благоевград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №239/9.06.2005  жалба от Васил Павлов Тинчев – председател на Общинската организация на ПП Демократи за силна България, срещу решение № 41 от 28.05.2005 г. на РИК – Благоевград, за назначаване съставите на СИК в община Благоевград
ЦИК - РЕШЕНИЕ №240/9.06.2005  жалба от Санде Лазаров Костадинов – упълномощен представител на БЗНС – Народен съюз – Благоевград, и Иван Станков Мавродиев – упълномощен представител на Демократическа партия – Благоевград, срещу решение № 39 от 28.05.2005 г. на РИК – Благоевград, обяве
ЦИК - РЕШЕНИЕ №241/9.06.2005  жалба от Неделчо Атанасов Пещерлиев – председател на общинската организация на Демократи за силна България – Пазарджик, срещу решение № 47 от 30.05.2005 г. на РИК – Пазарджик, за назначаване съставите на СИК на територията на община Пазарджик
ЦИК - РЕШЕНИЕ №242/9.06.2005  жалба от Кадир Емин Муса – председател на ДПС – Минерални бани, срещу решение № 67 от 30.05.2005 г. на РИК – Хасково
ЦИК - РЕШЕНИЕ №243/9.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Витоша Рисърч” ЕООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №244/9.06.2005  жалба от М. Илиев – представител на коалиция “Български Народен Съюз”, срещу мълчалив отказ на РИК – Плевен, за назначаване на представители в съставите на СИК в община Левски
ЦИК - РЕШЕНИЕ №245/9.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “НОЕМА” ООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №246/9.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “МАРКЕТ ЛИНКС” ООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №247/9.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “АГЕНЦИЯ СКАЛА” ЕООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №248/9.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Център за социални изследвания и анализи”
Решения: 239 ÷ 248 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [>]   [>>]