ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 290/18.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 290
София, 18 юни 2005 г.

ОТНОСНО: жалби от БНТ и в. "24 часа" срещу излъчван предизборен клип на "Коалиция на розата"


Постъпили са жалби от БНТ с вх. номер 802 от 13.06.2005 г. и от в. "24 часа" с вх. номер 849 от 14.06.2005 г. срещу излъчван предизборен клип на "Коалиция на розата".
В жалбата на БНТ се сочи, че неправомерно в предизборния клип се използват материали от новинарските емисии на националната телевизия и авторски репортаж на журналистката Весела Смилец, за които не е давано съгласие да бъдат използвани в предизборната кампания.
В жалбата на в. "24 часа" се отбелязва, че са използвани основни графични елементи, запазен знак на вестника, и се възразява, че не е давано съгласие вестникът да бъде ангажиран в политическа кампания в полза на определена партия или коалиция.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 61 и чл. 70 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

УВАЖАВА жалбите на Българската национална телевизия и на в. "24 часа".
УКАЗВА на телевизионните оператори с национален лиценз да прекратят излъчването на клипа на "Коалиция на розата".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 290/18.06.2005  жалби от БНТ и в. "24 часа" срещу излъчван предизборен клип на "Коалиция на розата"
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 291/18.06.2005  жалба от Бейзат Садък Яхя - председател на Областния предизборен щаб на ДПС - Шумен
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 292/18.06.2005  получаването и обработването на изборните резултати от чужбина
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 293/20.06.2005  издаване на удостоверения за гласуване на друго място на лица, служебно заети с произвеждането на изборите на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 294/20.06.2005  отмяна на разрешения на социологически агенции да провеждат социологически проучвания в изборния ден
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 295/20.06.2005  приемане на Оперативен план за организацията на работата в ЦИК и отчитане на резултатите от изборите на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 296/21.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 297/21.06.2005  жалба от Ивайло Манчев Петров – независим кандидат за народен представител за изборите на 25.06.2005 г., срещу решение № 75 от 10.06.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 298/21.06.2005  жалба от Ивайло Манчев Петров – независим кандидат за народен представител за изборите на 25.06.2005 г., срещу решение № 82 от 13.06
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 299/22.06.2005  жалба от Коалиция “Атака”, представлявана от Мария Василева Молешка – координатор на коалицията за Враца, срещу решение № 94
Решения: 290 ÷ 299 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [>]   [>>]