ЦИК - РЕШЕНИЕ №229/8.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 229
София, 8 юни 2005 г.

Постъпило е заявление за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. от сдружение “Нов шанс”, подписано от представляващия сдружението Даниела Нацолова Георгиева.
Заявлението е подадено в ЦИК на 1.06.2005 г. и е заведено под № 525 от 1.06.2005 г. Към заявлението са приложени:
1. Препис от решение на Окръжен съд Монтана от 31.05.2005 г. по ф.д. № 548 от 2002 г., заверено от представляващия.
2. Удостоверение за актуално състояние на сдружение “Нов шанс”, издадено от Окръжен съд Монтана по ф.д. № 548 от 2002 г. на 01.06.2005 г.
3. Копие от устава на сдружението.
4. Кратко описание на опита на сдружението в наблюдението на изборите.
5. Проект за наблюдението на изборите за 40-то Народно събрание на 25 юни 2005 г.
Централната избирателна комисия счита, че са налице изискванията на Решение № 17 от 28 април 2005 г. на ЦИК за допускане на сдружението за участие в изборите с наблюдатели.
Като взе предвид гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 9 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
Допуска сдружение “Нов шанс” до участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. По реда на Решение № 17 от 28 април 2005 г. на представените от сдружението лица да се издадат удостоверения за наблюдатели (Приложение № 18 от изборните книжа).
Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №229/8.06.2005  допускане на сдружение “Нов шанс” за участие с наблюдатели в изборите за 40-то Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ №230/8.06.2005  допускане на сдружение “Гражданска инициатива за свободни и демократични избори” за участие с наблюдатели в изборите за 40-то Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ №231/8.06.2005  допускане на сдружение “Българска електорална колегия” за участие с наблюдатели в изборите за 40-то Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ №232/8.06.2005  допускане на сдружение “Национално сдружение на студенти и младежи с увреждания” за участие с наблюдатели в изборите за 40-то Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ №233/8.06.2005  недопускане на фондация “Галъп интернешънъл институт” за участие с наблюдатели в изборите за 40-то Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ №234/8.06.2005  жалба от Елена Иванова Рускова – председател на ПП “ДСБ”, район “Надежда”, срещу решение № 47 от 31.05.2005 г. на РИК – София № 25, за назначаване състава на 64 СИК в район “Надежда”
ЦИК - РЕШЕНИЕ №235/8.06.2005  жалба от Йордан Петров Борисов – председател и упълномощен представител на Областното настоятелство на БЗНС – Народен съюз – Русе, срещу решение № 43 от 30.05.2005 г. на РИК – Русе, обявено на 30.05.2005 г., за назначаване съставите на СИК в община Ветов
ЦИК - РЕШЕНИЕ №236/8.06.2005  жалба от Йордан Петров Борисов – председател и упълномощен представител на Областното настоятелство на БЗНС – Народен съюз – Русе, срещу решение № 42 от 30.05.2005 г. на РИК – Русе, обявено на 30.05.2005 г., за назначаване съставите на СИК в община Сливо
ЦИК - РЕШЕНИЕ №237/9.06.2005  възражение от БЗНС – Народен съюз, срещу решение № 66 от 30.05.2005 г. на РИК – Хасково
ЦИК - РЕШЕНИЕ №238/9.06.2005  жалба от Коалиция за България, представлявана от Трифон Димитров Митев, срещу решение № 44 от 29.05.2005 г. на РИК – Стара Загора
Решения: 229 ÷ 238 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [>]   [>>]