ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 27

РЕШЕНИЕ НОМЕР 27
София, 3 май 2005 г.

ОТНОСНО: гласуването по настоящ адрес

На основание чл. 23, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 36 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 10 юни 2005 г., събота, включително.

2. Когато постоянният и настоящият адрес на избирател са в едно и също населено място, гласуването се извършва в избирателната секция по постоянен адрес.

3. Избирателят по точка 1 подава до органите по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП по настоящ адрес писмено искане (Приложение нр. 6 от изборните книжа) в два екземпляра, един от екземплярите се изпраща на органите по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП по постоянния му адрес чрез териториалните звена на Главна дирекция "ГРАО", а другият остава в общинската администрация по настоящия му адрес.

4. След вписване на избирателя в избирателния списък по настоящия адрес органите по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП по този адрес съобщават за това по служебен път на органите по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП по постоянен адрес на избирателя до 17 юни 2005 г., събота, включително, за да бъде заличено името му от списъка по този адрес.
След вписване на избирателя в избирателния списък по настоящия адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

5. Главна дирекция "ГРАО" заличава избирателя по точка 1 от избирателния списък по постоянен адрес преди отпечатването му. За извършените заличавания на СИК по постоянен адрес се представя и списък-справка в предизборния ден заедно с останалите изборни книжа.

6. Когато заличаването на избирателя по точка 1 не е извършено от Главна дирекция "ГРАО" при отпечатване на избирателния списък по постоянен адрес и съобщението за вписването му в избирателния списък по настоящ адрес е получено от органите по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП по постоянен адрес, заличаването се извършва от тези органи чрез зачертаване, като в графата "Забележки" се отбелязва основанието и искането (Приложение нр. 6 от изборните книжа). Извършеното заличаване се отбелязва от органите по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП и в представения от главна дирекция "ГРАО" списък-справка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 21  определяне броя на мандатите за избор на народни представители в избирателните райони
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 22  оттегляне на заявления от кандидати за народни представители или оттегляне на предложения за кандидати за народни представители и кандидатски листи от партии, коалиции и инициативни комитети
ЦИК - РЕШЕНИЕ №23/03.05.2005  регистрация на политическа партия ДПС "Движение за права и свободи"
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 24  подписка на избиратели за издигане на кандидат за независим народен представител (Приложение номер 12 от избирателните книжа)
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 25  регистрирането на застъпници и участието на застъпници и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 26  издаване на удостоверения за гласуването на друго място
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 27  гласуването по настоящ адрес
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 28  отказ да регистрира партия Българска революционна младежка партия (БРМП)
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 29  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Шуменски номер 30, както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 30  назначаване на експертен съвет за оценка на офертите от конкурса за компютърната обработка с резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
Решения: 21 ÷ 30 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]