ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 24

РЕШЕНИЕ НОМЕР 24
София, 3 май 2005 г.

ОТНОСНО: подписка на избиратели за издигане на кандидат за независим народен представител (Приложение номер 12 от избирателните книжа)

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Регистрирането на независим кандидат за народен представител в един многомандатен избирателен район е възможно, когато кандидатурата му е подкрепена от необходимия брой избиратели с постоянен адрес (адресна регистрация) на територията на многомандатния избирателен район (чл. 46, ал. 1 от ЗИНП), както следва:
- за район до 4 мандата включително - 1100 избиратели;
- за район с 5 мандата - 1200 избиратели;
- за район с 6 мандата - 1300 избиратели;
- за район със 7 мандата - 1400 избиратели;
- за район с 8 мандата - 1500 избиратели;
- за район с 9 мандата - 1600 избиратели;
- за район с 10 мандата - 1700 избиратели;
- за район с 11 мандата - 1800 избиратели;
- за район с 12 мандата - 1900 избиратели;
- за район с 13 и повече мандата - 2000 избиратели.

2. Всеки от посочените избиратели удостоверява с подписа си пред член на инициативния комитет за издигане на независим кандидат подкрепата си за участие на независимия кандидат. Този член на инициативния комитет носи отговорност по смисъла на Наказателния кодекс за верността на положените пред него подписи (чл. 46, ал. 4 и 5 от ЗИНП).
Избирателят посочва също имената, ЕГН и постоянния си адрес (адресна регистрация).

3. Подписката на избирателите, подкрепящи независимия кандидат за участие в изборите се предава в РИК до 28 май 2005 г. включително, а заявленията на инициативните комитети се подават до 25 май включително.

4. Районната избирателна комисия установява резултата от подписките до 31 май 2005 г. включително и незабавно уведомява ЦИК (чл. 47, ал. 1 от ЗИНП).

5. Когато в РИК или ЦИК установяват, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се анулира с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.
Решението на Централната избирателна комисия за анулиране на регистрацията на независим кандидат се изпраща незабавно и на съответната РИК (чл. 47, ал. 2 от ЗИНП).

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 21  определяне броя на мандатите за избор на народни представители в избирателните райони
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 22  оттегляне на заявления от кандидати за народни представители или оттегляне на предложения за кандидати за народни представители и кандидатски листи от партии, коалиции и инициативни комитети
ЦИК - РЕШЕНИЕ №23/03.05.2005  регистрация на политическа партия ДПС "Движение за права и свободи"
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 24  подписка на избиратели за издигане на кандидат за независим народен представител (Приложение номер 12 от избирателните книжа)
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 25  регистрирането на застъпници и участието на застъпници и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 26  издаване на удостоверения за гласуването на друго място
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 27  гласуването по настоящ адрес
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 28  отказ да регистрира партия Българска революционна младежка партия (БРМП)
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 29  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Шуменски номер 30, както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 30  назначаване на експертен съвет за оценка на офертите от конкурса за компютърната обработка с резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
Решения: 21 ÷ 30 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]