ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 29

РЕШЕНИЕ НОМЕР 29
София, 4 май 2005 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Шуменски номер 30, както следва:

1. Председател: Христинка Данчева Димитрова
2. Зам.-председатели:Метин Мехмедов Сюлейманов
3. Николай Генадиев Табаков
4. Секретар: Генчо Ганчев Гатев
5. Членове: Иванела Филипова Ламбева
6. Николай Веселинов Николов
7. Димитър Стоянов Шарбанов
8. Магдалена Димова Ангелова
9. Иван Спасов Калайджийски
10. Николай Борисов Николов
11. Светослав Иванов Колев
12. Женя Иванова Попова
13. Светлозар Георгиев Петков
14. Аника Христова Костадинова
15. Дениз Айнур Джелял

Резерви:
1. Петинка Димитрова Николова
2. Сашка Станчева Борисова
3. Стефан Ангелов Данчов
4. Григор Борисов Григоров
5. Златан Милков Димитров
6. Иванка Йорданова Стамова
7. Александър Анатолиев Кардашевски
8. Снежка Иванова Янкова
9. Деница Йорданова Станчева
10. Наталия Цонева Петкова

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 21  определяне броя на мандатите за избор на народни представители в избирателните райони
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 22  оттегляне на заявления от кандидати за народни представители или оттегляне на предложения за кандидати за народни представители и кандидатски листи от партии, коалиции и инициативни комитети
ЦИК - РЕШЕНИЕ №23/03.05.2005  регистрация на политическа партия ДПС "Движение за права и свободи"
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 24  подписка на избиратели за издигане на кандидат за независим народен представител (Приложение номер 12 от избирателните книжа)
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 25  регистрирането на застъпници и участието на застъпници и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 26  издаване на удостоверения за гласуването на друго място
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 27  гласуването по настоящ адрес
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 28  отказ да регистрира партия Българска революционна младежка партия (БРМП)
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 29  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Шуменски номер 30, както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 30  назначаване на експертен съвет за оценка на офертите от конкурса за компютърната обработка с резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
Решения: 21 ÷ 30 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]