ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 22

РЕШЕНИЕ НОМЕР 22
София, 3 май 2005 г.

ОТНОСНО: оттегляне на заявления от кандидати за народни представители или оттегляне на предложения за кандидати за народни представители и кандидатски листи от партии, коалиции и инициативни комитети

На основание чл. 23, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 45, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Кандидати за народни представители, включени в кандидатски листи на партии и коалиции или издигнати от инициативни комитети, могат да оттеглят заявленията си за регистрация в съответните кандидатски листи до 19,00 ч. на 24 май 2005 г. с писмено заявление, подадено до съответната РИК, в която е подадена кандидатската листа.
При оттегляне на заявление от даден кандидат издаденото вече решение на съответната РИК за регистрация на тази кандидатска листа се обезсилва само в частта му за този кандидат.
Копие от заявлението на отказалия се кандидат по т. 1 се изпраща незабавно на съответното централно ръководство на партията, коалицията или инициативния комитет, предложил този кандидат в своята кандидатска листа.

2. До 19,00 ч. на 25 май 2005 г. централните ръководства на партията или коалицията могат да предлагат други лица на мястото на отказалите се кандидати на същото място в подадената кандидатска листа, като подадат до съответната РИК необходимите документи съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗИНП на предложените от тях нови кандидатури или да подадат изцяло нова кандидатска листа при условията на чл. 45, ал. 1 от ЗИНП.

3. До 19,00 ч. на 25 май 2005 г. централните ръководства на партии или коалиции могат писмено да оттеглят чрез представляващия партията или коалицията подадено предложение за кандидат за народен представител, включен в кандидатска листа на партията или коалицията, или да оттеглят цялата кандидатска листа, подадена в съответната РИК. Копие от искането се изпраща незабавно и на съответното лице, чиято кандидатура е оттеглена.
В срок до 19,00 ч. на 25 май 2005 г. централните ръководства на партиите или коалициите богат да предлагат други лица на мястото на оттеглените от тях кандидати като чрез представляващия партията или коалицията подадат до съответната РИК документи на новите кандидати съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗИНП или да подадат нова кандидатска листа при условията на чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗИНП.

4. В случаите на т. 2 и 3 РИК издава ново решение за регистрация на цялата кандидатска листа на съответната партия или коалиция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 21  определяне броя на мандатите за избор на народни представители в избирателните райони
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 22  оттегляне на заявления от кандидати за народни представители или оттегляне на предложения за кандидати за народни представители и кандидатски листи от партии, коалиции и инициативни комитети
ЦИК - РЕШЕНИЕ №23/03.05.2005  регистрация на политическа партия ДПС "Движение за права и свободи"
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 24  подписка на избиратели за издигане на кандидат за независим народен представител (Приложение номер 12 от избирателните книжа)
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 25  регистрирането на застъпници и участието на застъпници и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 26  издаване на удостоверения за гласуването на друго място
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 27  гласуването по настоящ адрес
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 28  отказ да регистрира партия Българска революционна младежка партия (БРМП)
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 29  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Шуменски номер 30, както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 30  назначаване на експертен съвет за оценка на офертите от конкурса за компютърната обработка с резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
Решения: 21 ÷ 30 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]