ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 362/08.09.2005

РЕШЕНИЕ № 362
София, 8 септември 2005 г.

На 8 септември 2005 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Гергана Христова Грънчарова, избрана с листата на коалиция “Национално движение Симеон Втори” (НДСВ) в избирателен район Пловдив-окръг № 17.
На основание чл. 115, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :
Обявява за избран за народен представител в избирателен район Пловдив-окръг № 17 Рупен Оханес Крикорян, ЕГН 501224ХХХХ, от коалиция “Национално движение Симеон Втори” (НДСВ).
Решението да се обнародва в “Държавен вестник”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 361/17.08.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 362/08.09.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 363/08.09.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 364/08.09.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 365/08.09.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 366/08.09.2005 
Решения: 361 ÷ 366 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]