ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 326/28.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 326
София, 28 юни 2005 г.

На основание на чл. 23, ал. 1, т. 16 и 17 и чл. 111, т. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
1. Обявява резултатите от изборите за Народно събрание, произведени на 25 юни 2005 г., съобразно получените действителни гласове от страната и чужбина на партии, коалиции от партии и независими кандидати, регистрирани за участие в изборите, както следва:

Партия, коалиция или независим кандидат - Брой действителни гласове - Дял (в %)
1. "ФЕДЕРАЦИЯ НА СВОБОДНИЯ БИЗНЕС - СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ"- 12196 - 0.33
2. ДВИЖЕНИЕ "НАПРЕД БЪЛГАРИЯ" - 10275 - 0.28
3. "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ДСХ, П. "РОМА", КПБ,
БЗНС - АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ЗПБ" - 1129196 - 30.95
4. СДН "ГРАНИТ"59230.16
5. "КАМАРА НА ЕКСПЕРТИТЕ" - 3649 - 0.10
6. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ (НДСВ) - 725314 - 19.88
7. КОАЛИЦИЯ "ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ" - 8420 - 0.23
8. "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" (ДСБ) - 234788 - 6.44
9. НК "ДА ЖИВЕЙ БЪЛГАРИЯ!" - 12622 - 0.35
10. ПД "ЕВРОРОМА" - 45637 - 1.25
11. КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА (ПАРТИИ БСД, НДПС И ОБТ) - 47410 - 1.30
12. СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" - 189268 - 5.19
13. НОВОТО ВРЕМЕ - 107758 - 2.95
14. КОАЛИЦИЯ "АТАКА" - 296848 - 8.14
15. ФАГО - 18326 - 0.50
16. "ОБЕДИНЕНА ПАРТИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ" (ОППБ) - 12760 - 0.35
17. ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - 467400 - 12.81
18. БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ (БХК) - 21064 - 0.58
19. ОДС - СДС, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", БЗНС НС - БЗНС,
ДРОМ - 280323 - 7.68
20. Н.З.П. "НИКОЛА ПЕТКОВ" - 1918 - 0.05
21. ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ПСД - 2203 - 0.06
22. "РОДЕН КРАЙ" - 2052 - 0.06
23. Петко Илиев Пенев - независим - 292 - 0.01
24. Радослав Николов Коев - независим - 3754 - 0.10
25. Неделчо Михайлов Димов - независим - 2624 - 0.07
26. Стефчо Иванов Събчев - независим - 986 - 0.03
27. Илия Замфиров Илиев - независим - 533 - 0.01
28. Любомир Христов Василев - независим - 501 - 0.01
29. Ивайло Манчев Петров - независим - 685 - 0.02
30. Жоро Петров Ничев - независим - 527 - 0.01
31. Георги Николаев Мумджиев - независим - 582 - 0.02
32. Веселина Минчева Бозукова - независим - 269 - 0.01
33. Асен Фиданов Чаушев - независим - 297 - 0.01
34. Илия Кирилов Велчев - независим - 398 - 0.01
35. Юлий Григоров Абаджиев - независим - 1379 - 0.04
ОБЩО - 3648177 - 100.00

2. Определя четири процентовия праг за влизане на партии и коалиции в 40-то Народно събрание, както следва: 145928 (сто четиридесет и пет хиляди деветстотин двадесет и осем) гласа.

3. Определя партии и коалиции, получили не по-малко от 4 на сто от действителните гласове в цялата страна и чужбина:

Партия или коалиция - Гласове
1. "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ДСХ, П. "РОМА", КПБ, БЗНС - АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ЗПБ" - 1129196
2. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ (НДСВ) - 725314
3. "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" (ДСБ) - 234788
4. СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" - 189268
5. КОАЛИЦИЯ "АТАКА" - 296848
6. ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - 467400
7. ОДС - СДС, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", БЗНС НС - БЗНС, ДРОМ - 280323

4. Разпределя мандатите в Народното събрание на основание на чл. 6, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители и Mетодиката на ЦИК (ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г.) по метода Д’Ондт, както следва:

Партии или коалиции - Гласове - Мандати - Проценти
03. "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ДСХ,
П. "РОМА", КПБ, БЗНС - АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ЗПБ" - 1129196 - 82 - 34.17
06. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ (НДСВ) - 725314 - 53 - 22.08
08. "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" (ДСБ) - 234788 - 17 - 7.08
12. СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ - КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРСКИ
НАРОДЕН СЪЮЗ" - 189268 - 13 - 5.42
14. КОАЛИЦИЯ "АТАКА" - 296848 - 21 - 8.75
17. ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - 467400 - 34 - 14.17
19. ОДС - СДС, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", БЗНС НС - БЗНС, ДРОМ - 280323 - 20 - 8.33
ВСИЧКО - 3323137 - 240 - 100.00

В това разпределение съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗИНП не са включени партиите и коалициите от партии, получили по-малко от четири на сто от всички действителни гласове. Мандати не получават независими кандидати, тъй като те не са преминали районните избирателни квоти.

5. Разпределя мандатите на партиите и коалициите от партии по избирателни райони, както следва:

№ РИК - Район - КзБ - НДСВ - ДСБ - БНС - Атака - ДПС - ОДС - Общо мандати
1 - БЛАГОЕВГРАД - 2 - 2 - 1 - 1 - 0 - 2 - 2 - 10
2 - БУРГАС- 3 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 13
3 - ВАРНА - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 14
4 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 3 - 2 - 1 - 1 - 1 - 0 - 19
5 - ВИДИН - 3 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4
6 - ВРАЦА - 5 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7
7 - ГАБРОВО - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4
8 - ДОБРИЧ - 3 - 2 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 7
9 - КЪРДЖАЛИ - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 5
10 - КЮСТЕНДИЛ - 3 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5
11 - ЛОВЕЧ - 3 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5
12 - МОНТАНА- 4 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6
13 - ПАЗАРДЖИК- 4 - 2 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 9
14 - ПЕРНИК- 3 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5
15 - ПЛЕВЕН - 4 - 2 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 10
16 - ПЛОВДИВ град- 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 10
17 - ПЛОВДИВ окръг - 3 - 3 - 0 - 1 - 1 - 1 - 2 - 11
18 - РАЗГРАД - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 - 0 - 5
19 - РУСЕ - 2 - 2 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 8
20 - СИЛИСТРА - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 4
21 - СЛИВЕН - 3 - 2 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 7
22 - СМОЛЯН - 2 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 4
23 - СОФИЯ 23 МИР - 1 - 2 - 5 - 1 - 2 - 0 - 2 - 13
24 - СОФИЯ 24 МИР - 1 - 2 - 4 - 1 - 1 - 0 - 2 - 11
25 - СОФИЯ 25 МИР - 3 - 2 - 2 - 1 - 2 - 0 - 2 - 12
26 - СОФИЯ област- 5 - 2 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 8
27 - СТАРА ЗАГОРА - 5 - 2 - 1 - 1 - 1 - 0 - 1 - 11
28 - ТЪРГОВИЩЕ- 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 4
29 - ХАСКОВО- 2 - 2 - 0 - 1 - 1 - 2 - 0 - 8
30 - ШУМЕН - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 3 - 0 - 6
31 - ЯМБОЛ - 4 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5
Всичко:- 82 - 53 - 17 - 13 - 21 - 34 - 20 - 240


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 321/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 322/25.06.2005  изпълнение на Решение № 311 от 23.06.2005 г. на ЦИК за уникалност на печата на СИК в страната
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 323/25.06.2005  гласуване в лечебни и здравни заведения, почивни домове, санаториуми и национални рехабилитационни центрове
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 324/28.06.2005  приемане докладваните от работната група на ЦИК предложения за актуализация на базата данни
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 325/28.06.2005  определяне възнаграждение на назначените от РИК – Кърджали, технически сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 326/28.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 327/29.06.2005  заличаване на кандидат за депутат от 15. МИР - Плевен, от коалиция “ОДС – СДС, Демократическа партия, Движение Гергьовден, БЗНС, НС-БЗНС, ДРОМ”
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 328/29.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 329/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 330/01.07.2005 
Решения: 321 ÷ 330 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]