ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 315/24.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 315
София, 24 юни 2005 г.

Постъпила са: жалба/заявление с вх. № 1060 от 23.06.2005 г. от Тодор Здравков Модев – член на РИК – София № 24; писмо вх. № 1070 от 24.06.2005 г., изходящо от РИК – София № 24, с приложения към него – протокол № 21 от 23.06.2003 г. от заседание на РИК; отвод от Марио Христов Николов, вх. № 1085 от 24.06.2005 г. и молба вх. № 1086 от 24.06.2005 г. от областния координатор на политическа партия “НДСВ” Иванка Антонова Сербезова.
Направени са искания, които водят до необходимостта от извършване на промени в състава на РИК – София № 24, както следва: да бъде освободен от състава на резервите Марио Христов Николов, в състава на резервите да бъде назначена Бранимира Юлиянова Рокоманова. От състава на РИК – София № 24, да бъде освободен Тодор Здравков Модев, считано от 24 юни 2005 г. и на негово място да бъде назначена Бранимира Юлиянова Рокоманова от резервния състав.
На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :
ОСВОБОЖДАВА от състава на резервните членове на РИК – София № 24, Марио Христов Николов.
НАЗНАЧАВА в състава на резервните членове на РИК – София № 24, Бранимира Юлиянова Рокоманова, ЕГН 800322....
ОСВОБОЖДАВА като член на РИК – София № 24, Тодор Здравков Модев, считано от 24 юни 2005 г.
НАЗНАЧАВА за член на РИК – София № 24, Бранимира Юлиянова Рокоманова, ЕГН 800322....
Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК – София № 24.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 310/23.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 311/23.06.2005  уникалност на печата на СИК в страната
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 312/23.06.2005  обработването на данните от гласуването в чужбина в изчислителния пункт на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 314/23.06.2005  жалба от Рамадан Байрамли Фаик – упълномощен представител на Партия “Движение за права и свободи” в 9. Кърджалийски избирателен район
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 315/24.06.2005  промени в РИК – София № 24
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 316/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 317/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 318/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 319/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 320/24.06.2005  жалба от Яко Кузманов Георгиев – представляващ БЗНС – Народен съюз в 3. МИР – Варна
Решения: 310 ÷ 320 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]