ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 311/23.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 311
София, 23 юни 2005 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
При откриване на изборния ден след изпълнение на действията, описани в раздел ІІІ, т. 6 на Методическите указания за работа на СИК, председателят на СИК в присъствието на членовете на комисията, кандидати, застъпници, представители на партии и коалиции, наблюдатели, журналисти и други извършва следните действия:
1. Разпечатва плика и изважда печата на СИК.
2. Притиска механизма на печата до крайно положение.
3. С помощта на остър предмет (нож, ключ или др.) бележи механично повърхността на печатащата плоскост (фотополимерното клише) на случайно място.
4. С така белязания печат се подпечатват бюлетините, всички изборни книжа на СИК, документите и материалите, предвидени в ЗИНП.
5. Само бюлетини, подпечатани с така белязания печат, могат да бъдат признати за действителни, ако отговарят и на останалите изисквания на ЗИНП.
Копие от решението да се връчи на председателите на СИК заедно с изборните материали и книжа от РИК на СИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 310/23.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 311/23.06.2005  уникалност на печата на СИК в страната
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 312/23.06.2005  обработването на данните от гласуването в чужбина в изчислителния пункт на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 314/23.06.2005  жалба от Рамадан Байрамли Фаик – упълномощен представител на Партия “Движение за права и свободи” в 9. Кърджалийски избирателен район
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 315/24.06.2005  промени в РИК – София № 24
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 316/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 317/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 318/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 319/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 320/24.06.2005  жалба от Яко Кузманов Георгиев – представляващ БЗНС – Народен съюз в 3. МИР – Варна
Решения: 310 ÷ 320 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]