ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 320/24.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 320
София, 24 юни 2005 г.


Постъпила е жалба, вх. № 1087 от 24.06.2005 г., от Яко Кузманов  Георгиев  – представляващ  БЗНС – Народен съюз,  в  3. МИР – Варна, срещу решение № 254 от 23.06.2005 г. в протокол № 19  на РИК – Варна, за промени на представителите на БЗНС – Народен съюз, в СИК с молба вх. № 270 от 23.06.2005 г.
Жалбата е подадена в срок.
От процесуална страна жалбата е допустима, а по същество е основателна.
В молбата, подадена до РИК – Варна, се иска замяна на членове на СИК, които поради обективни причини не могат да участват като такива. Районната избирателна комисия във всеки един момент може да извършва промени в съставите на секционните избирателни комисии на основание на предложение от политическите партии и коалиции, които имат представители в СИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 и чл. 24, ал. 3 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ решение № 254 от 23.06.2005 г. в протокол № 19  на РИК – Варна, в частта му относно състава на СИК, както следва: № 347, 315, 333, 127, 278, 213, 289, 78, 147, 214, 324, 227, 009, 010, 101, като указва на РИК – Варна, да бъдат извършени промени на членовете на посочените от БЗНС – Народен съюз, с молба вх. № 270 от 23.06.2005 г. членове на СИК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 310/23.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 311/23.06.2005  уникалност на печата на СИК в страната
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 312/23.06.2005  обработването на данните от гласуването в чужбина в изчислителния пункт на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 314/23.06.2005  жалба от Рамадан Байрамли Фаик – упълномощен представител на Партия “Движение за права и свободи” в 9. Кърджалийски избирателен район
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 315/24.06.2005  промени в РИК – София № 24
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 316/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 317/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 318/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 319/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 320/24.06.2005  жалба от Яко Кузманов Георгиев – представляващ БЗНС – Народен съюз в 3. МИР – Варна
Решения: 310 ÷ 320 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]