ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 68

РЕШЕНИЕ НОМЕР 68
София, 10 май 2001 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия "Камара на експертите" за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление от политическа партия "Камара на експертите", подписано от председателя на партията Росица Нанкова Златанова. Заявлението е заведено под номер 15 от 8.05.2005 г. в регистъра на ЦИК и към него са приложени:

1. Заверен препис от решение от 28.04.2005 г. по ф.д. номер 10575/2003 г. на СГС, фирмено отделение.

2. Заверено от партията копие от "Държавен вестник", бр. 23 от 2004 г.

3. Удостоверение от 27.04.2005 г. по ф.д. номер 10575/2003 г. наСГС, фирмено отделение, за актуалното състояние на партията.

4. Образец от подписа на представляващия партията.

5. Образец от печата на партията.

6. Удостоверение от 29.04.2005 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети за периода 2003 - 2004 г. - 2 броя.

7. Банков документ за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 20 000 лв. от 5.05.2005 г. по сметка на БНБ.

8. Потвърждение номер 3700-01-12 от 9.05.2005 г. от БНБ за внесен изборен безлихвен депозит по чл. 49а, ал. 2, т. 1 от ЗИНП.

9. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП, съдържащ трите имена, ЕГН и подписите на над 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Налице е заявление за начина на изписване на наименованието на партията върху бюлетината "КАМАРА НА ЕКСПЕРТИТЕ". Централната избирателна комисия, след като разгледа представеното заявление и приложенията към него и след като извърши проверка на подписката по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП (протокол номер 15 от 9.05.2005 г. на ГД "ГРАО"), констатира, чеса налице всички изисквания на чл. 50, ал. 2 и 3 от ЗИНП за регистрацията на политическа партия "Камара на експертите" за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. за40-о Народно събрание.
С оглед на изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия.

РЕШИ:
РЕГИСТРИРА за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. политическа партия "КАМАРА НА ЕКСПЕРТИТЕ".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 61  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Бургас номер 2, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 62  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Силистра номер 20, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 63  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Ямбол номер 31, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 64  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Кърджали номер 9, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 65  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Благоевград номер 1, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 66  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 67  поправка на техническа грешка в Решение номер 29 от 4 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 68  регистрация на политическа партия "Камара на експертите" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 69  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Враца номер 6, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 70  регистрация на коалиция с наименование Коалиция на розата (партия Българска социалдемокрация, Национално движение за права и свободи, Обединен блок на труда)
Решения: 61 ÷ 70 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]