ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 62

РЕШЕНИЕ НОМЕР 62
София, 9 май 2005 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Силистра номер 20, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:

1. Председател:Петрана Манолова Ненчева
2. Зам.-председатели: Гинка Димитрова Ковачева
3. Снежанка Тодорова Берберска
4. Секретар: Пепа Денева Георгиева
5. Членове: Марияна Георгиева Николова
6. Таня Стойчева Георгиева
7. Димитър Иванов Савов
8. Красимира Петрова Петрова
9. Гинка Петрова Колева
10. Румяна Маринова Петрова
11. Елка Русева Петрова
12. Ренгинар Хълми Феим
13. Слави Константинов Георгиев
14. Димитър Георгиев Иванов
15. Николинка Кръстева Петкова

1. Резерви: Боян Пенев Йорданов
2. Галя Стефанова Иванова
3. Даниела Иванова Тодорова
4. Кремена Георгиева Неделчева
5. Кольо Петров Ненов
6. Мартина Христова Донева
7. Милена Златанова Георгиева
8. Георги Ивов Андонов
9. Георги Колев Коев
10. Севал Исмаил Мустафова
11. Левент Галиб Черкез
12. Диляна Савова Костадинова
13. Свилен Стоянов Борисов
14. Боряна Николова Карамкерян
15. Анелия Атанасова Атанасова
16. Красимир Маринов Петрушев
17. Божидар Георгиев Ганчев

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 61  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Бургас номер 2, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 62  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Силистра номер 20, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 63  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Ямбол номер 31, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 64  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Кърджали номер 9, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 65  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Благоевград номер 1, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 66  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 67  поправка на техническа грешка в Решение номер 29 от 4 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 68  регистрация на политическа партия "Камара на експертите" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 69  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Враца номер 6, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 70  регистрация на коалиция с наименование Коалиция на розата (партия Българска социалдемокрация, Национално движение за права и свободи, Обединен блок на труда)
Решения: 61 ÷ 70 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]