ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 66

РЕШЕНИЕ НОМЕР 66
София, 10 май 2005 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Габрово номер 7, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:

1. Председател:Мария Николаева Недева
2. Зам.-председатели: Анелия Рангелова Димитрова
3. Лиляна Методиева Хранова - Петкова
4. Секретар: Иванка Иванова Баева
5. Членове: Десислава Евгениева Колева
6. Анна Захариева Ценкова
7. Диана Атанасова Даначева
8. Данаил Христов Гайдарски
9. Иван Милков Жалков
10. Евгения Петрова Попова
11. Соня Борисова Семова
12. Илия Кънчев Михайлов
13. Мария Николова Томова
14. Пламен Христов Чешилев
15. Тошко Пантелеев Пантев

1. Резерви: Владимир Ненчев Енчев
2. Павлина Ангелова Кънчева
3. Николай Дончев Колев
4. Добри Димов Христов
5. Илиана Начева Бекриева
6. Емануела Коева Стоянова
7. София Анастасова Койчева
8. Васил Гинчев Гинев
9. Васил Милчев Папазов
10. Мария Христова Рашева
11. Светла Банкова Василева-Якимова
12. Цонка Николова Коркинова

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 61  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Бургас номер 2, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 62  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Силистра номер 20, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 63  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Ямбол номер 31, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 64  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Кърджали номер 9, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 65  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Благоевград номер 1, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 66  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 67  поправка на техническа грешка в Решение номер 29 от 4 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 68  регистрация на политическа партия "Камара на експертите" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 69  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Враца номер 6, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 70  регистрация на коалиция с наименование Коалиция на розата (партия Българска социалдемокрация, Национално движение за права и свободи, Обединен блок на труда)
Решения: 61 ÷ 70 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]