ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 65

РЕШЕНИЕ НОМЕР 65
София, 9 май 2005 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Благоевград номер 1, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:

1. Председател:Румяна Ангелова Бакалова
2. Зам.-председатели:Георги Наумов Христов
3. Елмира Бориславова Въчкова
4. Секретар: Алириза Али Ризов
5. Членове: Гергана Христова Христова-Коюмджиева
6. Светлана Николова Радулова
7. Славка Василева Шавулева
8. Красимир Димитров Дуков
9. Надежда Костадинова Кайнакчиева
10. Спас Николов Велков
11. Цветанка Боянова Христова
12. Мария Георгиева Вретенарска
13. Анна Иванова Марина
14. Димитър Михайлов Лишков
15. Реджеп Рахман Ариф
16. Костадин Шишманов Ангелов
17. Николай Михайлов Куколев
18. Ласко Георгиев Савеклиев
19. Гергана Стефанова Лалова

1. Резерви: Ваня Костадинова Колчагова
2. Владимир Александров Генчев
3. Красимир Кръстев Цветанов
4. Иванка Тодорова Бикова
5. Атанаска Асенова Петкова
6. Росица Зафирова Иванчева
7. Галина Бориславова Савова
8. Шукри Шукри Дервиш
9. Георги Крумов Манзуров
10. Детелина Младенова Даутева

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 61  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Бургас номер 2, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 62  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Силистра номер 20, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 63  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Ямбол номер 31, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 64  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Кърджали номер 9, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 65  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Благоевград номер 1, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 66  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 67  поправка на техническа грешка в Решение номер 29 от 4 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 68  регистрация на политическа партия "Камара на експертите" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 69  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Враца номер 6, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 70  регистрация на коалиция с наименование Коалиция на розата (партия Българска социалдемокрация, Национално движение за права и свободи, Обединен блок на труда)
Решения: 61 ÷ 70 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]