Централна избирателна комисия - съобщение


Изборният безлихвен депозит се внася по сметка в БНБ номер 000920902, банков код 66196611:
- в брой на касите на БНБ всеки работен ден от 15,45 часа, с зключение на 9 май 2005 г., когато приемането се удължава до 7,00 часа;
- внасянето на депозитите чрез търговските банки се извършва в рамките на работното време на съответната търговска банка. а 9 май 2005 г. преводите на депозитите, извършвани от ТБ чрез БИСЕРА, се приемат от банките до 13 часа, а чрез РИНГС - до 15,30 часа.
20.05.2005 08:05
Всички новини
24.06.2005 19:06  СЪОБЩЕНИЕ Документи: 200506241936_saob52.doc
27.05.2005 11:05  РИК - адреси, телефони, факс Документи: 200505271557_rik_adress.pdf
20.05.2005 16:05  МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на ЦИК за прилагане на закона, произвеждане на изборите и отчитане на изборните резултати Документи: 200505201629_hronograma.pdf 200506131638_musik3chast.doc 200506131639_200506061035_rmurik2chast.doc
20.05.2005 08:05  Централна избирателна комисия - съобщение
20.05.2005 08:05  Централната избирателна комисия - обява
20.05.2005 04:05  Методика за определяне на броя на мандатите в избирателните райони и на резултатите от гласуването
Новини: 1 ÷ 6 от 6 Страници:  [ 1 ]