Централната избирателна комисия - обява


На основание чл. 23, ал. 1, т. 12 от Закона за избиране на народни представители и Решение номер 15 от 27 април 2005 г. Централната избирателна комисия обявява конкурс за компютърна обработка на резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. и издаване на Бюлетин на ЦИК.
Документацията за конкурса може да се получи в ЦИК -София, пл. Княз Ал. Батенберг 1, стая 23, от 10 до 16 ч. на 3 и 4 май 2005 г.
Офертите за участие в конкурса се приемат в ЦИК - София, пл. Княз Ал. Батенберг 1, стая 23 от 10 до 16 ч. на 6 и 7 май 2005 г.

28 април 2005 г.

20.05.2005 08:05
Всички новини
24.06.2005 19:06  СЪОБЩЕНИЕ Документи: 200506241936_saob52.doc
27.05.2005 11:05  РИК - адреси, телефони, факс Документи: 200505271557_rik_adress.pdf
20.05.2005 16:05  МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на ЦИК за прилагане на закона, произвеждане на изборите и отчитане на изборните резултати Документи: 200505201629_hronograma.pdf 200506131638_musik3chast.doc 200506131639_200506061035_rmurik2chast.doc
20.05.2005 08:05  Централна избирателна комисия - съобщение
20.05.2005 08:05  Централната избирателна комисия - обява
20.05.2005 04:05  Методика за определяне на броя на мандатите в избирателните райони и на резултатите от гласуването
Новини: 1 ÷ 6 от 6 Страници:  [ 1 ]