ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 46

РЕШЕНИЕ НОМЕР 46
София, 8 май 2005 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Сливен номер 21, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:

1. Председател:Георги Златев Чолаков
2. Зам.-председатели: Станимир Петров Туджаров
3. Димитър Петров Сяров
4. Секретар: Галина Александрова Попова
5. Членове: Вълкан Янев Вълканов
6. Иван Петров Киров
7. Димитър Христов Димитров
8. Ирена Станчева Никова
9. Георги Димитров Димитров
10. Мария Асенова Чомпова
11. Боряна Антонова Антонова
12. Иван Петров Мирчев
13. Петя Стоянова Петкова
14. Ваня Георгиева Барбутова
15. Любомир Георгиев Георгиев

1. Резерви: Елен Христова Петрова
2. Атанаска Илиева Воспирова
3. Радка Тодорова Пенева
4. Юрий Христов Янков
5. Кондьо Иванов Кондев
6. Валентина Василева Лалова
7. Еметула Хюсеинова Алиева
8. Станимир Русев Комбалов
9. Елена Стефанова Попова
10. Анка Гечева Диновска
11. Петър Савов Начков
12. Веселин Кирилов Димитров

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщаванетому пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 41  регистрация на коалиция с наименование "Федерация на Свободния Бизнес - Съюз България"за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 42  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Добрич номер 8, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 43  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Варна номер 3, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 44  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Видин номер 5, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 45  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Смолян щ 22, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 46  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Сливен номер 21, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 47  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - София-област номер 26, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 48  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Търговище номер 28, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 49  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Перник номер 14, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 50  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Кюстендил номер 10, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
Решения: 41 ÷ 50 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]