ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 45

РЕШЕНИЕ НОМЕР 45
София, 8 май 2005 г
.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Смолян щ 22, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:


1. Председател:Ангел Атанасов Бояджиев
2. Зам.-председатели: Росица Анастасова Сбиркова
3. Хамди Хайриев Ефельов
4. Секретар: Анифе Мусова Чавдарлиева
5. Членове: Ивана Николова Баташка
6. Мария Димитрова Бебелекова
7. Екатерина Атанасова Шишкова
8. Иван Михайлов Райков
9. Елмира Сенкова Ставрева
10. Величка Ташева Пачеджиева
11. Росица Николова Генчева
12. Красимир Сашев Чобанов
13. Найден Тодоров Владимиров
14. Деян Вакрилов Деанов
15. Цветанка Нейчева Колева

1. Резерви: Златко Емилов Халваджиев
2. Недялка Маринова Венинска
3. Илия Тодоров Сбирков
4. Венцислав Димитров Трендафилов
5. Мехмед Рифат Хаджи
6. Димитър Стоянов Марев
7. Мария Анастасова Бадева
8. Росица Йорданова Ефремова
9. Стиляна Филипова Минчева

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 41  регистрация на коалиция с наименование "Федерация на Свободния Бизнес - Съюз България"за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 42  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Добрич номер 8, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 43  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Варна номер 3, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 44  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Видин номер 5, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 45  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Смолян щ 22, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 46  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Сливен номер 21, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 47  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - София-област номер 26, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 48  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Търговище номер 28, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 49  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Перник номер 14, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 50  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Кюстендил номер 10, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
Решения: 41 ÷ 50 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]