ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 48

РЕШЕНИЕ НОМЕР 48
София, 9 май 2005 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Търговище номер 28, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:

1. Председател:Димитър Михайлов Кънчев
2. Зам.-председатели: Мевзуне Мехмедова Бейтулова
3. Десислава Стефанова Сапунджиева
4. Секретар: Милчо Димитров Михайлов
5. Членове: Иван Йорданов Иванов
6. Маринела Павлова Първанова
7. Марияна Иванова Иванова
8. Даниела Симеонова Стойкова
9. Ведат Сабри Рамис
10. Ахмед Хюсменов Кокоев
11. Валентина Михайлова Антонова
12. Иван Стоянов Иванов
13. Младен Кирилов Болуков
14. Румяна Кирилова Моллова
15. Ивелин Василев Иванов

1. Резерви: Маринела Павлова Първанова
2. Ферихан Фикретова Ахмедова
3. Лорета Бориславова Михайлова
4. Валентина Михайлова Антонова
5. Ангелинка Николова Николова
6. Тотка Стоянова Добрева
7. Здравко Русев Овчаров
8. Емел Алиева Исуфова
9. Зюмра Демиран Байрям
10. Силвия Славомирова Наскова
11. Татяна Душкова Николова
12. Валентин Димитров Димитров
13. Николина Милева Иванова
14. Камен Герчев Киряков
15. Костадин Михайлов Костадинов

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщаванетому пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 41  регистрация на коалиция с наименование "Федерация на Свободния Бизнес - Съюз България"за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 42  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Добрич номер 8, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 43  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Варна номер 3, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 44  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Видин номер 5, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 45  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Смолян щ 22, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 46  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Сливен номер 21, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 47  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - София-област номер 26, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 48  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Търговище номер 28, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 49  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Перник номер 14, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 50  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Кюстендил номер 10, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
Решения: 41 ÷ 50 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]