ОБОБЩЕНИ ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РИК КЪРДЖАЛИ
ОБРАБОТЕНИ СИК ПРОТОКОЛИ

      90200001 гр.Ардино
      90200002 гр.Ардино
      90200003 гр.Ардино
      90200004 гр.Ардино
      90200006 с. Ахрянско
      90200007 с.Башево
      90200008 с. Богатино
      90200009 с. Боровица
      90200010 с.Брезен
      90200011 с. Бял извор
      90200012 с.Голобрад
      90200013 с.Горно Прахово
      90200014 с.Горно Прахово
      90200015 с. Гърбище
      90200016 с. Бял извор
      90200017 с. Долно Прахово
      90200018 с. Чернигово
      90200019 с. Бял извор
      90200020 с.Еньовче
      90200021 с.Жълтуша
      90200022 с.Китница
      90200023 с.Кроячево
      90200024 с.Латинка
      90200025 с.Ленище
      90200026 с.Любино
      90200027 с.Бистроглед
      90200028 с. Млечино
      90200029 с.Падина
      90200030 с. Правдолюб
      90200031 с. Русалско
      90200032 с.Светулка
      90200033 с.Седларци
      90200034 с.Синчец
      90200035 с. Бял извор
      90200036 с. Стояново
      90200037 с. Сухово
      90200038 с.Теменуга
      90200039 с.Търносливка
      90200040 с.Хромица
      90200041 с.Чубрика
      90200042 с.Ябълковец
      90200043 с.Главник
      90200044 с. Бял извор
      90800001 гр.Джебел
      90800002 гр.Джебел
      90800003 гр.Джебел
      90800004 гр.Джебел
      90800005 гр.Джебел
      90800006 с. Телчарка
      90800007 с.Казаците
      90800008 с. Чакалци
      90800009 с.Слънчоглед
      90800010 с. Плазище
      90800011 с.Софийци
      90800012 с. Поточе
      90800013 с.Воденичарско
      90800014 с. Рогозче
      90800015 с.Мрежичко
      90800016 с. Великденче
      90800017 с.Полянец
      90800018 с. Душинково
      90800019 с.Ридино
      90800020 с.Козица
      90800021 с.Устрен
      90800022 с.Ямино
      90800023 с. Мишевско
      90800024 с.Купците
      90800025 с.Църквица
      90800026 с. Търновци
      90800027 с.Щерна
      90800028 с.Жълтика
      90800029 с. Контил
      90800030 с.Припек
      90800031 с.Лебед
      90800032 с.Генерал Гешево
      90800033 с.Желъдово
      90800034 с.Добринци
      90800035 с.Вълкович
      90800036 с.Черешка
      90800037 с.Папрат
      90800038 с.Тютюнче
      91400001 с.Кирково
      91400002 с.Горно Кирково
      91400003 с.Шумнатица
      91400004 с.Априлци
      91400005 с. Лозенградци
      91400006 с.Завоя
      91400007 с.Дружинци
      91400008 с.Средско
      91400009 с. Крилатица
      91400010 с. Домище
      91400011 с.Чакаларово
      91400012 с.Чакаларово
      91400013 с.Кремен
      91400014 с.Джерово
      91400015 с.Яковица
      91400016 с. Долно Къпиново
      91400017 с. Горно Къпиново
      91400018 с.Бенковски
      91400019 с.Бенковски
      91400020 с.Бенковски
      91400021 с. Китна
      91400022 с. Китна
      91400023 с. Растник
      91400024 с. Медевци
      91400025 с. Чичево
      91400026 с. Мъглене
      91400027 с. Загорски
      91400028 с.Бенковски
      91400029 с.Добромирци
      91400030 с.Добромирци
      91400031 с. Пресека
      91400032 с. Каялоба
      91400033 с.Горски извор
      91400034 с.Дрангово
      91400035 с.Дрангово
      91400036 с. Стоманци
      91400037 с. Старово
      91400038 с. Самодива
      91400039 с. Кърчовско
      91400040 с.Хаджийско
      91400041 с. Фотиново
      91400042 с. Фотиново
      91400043 с.Върбен
      91400044 с. Дюлица
      91400045 с.Шопци
      91400046 с.Първица
      91400047 с. Островец
      91400048 с. Подкова
      91400049 с. Старейшино
      91400050 с. Метличка
      91400051 с. Малкоч
      91400052 с. Самокитка
      91400053 с. Пловка
      91400054 с. Гривяк
      91400055 с. Делвино
      91400056 с.Чорбаджийско
      91400057 с.Чорбаджийско
      91400058 с.Чорбаджийско
      91400059 с. Вълчанка
      91400060 с.Чорбаджийско
      91400061 с. Орлица
      91400062 с.Стрижба
      91400063 с. Кукуряк
      91400064 с. Кран
      91400065 с.Тихомир
      91400066 с.Тихомир
      91500001 гр.Крумовград
      91500002 гр.Крумовград
      91500003 гр.Крумовград
      91500004 гр.Крумовград
      91500005 гр.Крумовград
      91500006 гр.Крумовград
      91500007 с.Звънарка
      91500008 с.Сърнак
      91500009 с.Горна кула
      91500010 с.Златолист
      91500011 с.Вранско
      91500012 с. Овчари
      91500013 с. Скалак
      91500014 с. Полковник Желязово
      91500015 с. Ковил
      91500016 с. Бараци
      91500017 с. Джанка
      91500018 с. Долна кула
      91500019 с. Долна кула
      91500020 с. Луличка
      91500021 с. Токачка
      91500022 с.Пашинци
      91500023 с. Лещарка
      91500024 с. Тополка
      91500025 с. Гривка
      91500026 с.Бук
      91500027 с. Голяма Чинка
      91500028 с. Малка Чинка
      91500029 с. Метлика
      91500030 с. Кандилка
      91500031 с. Рибино
      91500032 с.Самовила
      91500033 с.Гулийка
      91500034 с.Пелин
      91500035 с. Сливарка
      91500036 с.Рогач
      91500037 с.Дъждовник
      91500038 с. Багрилци
      91500039 с. Чернооки
      91500040 с. Чал
      91500041 с. Перуника
      91500042 с. Подрумче
      91500043 с.Странджево
      91500044 с.Бряговец
      91500045 с. Котлари
      91500046 с. Падало
      91500047 с. Поточница
      91500048 с. Студен кладенец
      91500049 с. Морянци
      91500050 с. Красино
      91500051 с. Стари чал
      91500052 с. Голямо Каменяне
      91500053 с. Гулия
      91500054 с. Малко Каменяне
      91500055 с. Къклица
      91500056 с. Храстово
      91500057 с.Аврен
      91500058 с. Девесилово
      91500059 с.Малък Девесил
      91500060 с. Голям Девесил
      91500061 с.Девесилица
      91500062 с.Лимец
      91500063 с.Егрек
      91500064 с. Черничево
      91500065 с. Синигер
      91500066 с.Благун
      91500067 с. Тинтява
      91500068 с. Горни Юруци
      91500069 с.Звънарка
      91600001 гр.Кърджали
      91600002 гр.Кърджали
      91600003 гр.Кърджали
      91600004 гр.Кърджали
      91600005 гр.Кърджали
      91600006 гр.Кърджали
      91600007 гр.Кърджали
      91600008 гр.Кърджали
      91600009 гр.Кърджали
      91600010 гр.Кърджали
      91600011 гр.Кърджали
      91600012 гр.Кърджали
      91600013 гр.Кърджали
      91600014 гр.Кърджали
      91600015 гр.Кърджали
      91600016 гр.Кърджали
      91600017 гр.Кърджали
      91600018 гр.Кърджали
      91600019 гр.Кърджали
      91600020 гр.Кърджали
      91600021 гр.Кърджали
      91600022 гр.Кърджали
      91600023 гр.Кърджали
      91600024 гр.Кърджали
      91600025 гр.Кърджали
      91600026 гр.Кърджали
      91600027 гр.Кърджали
      91600028 гр.Кърджали
      91600029 гр.Кърджали
      91600030 гр.Кърджали
      91600031 гр.Кърджали
      91600032 гр.Кърджали
      91600033 гр.Кърджали
      91600034 гр.Кърджали
      91600035 гр.Кърджали
      91600036 гр.Кърджали
      91600037 гр.Кърджали
      91600038 гр.Кърджали
      91600039 гр.Кърджали
      91600040 гр.Кърджали
      91600041 гр.Кърджали
      91600042 гр.Кърджали
      91600043 гр.Кърджали
      91600044 гр.Кърджали
      91600045 гр.Кърджали
      91600046 гр.Кърджали
      91600047 гр.Кърджали
      91600048 гр.Кърджали
      91600049 гр.Кърджали
      91600050 гр.Кърджали
      91600051 гр.Кърджали
      91600052 гр.Кърджали
      91600053 гр.Кърджали
      91600054 гр.Кърджали
      91600055 гр.Кърджали
      91600056 гр.Кърджали
      91600057 гр.Кърджали
      91600058 гр.Кърджали
      91600059 гр.Кърджали
      91600060 гр.Кърджали
      91600061 гр.Кърджали
      91600062 гр.Кърджали
      91600063 с. Прилепци
      91600064 с.Резбарци
      91600065 с.Петлино
      91600066 с. Опълченско
      91600067 с. Опълченско
      91600068 с. Островица
      91600069 с.Глухар
      91600070 с. Македонци
      91600071 с. Воловарци
      91600072 с. Седловина
      91600073 с. Сипей
      91600074 с. Повет
      91600075 с. Повет
      91600076 с. Солище
      91600077 с.Рани лист
      91600078 с.Болярци
      91600079 с. Крайно село
      91600080 с. Енчец
      91600081 с. Чилик
      91600082 с.Калинка
      91600083 с. Царевец
      91600084 с. Костино
      91600085 с. Голяма бара
      91600086 с. Скална глава
      91600087 с. Ненково
      91600088 с. Дъждовница
      91600089 с. Бленика
      91600090 с.Стремци
      91600091 с. Соколяне
      91600092 с. Три могили
      91600093 с. Ястреб
      91600094 с. Люляково
      91600095 с. Горна крепост
      91600096 с. Бели пласт
      91600097 с. Мост
      91600098 с. Черешица
      91600099 с. Звиница
      91600100 с.Крин
      91600101 с. Бащино
      91600102 с.Перперек
      91600103 с. Кокиче
      91600104 с. Калоянци
      91600105 с. Чифлик
      91600106 с. Висока поляна
      91600107 с. Мургово
      91600108 с.Миладиново
      91600109 с. Рудина
      91600110 с. Конево
      91600111 с. Бяла поляна
      91600112 с. Широко поле
      91600113 с.Звезделина
      91600114 с.Скалище
      91600115 с.Орешница
      91600116 с. Звезден
      91600117 с.Жинзифово
      91600118 с. Бойно
      91600119 с. Велешани
      91600120 с. Кобиляне
      91600121 с.Мъдрец
      91600122 с. Кьосево
      91600123 с. Пъдарци
      91600124 с. Енчец
      91600125 с. Бленика
      91600126 гр.Кърджали
      91600127 гр.Кърджали
      92100001 гр.Момчилград
      92100002 гр.Момчилград
      92100003 гр.Момчилград
      92100004 гр.Момчилград
      92100005 гр.Момчилград
      92100006 гр.Момчилград
      92100007 гр.Момчилград
      92100008 гр.Момчилград
      92100009 гр.Момчилград
      92100010 гр.Момчилград
      92100011 гр.Момчилград
      92100012 гр.Момчилград
      92100013 с. Груево
      92100014 с. Груево
      92100015 с. Летовник
      92100016 с. Балабаново
      92100017 с. Върхари
      92100018 с. Седлари
      92100019 с.Садовица
      92100020 с. Загорско
      92100021 с. Птичар
      92100022 с.Каменец
      92100023 с.Горско Дюлево
      92100024 с.Багрянка
      92100025 с.Прогрес
      92100026 с. Чуково
      92100027 с. Врело
      92100028 с. Плешинци
      92100029 с.Соколино
      92100030 с. Пиявец
      92100031 с. Сенце
      92100032 с. Друмче
      92100033 с. Джелепско
      92100034 с.Звездел
      92100035 с.Ауста
      92100036 с.Пазарци
      92100037 с. Карамфил
      92100038 с.Лале
      92100039 с.Кос
      92100040 с. Конче
      92100041 с. Кременец
      92100042 с. Ралица
      92100043 с. Синделци
      92100044 с. Седефче
      92100045 с. Чайка
      92100046 с.Неофит Бозвелиево
      92100047 с.Нановица
      92100048 с.Девинци
      92100049 с. Постник
      92100050 с. Гургулица
      92100051 с.Равен
      92100052 с.Чобанка
      92100053 с.Татул
      92100054 с. Биволяне
      92100055 с. Биволяне
      93500001 с. Пряпорец
      93500002 с. Черноочене
      93500003 с.Железник
      93500004 с.Божурци
      93500005 с. Драганово
      93500006 с. Патица
      93500007 с. Свободиново
      93500008 с. Стражница
      93500009 с.Житница
      93500010 с.Водач
      93500011 с.Бели вир
      93500012 с. Дядовско
      93500013 с. Даскалово
      93500014 с. Каняк
      93500015 с. Яворово
      93500016 с.Пчеларово
      93500017 с.Минзухар
      93500018 с. Петелово
      93500019 с.Лясково
      93500020 с.Габрово
      93500021 с. Комунига
      93500022 с. Комунига
      93500023 с. Черна нива
      93500024 с. Бакалите
      93500025 с. Женда
      93500026 с.Безводно
      93500027 с. Паничково
      93500028 с.Йончово
      93500029 с. Ночево
2005 ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД