ОБОБЩЕНИ ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РИК ДОБРИЧ
ОБРАБОТЕНИ СИК ПРОТОКОЛИ

      80300001 гр.Балчик
      80300002 гр.Балчик
      80300003 гр.Балчик
      80300004 гр.Балчик
      80300005 гр.Балчик
      80300006 гр.Балчик
      80300007 гр.Балчик
      80300008 гр.Балчик
      80300009 гр.Балчик
      80300010 гр.Балчик
      80300011 гр.Балчик
      80300012 гр.Балчик
      80300013 гр.Балчик
      80300014 гр.Балчик
      80300015 гр.Балчик
      80300016 с.Безводица
      80300017 с.Бобовец
      80300018 с. Гурково и Брястово
      80300019 с.Дропла
      80300020 с.Дъбрава
      80300021 с.Змеево
      80300022 с.Кранево
      80300023 с.Кремена
      80300024 с.Ляхово
      80300025 с.Царичино
      80300026 с.Оброчище
      80300027 с.Оброчище
      80300028 с.Рогачево
      80300029 с.Преспа
      80300030 с.Сенокос
      80300031 с.Карвуна
      80300032 с.Соколово
      80300033 с.Стражица
      80300034 с.Тригорци
      80300035 с.Храброво
      80300036 с.Църква
      81200001 гр.Генерал Тошево
      81200002 гр.Генерал Тошево
      81200003 гр.Генерал Тошево
      81200004 гр.Генерал Тошево
      81200005 гр.Генерал Тошево
      81200006 гр.Генерал Тошево
      81200007 гр.Генерал Тошево
      81200008 гр.Генерал Тошево
      81200009 гр.Генерал Тошево
      81200010 гр.Генерал Тошево
      81200011 с.Александър Стамболийски
      81200012 с.Балканци
      81200013 с.Бежаново
      81200014 с.Василево
      81200015 с.Великово
      81200016 с. Вичево
      81200017 с.Горица
      81200018 с.Градини
      81200019 с.Дъбовик
      81200020 с.Житен
      81200021 с.Зограф
      81200022 с.Изворово
      81200023 с.Изворово
      81200024 с.Изворово
      81200025 с.Йовково
      81200026 с.Калина
      81200027 с. Кардам и Огражден
      81200028 с.Кардам
      81200029 с.Кардам
      81200030 с.Конаре
      81200031 с.Краище
      81200032 с.Красен
      81200033 с.Къпиново
      81200034 с.Лозница
      81200035 с.Люляково
      81200036 с.Малина
      81200037 с.Петлешково
      81200038 с.Писарово
      81200039 с.Пленимир
      81200040 с.Преселенци
      81200041 с.Присад
      81200042 с.Пчеларово
      81200043 с.Равнец
      81200044 с.Рогозина
      81200045 с.Росен
      81200046 с.Росица
      81200047 с.Сираково
      81200048 с.Сноп
      81200049 с.Снягово
      81200050 с.Спасово
      81200051 с.Спасово
      81200052 с.Средина
      81200053 с. Сърнино
      81200054 с.Узово
      81200055 с.Чернооково
      81500001 с.Самуилово
      81500002 с.Алцек
      81500003 с. Батово и Прилеп
      81500004 с.Бдинци
      81500005 с.Бенковски
      81500006 с.Бенковски
      81500007 с.Богдан
      81500008 с.Божурово
      81500009 с.Божурово
      81500010 с.Бранище
      81500011 с. Ведрина и Ново Ботево
      81500013 с.Владимирово
      81500014 с.Воднянци
      81500015 с.Вратарите
      81500016 с.Врачанци
      81500017 с.Генерал Колево
      81500018 с.Дебрене
      81500020 с.Победа
      81500021 с.Полковник Минково
      81500022 с.Добрево
      81500023 с.Долина
      81500024 с.Дончево
      81500025 с.Драганово
      81500026 с.Дряновец
      81500027 с.Енево
      81500028 с.Житница
      81500029 с.Златия
      81500030 с.Камен
      81500031 с.Карапелит
      81500033 с.Козлодуйци
      81500034 с.Котленци
      81500035 с.Крагулево
      81500036 с.Ловчанци
      81500037 с.Ломница
      81500038 с.Лясково
      81500039 с.Малка Смолница
      81500040 с.Медово
      81500041 с.Методиево
      81500042 с.Миладиновци
      81500043 с.Овчарово
      81500044 с.Одринци
      81500045 с.Одърци
      81500046 с.Опанец
      81500047 с.Орлова могила
      81500048 с.Паскалево
      81500049 с. Плачи дол
      81500050 с.Подслон
      81500051 с.Полковник Свещарово
      81500052 с.Попгригорово
      81500053 с. Пор.Гешаново
      81500054 с.Приморци
      81500055 с.Пчелино
      81500056 с.Пчелник
      81500057 с.Росеново
      81500058 с.Свобода
      81500059 с.Славеево
      81500060 с.Сливенци
      81500061 с.Смолница
      81500062 с.Полковник Иваново
      81500063 с.Стефаново
      81500064 с.Стефан Караджа
      81500065 с.Стожер
      81500066 с.Стожер
      81500067 с.Соколник
      81500068 с.Тянево
      81500069 с.Фелдфебел Денково
      81500070 с.Хитово
      81500071 с.Царевец
      81500072 с.Черна
      81700001 гр.Каварна
      81700002 гр.Каварна
      81700003 гр.Каварна
      81700004 гр.Каварна
      81700005 гр.Каварна
      81700006 гр.Каварна
      81700007 гр.Каварна
      81700008 гр.Каварна
      81700009 гр.Каварна
      81700010 гр.Каварна
      81700012 с. Белгун и Травник
      81700013 с.Било
      81700014 с.Божурец
      81700015 с.Българево
      81700016 с.Българево
      81700017 с. Видно и Иречек
      81700018 с.Вранино
      81700020 с.Камен бряг
      81700021 с.Крупен
      81700022 с.Могилище
      81700023 с.Нейково
      81700024 с.Поручик Чунчево
      81700025 с.Раковски
      81700026 с.Свети Никола
      81700027 с.Селце
      81700028 с.Септемврийци
      81700029 с.Топола
      81700031 с.Хаджи Димитър
      81700032 с.Челопечене
      81700033 гр.Каварна
      81700034 гр.Каварна
      81700035 гр.Каварна
      81700036 гр.Каварна
      82000001 с.Крушари
      82000002 с. Крушари и Земенци
      82000003 с.Бистрец
      82000004 с.Северци
      82000005 с.Загорци
      82000006 с.Лозенец
      82000007 с.Полковник Дяково
      82000008 с.Добрин
      82000009 с.Телериг
      82000010 с.Габер и Огняново
      82000011 с.Ефр.Бакалово и Зимница
      82000012 с.Коритен
      82000013 с.Абрит
      82000014 с.Александрия
      82000015 с.Северняк
      82000016 с.Поручик Кърджиево
      82000017 с.Капитан Димитрово
      82700001 гр.Тервел
      82700002 гр.Тервел
      82700003 гр.Тервел
      82700004 гр.Тервел
      82700005 гр.Тервел
      82700006 гр.Тервел
      82700007 гр.Тервел
      82700008 гр.Тервел
      82700009 с.Ангеларий
      82700010 с.Балик
      82700011 с.Безмер
      82700012 с.Божан
      82700013 с.Бонево
      82700015 с.Главанци
      82700016 с.Градница
      82700017 с.Гуслар
      82700018 с.Жегларци
      82700019 с.Зърнево
      82700020 с.Зърнево
      82700021 с. Каблешково и Златарски
      82700022 с.Кладенци
      82700023 с. Коларци и Брестница
      82700024 с.Кочмар
      82700025 с.Мали извор
      82700026 с.Нова Камена
      82700027 с.Оногур
      82700028 с.Орляк
      82700029 с.Орляк
      82700030 с.Полк Савово Войниково
      82700031 с. Поп Груево
      82700032 с.Сърнец
      82700033 с.Честименско
      82800001 гр.Добрич
      82800002 гр.Добрич
      82800003 гр.Добрич
      82800004 гр.Добрич
      82800005 гр.Добрич
      82800006 гр.Добрич
      82800007 гр.Добрич
      82800008 гр.Добрич
      82800009 гр.Добрич
      82800010 гр.Добрич
      82800011 гр.Добрич
      82800012 гр.Добрич
      82800013 гр.Добрич
      82800014 гр.Добрич
      82800015 гр.Добрич
      82800016 гр.Добрич
      82800017 гр.Добрич
      82800018 гр.Добрич
      82800019 гр.Добрич
      82800020 гр.Добрич
      82800021 гр.Добрич
      82800022 гр.Добрич
      82800023 гр.Добрич
      82800024 гр.Добрич
      82800025 гр.Добрич
      82800026 гр.Добрич
      82800027 гр.Добрич
      82800028 гр.Добрич
      82800029 гр.Добрич
      82800030 гр.Добрич
      82800031 гр.Добрич
      82800032 гр.Добрич
      82800033 гр.Добрич
      82800034 гр.Добрич
      82800035 гр.Добрич
      82800036 гр.Добрич
      82800037 гр.Добрич
      82800038 гр.Добрич
      82800039 гр.Добрич
      82800040 гр.Добрич
      82800041 гр.Добрич
      82800042 гр.Добрич
      82800043 гр.Добрич
      82800044 гр.Добрич
      82800045 гр.Добрич
      82800046 гр.Добрич
      82800047 гр.Добрич
      82800048 гр.Добрич
      82800049 гр.Добрич
      82800050 гр.Добрич
      82800051 гр.Добрич
      82800052 гр.Добрич
      82800053 гр.Добрич
      82800054 гр.Добрич
      82800055 гр.Добрич
      82800056 гр.Добрич
      82800057 гр.Добрич
      82800058 гр.Добрич
      82800059 гр.Добрич
      82800060 гр.Добрич
      82800061 гр.Добрич
      82800062 гр.Добрич
      82800063 гр.Добрич
      82800064 гр.Добрич
      82800065 гр.Добрич
      82800066 гр.Добрич
      82800067 гр.Добрич
      82800068 гр.Добрич
      82800069 гр.Добрич
      82800070 гр.Добрич
      82800071 гр.Добрич
      82800072 гр.Добрич
      82800073 гр.Добрич
      82800074 гр.Добрич
      82800075 гр.Добрич
      82800076 гр.Добрич
      82800077 гр.Добрич
      82800078 гр.Добрич
      82800079 гр.Добрич
      82800080 гр.Добрич
      82800081 гр.Добрич
      82800082 гр.Добрич
      82800083 гр.Добрич
      82800084 гр.Добрич
      82800085 гр.Добрич
      82800086 гр.Добрич
      82800087 гр.Добрич
      82800088 гр.Добрич
      82800089 гр.Добрич
      82800090 гр.Добрич
      82800091 гр.Добрич
      82800092 гр.Добрич
      82800093 гр.Добрич
      82800094 гр.Добрич
      82800095 гр.Добрич
      82800096 гр.Добрич
      82800097 гр.Добрич
      82800098 гр.Добрич
      82800099 гр.Добрич
      82800100 гр.Добрич
      82800101 гр.Добрич
      82800102 гр.Добрич
      82800103 гр.Добрич
      82800104 гр.Добрич
      82800105 гр.Добрич
      82800106 гр.Добрич
      82800107 гр.Добрич
      82800108 гр.Добрич
      82800109 гр.Добрич
      82800110 гр.Добрич
      82800111 гр.Добрич
      82800112 гр.Добрич
      82800113 гр.Добрич
      82800114 гр.Добрич
      82800115 гр.Добрич
      82800116 гр.Добрич
      82800117 гр.Добрич
      82800118 гр.Добрич
      82800119 гр.Добрич
      82800120 гр.Добрич
      82800121 гр.Добрич
      82800122 гр.Добрич
      82800123 гр.Добрич
      82800124 гр.Добрич
      82800125 гр.Добрич
      82800126 гр.Добрич
      82800127 гр.Добрич
      82800128 гр.Добрич
      82800129 гр.Добрич
      82800130 гр.Добрич
      82800131 гр.Добрич
      82800132 гр.Добрич
      82800133 гр.Добрич
      82800134 гр.Добрич
      82800135 гр.Добрич
      82800136 гр.Добрич
      82800137 гр.Добрич
      82800138 гр.Добрич
      82900001 гр.Шабла
      82900002 гр.Шабла
      82900003 гр.Шабла
      82900004 гр.Шабла
      82900005 с. Божаново и Твърдица
      82900006 с.Ваклино
      82900007 с.Горичане
      82900008 с.Горун
      82900009 с.Граничар
      82900010 с. Дуранкулак и Стаевци
      82900011 с.Езерец
      82900012 с.Захари Стояново
      82900013 с.Крапец
      82900014 с.Пролез
      82900015 с.Смин
      82900016 с.Тюленово
      82900017 с.Черноморци
2005 ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД