ОБОБЩЕНИ ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РИК ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБРАБОТЕНИ СИК ПРОТОКОЛИ

      40400001 гр.Велико Търново
      40400002 гр.Велико Търново
      40400003 гр.Велико Търново
      40400004 гр.Велико Търново
      40400005 гр.Велико Търново
      40400006 гр.Велико Търново
      40400007 гр.Велико Търново
      40400008 гр.Велико Търново
      40400009 гр.Велико Търново
      40400010 гр.Велико Търново
      40400011 гр.Велико Търново
      40400012 гр.Велико Търново
      40400013 гр.Велико Търново
      40400014 гр.Велико Търново
      40400015 гр.Велико Търново
      40400016 гр.Велико Търново
      40400017 гр.Велико Търново
      40400018 гр.Велико Търново
      40400019 гр.Велико Търново
      40400020 гр.Велико Търново
      40400021 гр.Велико Търново
      40400022 гр.Велико Търново
      40400023 гр.Велико Търново
      40400024 гр.Велико Търново
      40400025 гр.Велико Търново
      40400026 гр.Велико Търново
      40400027 гр.Велико Търново
      40400028 гр.Велико Търново
      40400029 гр.Велико Търново
      40400030 гр.Велико Търново
      40400031 гр.Велико Търново
      40400032 гр.Велико Търново
      40400033 гр.Велико Търново
      40400034 гр.Велико Търново
      40400035 гр.Велико Търново
      40400036 гр.Велико Търново
      40400037 гр.Велико Търново
      40400038 гр.Велико Търново
      40400039 гр.Велико Търново
      40400040 гр.Велико Търново
      40400041 гр.Велико Търново
      40400042 гр.Велико Търново
      40400043 гр.Велико Търново
      40400044 гр.Велико Търново
      40400045 гр.Велико Търново
      40400046 гр.Велико Търново
      40400047 гр.Велико Търново
      40400048 гр.Велико Търново
      40400049 гр.Велико Търново
      40400050 гр.Велико Търново
      40400051 гр.Велико Търново
      40400052 гр.Велико Търново
      40400053 гр.Велико Търново
      40400054 гр.Велико Търново
      40400055 гр.Велико Търново
      40400056 гр.Велико Търново
      40400057 гр.Велико Търново
      40400058 гр.Велико Търново
      40400059 гр.Велико Търново
      40400060 гр.Велико Търново
      40400061 гр.Велико Търново
      40400062 гр.Велико Търново
      40400063 гр.Велико Търново
      40400064 гр.Велико Търново
      40400065 гр.Велико Търново
      40400066 гр.Велико Търново
      40400067 гр.Велико Търново
      40400068 гр.Велико Търново
      40400069 гр.Велико Търново
      40400070 гр.Велико Търново
      40400071 гр.Велико Търново
      40400072 гр.Велико Търново
      40400073 гр.Велико Търново
      40400074 гр.Велико Търново
      40400075 гр.Велико Търново
      40400076 гр.Велико Търново
      40400077 гр.Велико Търново
      40400078 гр.Велико Търново
      40400079 гр.Велико Търново
      40400080 гр.Велико Търново
      40400081 гр.Велико Търново
      40400082 гр.Велико Търново
      40400083 гр.Велико Търново
      40400084 гр.Велико Търново
      40400085 гр.Велико Търново
      40400086 гр.Велико Търново
      40400095 гр. Дебелец
      40400096 с.Водолей
      40400097 с. Дичин
      40400098 с. Шереметя
      40400099 с. Малки чифлик
      40400100 с.Никюп
      40400101 с.Ресен
      40400102 с.Ресен
      40400103 с.Ресен
      40400104 с.Ресен
      40400105 с. Арбанаси
      40400106 с.Самоводене
      40400107 с.Самоводене
      40400108 с.Самоводене
      40400109 с.Хотница
      40400110 с. Русаля
      40400111 с.Леденик
      40400112 с.Шемшево
      40400113 с.Буковец
      40400114 с.Момин сбор
      40400115 с.Пушево
      40400116 с.Балван
      40400117 с.Ново село
      40400118 с.Ветринци
      40400119 с.Емен
      40400120 с.Беляковец
      40400121 гр. Дебелец
      40400122 гр. Дебелец
      40400123 гр. Дебелец
      40400124 гр. Дебелец
      40400125 с.Церова кория
      40400126 с.Пчелище
      40400127 с. Миндя
      40400128 с.Присово
      40400129 с. Къпиново
      40400130 гр.Килифарево
      40400131 гр.Килифарево
      40400132 гр.Килифарево
      40400133 с.Велчево
      40400134 с. Плаково
      40400135 с.Големаните
      40400136 с.Нацовци
      40400137 с.Габровци
      40400138 с.Ялово
      40400139 с.Въглевци
      40400140 с.Войнежа
      40400141 с. Вонеща вода
      40400142 с.Райковци
      40600002 гр.Горна Оряховица
      40600004 гр.Горна Оряховица
      40600005 гр.Горна Оряховица
      40600006 гр.Горна Оряховица
      40600007 гр.Горна Оряховица
      40600008 гр.Горна Оряховица
      40600009 гр.Горна Оряховица
      40600010 гр.Горна Оряховица
      40600011 гр.Горна Оряховица
      40600012 гр.Горна Оряховица
      40600013 гр.Горна Оряховица
      40600014 гр.Горна Оряховица
      40600015 гр.Горна Оряховица
      40600016 гр.Горна Оряховица
      40600018 гр.Горна Оряховица
      40600019 гр.Горна Оряховица
      40600020 гр.Горна Оряховица
      40600021 гр.Горна Оряховица
      40600022 гр.Горна Оряховица
      40600024 гр.Горна Оряховица
      40600025 гр.Горна Оряховица
      40600026 гр.Горна Оряховица
      40600028 гр.Горна Оряховица
      40600029 гр.Горна Оряховица
      40600030 гр.Горна Оряховица
      40600031 гр.Горна Оряховица
      40600032 гр.Горна Оряховица
      40600033 гр.Горна Оряховица
      40600035 гр.Горна Оряховица
      40600036 гр.Горна Оряховица
      40600037 гр.Горна Оряховица
      40600038 гр.Горна Оряховица
      40600039 гр.Горна Оряховица
      40600041 гр.Горна Оряховица
      40600042 гр.Горна Оряховица
      40600043 гр.Горна Оряховица
      40600045 гр.Горна Оряховица
      40600046 гр.Горна Оряховица
      40600047 гр.Горна Оряховица
      40600050 гр.Горна Оряховица
      40600051 гр.Горна Оряховица
      40600052 гр.Горна Оряховица
      40600053 гр.Горна Оряховица
      40600054 гр.Горна Оряховица
      40600058 с.Правда
      40600059 с.Първомайци
      40600060 с.Първомайци
      40600061 с.Първомайци
      40600063 с. Поликраище
      40600065 с. Поликраище
      40600066 с.Крушето
      40600067 гр.Долна Оряховица
      40600068 гр.Долна Оряховица
      40600069 гр.Долна Оряховица
      40600070 гр.Долна Оряховица
      40600071 с. Писарево
      40600072 с.Върбица
      40600073 с.Върбица
      40600074 с.Драганово
      40600075 с.Драганово
      40600076 с.Драганово
      40600077 с.Стрелец
      40600078 с.Паисий
      40600079 с.Янтра
      40600080 с.Горски горен Тръмбеш
      40600081 с.Горски горен Тръмбеш
      40600082 с.Горски долен Тръмбеш
      41300001 гр.Елена
      41300002 гр.Елена
      41300003 гр.Елена
      41300004 гр.Елена
      41300005 гр.Елена
      41300006 гр.Елена
      41300007 с.Бадевци
      41300008 с.Лазарци
      41300009 гр.Елена
      41300010 с.Беброво
      41300011 с.Блъсковци
      41300012 с.Бойковци
      41300013 с.Буйновци
      41300014 с.Дебели рът
      41300015 с.Дрента
      41300016 с.Илаков рът
      41300017 с. Каменари
      41300018 с.Константин
      41300019 с.Костел
      41300020 с.Майско
      41300021 с.Марян
      41300022 с.Мийковци
      41300023 с.Палици
      41300024 с.Руховци
      41300025 с.Средни колиби
      41300026 с.Тодювци
      41300027 с.Чакали
      41300028 с.Гърдевци
      41300029 с.Яковци
      41400001 гр.Златарица
      41400002 гр.Златарица
      41400003 гр.Златарица
      41400004 с.Родина
      41400005 с.Горско ново село
      41400006 с.Сливовица
      41400007 с.Росно
      41400008 с.Долно Шивачево
      41400009 с.Калайджии
      41400010 с.Резач
      41400011 с.Средно село
      41400012 с.Разсоха
      41400013 с.Дедина
      42000001 гр.Лясковец
      42000002 гр.Лясковец
      42000003 гр.Лясковец
      42000005 гр.Лясковец
      42000006 гр.Лясковец
      42000007 гр.Лясковец
      42000009 гр.Лясковец
      42000010 гр.Лясковец
      42000011 гр.Лясковец
      42000012 гр.Лясковец
      42000014 с.Драгижево
      42000015 с.Мерданя
      42000016 с.Козаревец
      42000017 с.Добри дял
      42000018 с.Добри дял
      42000019 с.Джулюница
      42000020 с.Джулюница
      42200001 гр.Павликени
      42200002 гр.Павликени
      42200003 гр.Павликени
      42200004 гр.Павликени
      42200005 гр.Павликени
      42200006 гр.Павликени
      42200007 гр.Павликени
      42200008 гр.Павликени
      42200009 гр.Павликени
      42200010 гр.Павликени
      42200011 гр.Павликени
      42200012 гр.Павликени
      42200013 гр.Павликени
      42200014 гр.Павликени
      42200016 гр.Павликени
      42200017 гр.Павликени
      42200021 с.Батак
      42200022 с.Бутово
      42200023 гр.Бяла черква
      42200024 гр.Бяла черква
      42200025 гр.Бяла черква
      42200026 с.Вишовград
      42200027 с.Върбовка
      42200028 с.Върбовка
      42200029 с.Горна Липница
      42200030 с.Долна Липница
      42200031 с.Димча
      42200032 с.Дъскот
      42200033 с.Караисен
      42200034 с.Караисен
      42200035 с.Лесичери
      42200036 с.Михалци
      42200037 с.Мусина
      42200038 с.Недан
      42200039 с.Недан
      42200040 с. Паскалевец
      42200041 с.Патреш
      42200042 с.Росица
      42200043 с.Сломер
      42200044 с.Стамболово
      42600001 гр.Полски Тръмбеш
      42600002 гр.Полски Тръмбеш
      42600003 гр.Полски Тръмбеш
      42600004 гр.Полски Тръмбеш
      42600005 гр.Полски Тръмбеш
      42600006 с.Раданово
      42600007 с.Раданово
      42600008 с.Орловец
      42600009 с.Каранци
      42600010 с.Масларево
      42600011 с.Вързулица
      42600012 с.Обединение
      42600013 с.Иванча
      42600014 с.Полски Сеновец
      42600015 с.Стефан Стамболово
      42600016 с.Павел
      42600017 с.Страхилово
      42600018 с.Петко Каравелово
      42600019 с.Петко Каравелово
      42600020 с.Куцина
      42600021 с.Климентово
      42800001 гр.Свищов
      42800002 гр.Свищов
      42800003 гр.Свищов
      42800004 гр.Свищов
      42800005 гр.Свищов
      42800006 гр.Свищов
      42800007 гр.Свищов
      42800009 гр.Свищов
      42800010 гр.Свищов
      42800011 гр.Свищов
      42800012 гр.Свищов
      42800013 гр.Свищов
      42800014 гр.Свищов
      42800016 гр.Свищов
      42800017 гр.Свищов
      42800018 гр.Свищов
      42800019 гр.Свищов
      42800020 гр.Свищов
      42800021 гр.Свищов
      42800022 гр.Свищов
      42800023 гр.Свищов
      42800024 гр.Свищов
      42800025 гр.Свищов
      42800026 гр.Свищов
      42800029 гр.Свищов
      42800030 гр.Свищов
      42800031 гр.Свищов
      42800032 гр.Свищов
      42800033 гр.Свищов
      42800034 гр.Свищов
      42800035 гр.Свищов
      42800041 с.Алеково
      42800044 с. Александрово
      42800047 с.Българско Сливово
      42800048 с.Българско Сливово
      42800050 с.Вардим
      42800053 с.Горна Студена
      42800056 с.Деляновци
      42800058 с.Драгомирово
      42800062 с.Козловец
      42800063 с.Козловец
      42800065 с.Морава
      42800066 с.Морава
      42800069 с.Овча могила
      42800070 с.Овча могила
      42800073 с.Ореш
      42800074 с.Ореш
      42800078 с. Совата
      42800080 с.Хаджидимитрово
      42800083 с.Царевец
      42800084 с.Царевец
      42800086 с. Червена
      42800087 гр.Свищов
      42800088 гр.Свищов
      42800089 гр.Свищов
      42800090 гр.Свищов
      43100001 гр.Стражица
      43100002 гр.Стражица
      43100003 гр.Стражица
      43100004 гр.Стражица
      43100005 гр.Стражица
      43100006 с.Асеново
      43100007 с.Бряговица
      43100008 с.Балканци
      43100009 с. Благоево
      43100010 с.Виноград
      43100011 с. Владислав
      43100012 с. Горски Сеновец
      43100013 с.Камен
      43100014 с.Камен
      43100015 с.Кесарево
      43100016 с.Кесарево
      43100017 с.Железарци
      43100018 с.Кавлак
      43100019 с.Лозен
      43100020 с.Мирово
      43100021 с.Николаево
      43100022 с. Нова Върбовка
      43100023 с.Ново градище
      43100026 с.Сушица
      43100028 с.Теменуга
      43100030 с.Царски извор
      43200001 гр.Сухиндол
      43200002 гр.Сухиндол
      43200003 гр.Сухиндол
      43200004 с.Красно градище
      43200005 с.Горско Калугерово
      43200006 с.Бяла река
      43200007 с.Горско Косово
      43200008 с.Коевци
2005 ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД