ОБОБЩЕНИ ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РИК ХАСКОВО
ОБРАБОТЕНИ СИК ПРОТОКОЛИ

      290900001 гр.Димитровград
      290900002 гр.Димитровград
      290900003 гр.Димитровград
      290900004 гр.Димитровград
      290900005 гр.Димитровград
      290900006 гр.Димитровград
      290900007 гр.Димитровград
      290900008 гр.Димитровград
      290900009 гр.Димитровград
      290900010 гр.Димитровград
      290900011 гр.Димитровград
      290900012 гр.Димитровград
      290900013 гр.Димитровград
      290900014 гр.Димитровград
      290900015 гр.Димитровград
      290900016 гр.Димитровград
      290900017 гр.Димитровград
      290900018 гр.Димитровград
      290900019 гр.Димитровград
      290900020 гр.Димитровград
      290900021 гр.Димитровград
      290900022 гр.Димитровград
      290900023 гр.Димитровград
      290900024 гр.Димитровград
      290900025 гр.Димитровград
      290900026 гр.Димитровград
      290900027 гр.Димитровград
      290900028 гр.Димитровград
      290900029 гр.Димитровград
      290900030 гр.Димитровград
      290900031 гр.Димитровград
      290900032 гр.Димитровград
      290900033 гр.Димитровград
      290900034 гр.Димитровград
      290900035 гр.Димитровград
      290900036 гр.Димитровград
      290900037 гр.Димитровград
      290900038 гр.Димитровград
      290900039 гр.Димитровград
      290900040 гр.Димитровград
      290900041 гр.Димитровград
      290900042 гр.Димитровград
      290900043 гр.Димитровград
      290900044 гр.Димитровград
      290900045 гр.Димитровград
      290900046 гр.Димитровград
      290900047 гр.Димитровград
      290900048 гр.Димитровград
      290900049 гр.Димитровград
      290900050 гр.Димитровград
      290900051 гр.Димитровград
      290900052 гр.Димитровград
      290900053 гр.Димитровград
      290900054 гр.Димитровград
      290900055 гр.Димитровград
      290900056 гр.Димитровград
      290900057 гр.Димитровград
      290900058 гр.Димитровград
      290900059 гр.Димитровград
      290900060 с.Златополе
      290900061 с.Райново
      290900062 с.Добрич
      290900063 с.Добрич
      290900064 с.Каснаково
      290900065 с.Светлина
      290900066 с.Горски извор
      290900067 с.Горски извор
      290900068 с.Крум
      290900069 с.Ябълково
      290900070 с.Ябълково
      290900071 с.Сталево
      290900072 с.Скобелево
      290900073 с.Върбица
      290900074 с.Бодрово
      290900075 с.Великан
      290900076 гр.Меричлери
      290900077 гр.Меричлери
      290900078 гр.Меричлери
      290900079 с.Длъгнево
      290900080 с.Крепост
      290900081 с.Крепост
      290900082 с.Черногорово
      290900083 с.Воден
      290900084 с.Бряст
      290900085 с.Здравец
      290900086 с.Странско
      290900087 с.Радиево
      290900088 с.Голямо Асеново
      290900089 с.Малко Асеново
      290900090 с.Брод
      290900091 с.Долно Белево
      291100001 гр.Ивайловград
      291100002 гр.Ивайловград
      291100003 гр.Ивайловград
      291100004 гр.Ивайловград
      291100005 гр.Ивайловград
      291100006 с.Свирачи
      291100007 с.Орешино
      291100008 с.Драбишна
      291100009 с.Славеево
      291100010 с.Покрован
      291100011 с.Хухла
      291100012 с.Ламбух
      291100013 с.Камилски дол
      291100014 с.Черни рид
      291100015 с.Горноселци
      291100016 с.Попско
      291100017 с.Белополци
      291100018 с.Черничино
      291100019 с.Конници
      291100020 с.Глумово
      291100021 с.Мандрица
      291100022 с.Долно Луково
      291100023 с.Меден бук
      291100024 с.Белополяне
      291100025 с.Плевун
      291100026 с.Кондово
      291100027 с.Кобилино
      291100028 с.Железино
      291100029 с.Планинец
      291100030 с.Гугутка
      291100031 с.Розино
      291700001 гр.Любимец
      291700002 гр.Любимец
      291700003 гр.Любимец
      291700004 гр.Любимец
      291700005 гр.Любимец
      291700006 гр.Любимец
      291700007 гр.Любимец
      291700008 гр.Любимец
      291700009 гр.Любимец
      291700010 с.Лозен
      291700011 с.Белица
      291700012 с.Георги Добрево
      291700013 с.Йерусалимово
      291700014 с.Малко градище
      291700015 с.Вълче поле
      291700016 с.Дъбовец
      291700017 с.Оряхово
      291700018 с.Васково
      291800001 гр.Маджарово
      291800002 с. Бориславци, М. Воден
      291800003 с.Горно поле
      291800004 с.Долни Главанак
      291800005 с.Долно Съдиево
      291800006 с.Ефрем
      291800007 с.Златоустово
      291800008 с. Румелия, Тополово
      291800009 с. Г. долина, М. брягово
      291800010 с.Ръженово
      291800011 с.Селска поляна
      291800012 с. Сеноклас, Габерово
      291800013 с.Горни Главанак
      291900001 с.Минерални бани
      291900002 с.Минерални бани
      291900003 с.Сусам
      291900004 с.Татарево
      291900005 с.Брястово
      291900006 с.Спахиево
      291900007 с.Сираково
      291900008 с.Сираково
      291900009 с.Колец
      291900010 с.Сърница
      291900011 с.Караманци
      291900012 с.Караманци
      291900013 с.Винево
      291900014 с.Ангел войвода
      291900015 с.Боян Ботево
      291900016 с.Минерални бани
      292800001 гр.Свиленград
      292800002 гр.Свиленград
      292800003 гр.Свиленград
      292800004 гр.Свиленград
      292800005 гр.Свиленград
      292800006 гр.Свиленград
      292800007 гр.Свиленград
      292800008 гр.Свиленград
      292800009 гр.Свиленград
      292800010 гр.Свиленград
      292800011 гр.Свиленград
      292800012 гр.Свиленград
      292800013 гр.Свиленград
      292800014 гр.Свиленград
      292800015 гр.Свиленград
      292800016 гр.Свиленград
      292800017 гр.Свиленград
      292800018 гр.Свиленград
      292800019 гр.Свиленград
      292800020 гр.Свиленград
      292800021 с.Генералово
      292800022 с.Димитровче
      292800023 с.Пъстрогор
      292800024 с.Мезек
      292800025 с.Сива река
      292800026 с.Момково
      292800027 с.Младиново
      292800028 с.Левка
      292800029 с.Студена
      292800030 с.Сладун
      292800031 с.Михалич
      292800032 с.Маточина
      292800033 с. Щит, Пашово
      292800034 с.Райкова могила
      292800035 с. Мустрак, Р. Гора
      292800036 с.Капитан Андреево
      292800037 с.Чернодъб
      292800038 с.Дервишка могила
      292800039 с.Костур
      292800040 гр.Свиленград
      292900001 гр.Симеоновград
      292900002 гр.Симеоновград
      292900003 гр.Симеоновград
      292900004 гр.Симеоновград
      292900005 гр.Симеоновград
      292900006 гр.Симеоновград
      292900007 гр.Симеоновград
      292900008 гр.Симеоновград
      292900009 с.Свирково
      292900010 с.Троян
      292900011 с.Дряново
      292900012 с.Тянево
      292900013 с.Калугерово
      292900014 с.Навъсен
      292900015 с.Пясъчево
      292900016 с.Константиново
      293000001 с.Стамболово
      293000002 с.Балкан
      293000003 с.Бял кладенец
      293000004 с.Воденци
      293000005 с.Войводенец
      293000006 с.Гледка
      293000007 с.Голобрадово
      293000008 с.Голям извор
      293000009 с.Долно Ботево
      293000010 с.Долно поле
      293000011 с.Долно Черковище
      293000012 с.Жълти бряг
      293000013 с.Зимовина
      293000014 с.Кладенец
      293000015 с.Кралево
      293000016 с.Лясковец
      293000017 с.Маджари
      293000018 с.Малък извор
      293000019 с.Поповец
      293000020 с.Пчелари
      293000021 с.Пътниково
      293000022 с.Рабово
      293000023 с.Светослав
      293000024 с.Силен
      293000025 с.Тънково
      293000026 с.Царева поляна
      293200001 гр.Тополовград
      293200002 гр.Тополовград
      293200003 гр.Тополовград
      293200004 гр.Тополовград
      293200005 гр.Тополовград
      293200006 гр.Тополовград
      293200007 гр.Тополовград
      293200009 с.Българска поляна
      293200010 с.Доброселец
      293200011 с.Капитан Петко войвода
      293200012 с.Каменна река
      293200013 с.Княжево
      293200014 с.Мрамор
      293200015 с.Орешник
      293200016 с.Орлов дол
      293200017 с.Планиново
      293200018 с.Присадец
      293200019 с.Радовец
      293200020 с.Светлина
      293200021 с.Синапово
      293200022 с.Срем
      293200023 с.Устрем
      293200024 с.Устрем
      293200025 с.Хлябово
      293200026 с.Чукарово
      293300001 гр.Харманли
      293300002 гр.Харманли
      293300003 гр.Харманли
      293300004 гр.Харманли
      293300005 гр.Харманли
      293300006 гр.Харманли
      293300007 гр.Харманли
      293300008 гр.Харманли
      293300009 гр.Харманли
      293300010 гр.Харманли
      293300011 гр.Харманли
      293300012 гр.Харманли
      293300013 гр.Харманли
      293300014 гр.Харманли
      293300015 гр.Харманли
      293300016 гр.Харманли
      293300017 гр.Харманли
      293300018 гр.Харманли
      293300019 гр.Харманли
      293300020 гр.Харманли
      293300021 с.Бисер
      293300022 с.Богомил
      293300023 с.Болярски извор
      293300024 с.Браница
      293300025 с.Българин
      293300026 с.Върбово
      293300027 с.Доситеево
      293300028 с.Дрипчево
      293300029 с.Иваново
      293300030 с.Изворово
      293300031 с.Коларово
      293300032 с.Лешниково
      293300033 с.Надежден
      293300034 с.Овчарово
      293300035 с.Орешец
      293300036 с.Остър камък
      293300037 с.Поляново
      293300038 с.Преславец
      293300039 с.Рогозиново
      293300040 с.Славяново
      293300041 с.Смирненци
      293300042 с.Черепово
      293300043 с.Черна могила
      293300044 с.Шишманово
      293400001 гр.Хасково
      293400002 гр.Хасково
      293400003 гр.Хасково
      293400004 гр.Хасково
      293400005 гр.Хасково
      293400006 гр.Хасково
      293400007 гр.Хасково
      293400008 гр.Хасково
      293400009 гр.Хасково
      293400010 гр.Хасково
      293400011 гр.Хасково
      293400012 гр.Хасково
      293400013 гр.Хасково
      293400014 гр.Хасково
      293400015 гр.Хасково
      293400016 гр.Хасково
      293400017 гр.Хасково
      293400018 гр.Хасково
      293400019 гр.Хасково
      293400020 гр.Хасково
      293400021 гр.Хасково
      293400022 гр.Хасково
      293400023 гр.Хасково
      293400024 гр.Хасково
      293400025 гр.Хасково
      293400026 гр.Хасково
      293400027 гр.Хасково
      293400028 гр.Хасково
      293400029 гр.Хасково
      293400030 гр.Хасково
      293400031 гр.Хасково
      293400032 гр.Хасково
      293400033 гр.Хасково
      293400034 гр.Хасково
      293400035 гр.Хасково
      293400036 гр.Хасково
      293400037 гр.Хасково
      293400038 гр.Хасково
      293400039 гр.Хасково
      293400040 гр.Хасково
      293400041 гр.Хасково
      293400042 гр.Хасково
      293400043 гр.Хасково
      293400044 гр.Хасково
      293400045 гр.Хасково
      293400046 гр.Хасково
      293400047 гр.Хасково
      293400048 гр.Хасково
      293400049 гр.Хасково
      293400050 гр.Хасково
      293400051 гр.Хасково
      293400052 гр.Хасково
      293400053 гр.Хасково
      293400054 гр.Хасково
      293400055 гр.Хасково
      293400056 гр.Хасково
      293400057 гр.Хасково
      293400058 гр.Хасково
      293400059 гр.Хасково
      293400060 гр.Хасково
      293400061 гр.Хасково
      293400062 гр.Хасково
      293400063 гр.Хасково
      293400064 гр.Хасково
      293400065 гр.Хасково
      293400066 гр.Хасково
      293400067 гр.Хасково
      293400068 гр.Хасково
      293400069 гр.Хасково
      293400070 гр.Хасково
      293400071 гр.Хасково
      293400072 гр.Хасково
      293400073 гр.Хасково
      293400074 гр.Хасково
      293400075 гр.Хасково
      293400076 гр.Хасково
      293400077 гр.Хасково
      293400078 гр.Хасково
      293400079 гр.Хасково
      293400080 гр.Хасково
      293400081 гр.Хасково
      293400082 гр.Хасково
      293400083 гр.Хасково
      293400084 гр.Хасково
      293400085 гр.Хасково
      293400086 гр.Хасково
      293400087 гр.Хасково
      293400088 гр.Хасково
      293400089 гр.Хасково
      293400090 гр.Хасково
      293400091 гр.Хасково
      293400092 гр.Хасково
      293400093 гр.Хасково
      293400094 гр.Хасково
      293400095 гр.Хасково
      293400096 гр.Хасково
      293400097 гр.Хасково
      293400098 гр.Хасково
      293400099 гр.Хасково
      293400100 гр.Хасково
      293400101 гр.Хасково
      293400102 гр.Хасково
      293400103 гр.Хасково
      293400104 гр.Хасково
      293400105 гр.Хасково
      293400106 гр.Хасково
      293400107 гр.Хасково
      293400108 гр.Хасково
      293400109 гр.Хасково
      293400110 гр.Хасково
      293400111 гр.Хасково
      293400112 гр.Хасково
      293400113 гр.Хасково
      293400114 с.Гарваново
      293400115 с.Въгларово
      293400116 с.Клокотница
      293400117 с.Стамболийски
      293400118 с.Подкрепа
      293400119 с.Узунджово
      293400120 с.Узунджово
      293400121 с.Александрово
      293400122 с.Нова Надежда
      293400123 с.Гълъбец
      293400124 с.Брягово
      293400125 с.Родопи
      293400126 с.Динево
      293400127 с.Стойково
      293400128 с.Любеново
      293400129 с.Криво поле
      293400130 с.Елена
      293400131 с.Малево
      293400132 с.Малево
      293400133 с.Книжовник
      293400134 с.Манастир
      293400135 с.Корен
      293400136 с.Горно Войводино
      293400137 с.Долно Войводино
      293400138 с.Маслиново
      293400139 с.Войводово
      293400140 с.Войводово
      293400141 с.Орлово
      293400142 с.Мандра
      293400143 с.Големанци
      293400144 с.Долно Големанци
      293400145 с.Зорница
      293400146 с.Конуш
      293400147 с.Тракиец
      293400148 с.Козлец
      293400149 с.Текето
      293400150 с.Николово
      293400151 с.Широка поляна
2005 ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД