ОБОБЩЕНИ ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РИК БУРГАС
ОБРАБОТЕНИ СИК ПРОТОКОЛИ

      20100001 гр.Айтос
      20100002 гр.Айтос
      20100003 гр.Айтос
      20100004 гр.Айтос
      20100005 гр.Айтос
      20100006 гр.Айтос
      20100007 гр.Айтос
      20100008 гр.Айтос
      20100009 гр.Айтос
      20100010 гр.Айтос
      20100011 гр.Айтос
      20100012 гр.Айтос
      20100013 гр.Айтос
      20100014 гр.Айтос
      20100015 гр.Айтос
      20100016 гр.Айтос
      20100017 гр.Айтос
      20100018 гр.Айтос
      20100019 гр.Айтос
      20100020 гр.Айтос
      20100021 гр.Айтос
      20100022 гр.Айтос
      20100023 гр.Айтос
      20100024 гр.Айтос
      20100025 гр.Айтос
      20100026 гр.Айтос
      20100027 гр.Айтос
      20100028 гр.Айтос
      20100029 гр.Айтос
      20100031 с.Лясково
      20100032 с.Зетьово
      20100033 с.Малка поляна
      20100034 с.Караново
      20100035 с.Съдиево
      20100036 с.Мъглен
      20100037 с.Дрянковец
      20100038 с.Пещерско
      20100039 с.Черна могила
      20100040 с.Пирне
      20100041 с.Карагеоргиево
      20100042 с.Поляново
      20100043 с.Чукарка
      20100044 с.Черноград
      20100045 с.Раклиново
      20100046 с.Тополица
      20100047 гр.Айтос
      20100048 с.Карагеоргиево
      20400001 гр.Бургас
      20400002 гр.Бургас
      20400003 гр.Бургас
      20400004 гр.Бургас
      20400005 гр.Бургас
      20400006 гр.Бургас
      20400007 гр.Бургас
      20400008 гр.Бургас
      20400009 гр.Бургас
      20400010 гр.Бургас
      20400011 гр.Бургас
      20400012 гр.Бургас
      20400013 гр.Бургас
      20400014 гр.Бургас
      20400015 гр.Бургас
      20400016 гр.Бургас
      20400017 гр.Бургас
      20400018 гр.Бургас
      20400019 гр.Бургас
      20400020 гр.Бургас
      20400021 гр.Бургас
      20400022 гр.Бургас
      20400023 гр.Бургас
      20400024 гр.Бургас
      20400025 гр.Бургас
      20400026 гр.Бургас
      20400027 гр.Бургас
      20400028 гр.Бургас
      20400029 гр.Бургас
      20400030 гр.Бургас
      20400031 гр.Бургас
      20400032 гр.Бургас
      20400033 гр.Бургас
      20400034 гр.Бургас
      20400035 гр.Бургас
      20400036 гр.Бургас
      20400037 гр.Бургас
      20400038 гр.Бургас
      20400039 гр.Бургас
      20400040 гр.Бургас
      20400041 гр.Бургас
      20400042 гр.Бургас
      20400043 гр.Бургас
      20400044 гр.Бургас
      20400045 гр.Бургас
      20400046 гр.Бургас
      20400047 гр.Бургас
      20400048 гр.Бургас
      20400049 гр.Бургас
      20400050 гр.Бургас
      20400051 гр.Бургас
      20400052 гр.Бургас
      20400053 гр.Бургас
      20400054 гр.Бургас
      20400055 гр.Бургас
      20400056 гр.Бургас
      20400057 гр.Бургас
      20400058 гр.Бургас
      20400059 гр.Бургас
      20400060 гр.Бургас
      20400061 гр.Бургас
      20400062 гр.Бургас
      20400063 гр.Бургас
      20400064 гр.Бургас
      20400065 гр.Бургас
      20400066 гр.Бургас
      20400067 гр.Бургас
      20400068 гр.Бургас
      20400069 гр.Бургас
      20400070 гр.Бургас
      20400071 гр.Бургас
      20400072 гр.Бургас
      20400073 гр.Бургас
      20400074 гр.Бургас
      20400075 гр.Бургас
      20400076 гр.Бургас
      20400077 гр.Бургас
      20400078 гр.Бургас
      20400079 гр.Бургас
      20400080 гр.Бургас
      20400081 гр.Бургас
      20400082 гр.Бургас
      20400083 гр.Бургас
      20400084 гр.Бургас
      20400085 гр.Бургас
      20400086 гр.Бургас
      20400087 гр.Бургас
      20400088 гр.Бургас
      20400089 гр.Бургас
      20400090 гр.Бургас
      20400091 гр.Бургас
      20400092 гр.Бургас
      20400093 гр.Бургас
      20400094 гр.Бургас
      20400095 гр.Бургас
      20400096 гр.Бургас
      20400097 гр.Бургас
      20400098 гр.Бургас
      20400099 гр.Бургас
      20400100 гр.Бургас
      20400101 гр.Бургас
      20400102 гр.Бургас
      20400103 гр.Бургас
      20400104 гр.Бургас
      20400105 гр.Бургас
      20400106 гр.Бургас
      20400107 гр.Бургас
      20400108 гр.Бургас
      20400109 гр.Бургас
      20400110 гр.Бургас
      20400111 гр.Бургас
      20400112 гр.Бургас
      20400113 гр.Бургас
      20400114 гр.Бургас
      20400115 гр.Бургас
      20400116 гр.Бургас
      20400117 гр.Бургас
      20400118 гр.Бургас
      20400119 гр.Бургас
      20400120 гр.Бургас
      20400121 гр.Бургас
      20400122 гр.Бургас
      20400123 гр.Бургас
      20400124 гр.Бургас
      20400125 гр.Бургас
      20400126 гр.Бургас
      20400127 гр.Бургас
      20400128 гр.Бургас
      20400129 гр.Бургас
      20400130 гр.Бургас
      20400131 гр.Бургас
      20400132 гр.Бургас
      20400133 гр.Бургас
      20400134 гр.Бургас
      20400135 гр.Бургас
      20400136 гр.Бургас
      20400137 гр.Бургас
      20400138 гр.Бургас
      20400139 гр.Бургас
      20400140 гр.Бургас
      20400141 гр.Бургас
      20400142 гр.Бургас
      20400143 гр.Бургас
      20400144 гр.Бургас
      20400145 гр.Бургас
      20400146 гр.Бургас
      20400147 гр.Бургас
      20400148 гр.Бургас
      20400149 гр.Бургас
      20400150 гр.Бургас
      20400151 гр.Бургас
      20400152 гр.Бургас
      20400153 гр.Бургас
      20400154 гр.Бургас
      20400155 гр.Бургас
      20400156 гр.Бургас
      20400157 гр.Бургас
      20400158 гр.Бургас
      20400159 гр.Бургас
      20400160 гр.Бургас
      20400161 гр.Бургас
      20400162 гр.Бургас
      20400163 гр.Бургас
      20400164 гр.Бургас
      20400165 гр.Бургас
      20400166 гр.Бургас
      20400167 гр.Бургас
      20400168 гр.Бургас
      20400169 гр.Бургас
      20400170 гр.Бургас
      20400171 гр.Бургас
      20400172 гр.Бургас
      20400173 гр.Бургас
      20400174 гр.Бургас
      20400175 гр.Бургас
      20400176 гр.Бургас
      20400177 гр.Бургас
      20400178 гр.Бургас
      20400179 гр.Бургас
      20400180 гр.Бургас
      20400181 гр.Бургас
      20400182 гр.Бургас
      20400183 гр.Бургас
      20400184 гр.Бургас
      20400185 гр.Бургас
      20400186 гр.Бургас
      20400187 гр.Бургас
      20400188 гр.Бургас
      20400189 гр.Бургас
      20400190 гр.Бургас
      20400191 гр.Бургас
      20400192 гр.Бургас
      20400193 гр.Бургас
      20400194 гр.Бургас
      20400195 гр.Бургас
      20400196 гр.Бургас
      20400197 гр.Бургас
      20400198 гр.Бургас
      20400199 гр.Бургас
      20400200 гр.Бургас
      20400201 гр.Бургас
      20400202 гр.Бургас
      20400203 гр.Бургас
      20400204 гр.Бургас
      20400205 гр.Бургас
      20400206 гр.Бургас
      20400207 гр.Бургас
      20400208 гр.Бургас
      20400209 гр.Бургас
      20400210 гр.Бургас
      20400211 гр.Бургас
      20400212 гр.Бургас
      20400213 гр.Бургас
      20400214 гр.Бургас
      20400215 гр.Бургас
      20400216 гр.Бургас
      20400217 гр.Бургас
      20400218 гр.Бургас
      20400219 гр.Бургас
      20400220 гр.Бургас
      20400221 гр.Бургас
      20400222 гр.Бургас
      20400223 гр.Бургас
      20400224 гр.Бургас
      20400225 гр.Бургас
      20400226 гр.Бургас
      20400227 гр.Бургас
      20400228 гр.Бургас
      20400229 гр.Бургас
      20400230 гр.Бургас
      20400231 гр.Бургас
      20400232 гр.Бургас
      20400233 гр.Бургас
      20400234 гр.Бургас
      20400235 гр.Бургас
      20400236 гр.Бургас
      20400237 гр.Бургас
      20400238 гр.Бургас
      20400239 гр.Бургас
      20400240 гр.Бургас
      20400241 гр.Бургас
      20400242 гр.Бургас
      20400243 гр.Бургас
      20400244 гр.Бургас
      20400245 гр.Бургас
      20400246 гр.Бургас
      20400247 гр.Бургас
      20400248 гр.Бургас
      20400249 гр.Бургас
      20400250 гр.Бургас
      20400251 гр.Бургас
      20400252 гр.Бургас
      20400253 гр.Бургас
      20400254 гр.Бургас
      20400255 гр.Бургас
      20400256 гр.Бургас
      20400257 с.Банево
      20400258 с.Банево
      20400259 с.Братово
      20400260 с.Брястовец
      20400261 гр.Българово
      20400262 гр.Българово
      20400263 с.Драганово
      20400264 с.Изворище
      20400265 с.Ветрен
      20400266 с.Ветрен
      20400267 с.Ветрен
      20400268 с.Миролюбово
      20400269 с.Равнец
      20400270 с.Равнец
      20400271 с.Рудник
      20400272 с.Рудник
      20400273 с.Рудник
      20400274 с.Рудник
      20400275 с.Черно море
      20400276 с.Черно море
      20400277 с.Черно море
      20400278 с.Маринка
      20400279 с.Твърдица
      20400280 с.Димчево
      20400281 гр.Бургас
      20400282 гр.Бургас
      20400283 гр.Бургас
      20400284 гр.Бургас
      20400285 гр.Бургас
      20400286 гр.Бургас
      20600001 гр.Средец
      20600002 гр.Средец
      20600003 гр.Средец
      20600004 гр.Средец
      20600005 гр.Средец
      20600006 гр.Средец
      20600007 гр.Средец
      20600008 гр.Средец
      20600009 с.Белила
      20600010 с.Росеново
      20600011 с.Бистрец
      20600012 с.Богданово
      20600013 с.Варовник
      20600014 с.Вълчаново
      20600015 с.Голямо Буково
      20600016 с.Горно Ябълково
      20600017 с.Дебелт
      20600018 с.Дебелт
      20600019 с.Долно Ябълково
      20600020 с.Драка
      20600021 с.Драчево
      20600022 с.Дюлево
      20600023 с.Момина църква
      20600024 с.Загорци
      20600025 с.Кирово
      20600026 с.Белеврен
      20600027 с.Граничар
      20600028 с.Кубадин
      20600029 с.Малина
      20600030 с.Орлинци
      20600031 с.Проход
      20600032 с.Пънчево
      20600033 с.Радойново
      20600034 с.Светлина
      20600035 с.Сливово
      20600036 с.Гранитец
      20600037 с.Синьо камене
      20600038 с.Суходол
      20600039 с.Факия
      20600040 гр.Средец
      20600041 гр.Средец
      20600042 гр.Средец
      20600043 с.Зорница
      20600044 гр.Средец
      20800001 гр.Камено
      20800002 гр.Камено
      20800003 гр.Камено
      20800004 гр.Камено
      20800005 гр.Камено
      20800006 гр.Камено
      20800007 с.Винарско
      20800008 с.Вратица
      20800009 с.Желязово
      20800010 с.Кръстина
      20800011 с.Ливада
      20800012 с.Константиново
      20800013 с.Полски извор
      20800014 с.Русокастро
      20800015 с.Русокастро
      20800016 с.Свобода
      20800017 с.Тръстиково
      20800018 с.Трояново
      20800019 с.Трояново
      20800020 с.Черни връх
      20900001 гр.Карнобат
      20900002 гр.Карнобат
      20900003 гр.Карнобат
      20900004 гр.Карнобат
      20900005 гр.Карнобат
      20900006 гр.Карнобат
      20900007 гр.Карнобат
      20900008 гр.Карнобат
      20900009 гр.Карнобат
      20900010 гр.Карнобат
      20900011 гр.Карнобат
      20900012 гр.Карнобат
      20900013 гр.Карнобат
      20900014 гр.Карнобат
      20900015 гр.Карнобат
      20900016 гр.Карнобат
      20900017 гр.Карнобат
      20900018 гр.Карнобат
      20900019 гр.Карнобат
      20900020 гр.Карнобат
      20900021 гр.Карнобат
      20900022 гр.Карнобат
      20900023 гр.Карнобат
      20900024 гр.Карнобат
      20900025 гр.Карнобат
      20900026 гр.Карнобат
      20900027 гр.Карнобат
      20900028 с.Искра
      20900029 с.Екзарх Антимово
      20900030 с.Екзарх Антимово
      20900031 с.Драганци
      20900032 с.Добриново
      20900033 с.Смолник
      20900034 с.Житосвят
      20900035 с.Деветак
      20900036 с.Сан-Стефано
      20900037 с.Железник
      20900038 с.Невестино
      20900039 с.Мъдрино
      20900040 с.Сигмен
      20900041 с.Раклица
      20900042 с.Соколово
      20900043 с.Драгово
      20900044 с.Глумче
      20900045 с.Зимен
      20900046 с.Кликач
      20900047 с.Хаджиите
      20900048 с.Козаре
      20900049 с.Крушово
      20900050 с.Аспарухово
      20900051 с.Детелина
      20900052 с.Черково
      20900053 с.Сърнево
      20900054 с.Церковски
      20900055 с.Венец
      20900056 с.Крумово градище
      20900057 с.Деветинци
      20900058 с.Огнен
      21200001 гр.Малко Търново
      21200002 гр.Малко Търново
      21200003 гр.Малко Търново
      21200004 гр.Малко Търново
      21200005 с.Близнак
      21200007 с.Граматиково
      21200008 с.Визица
      21200009 с.Заберново
      21200010 с.Калово
      21200011 с.Стоилово
      21200012 с.Бръшлян
      21200013 с.Звездец
      21200014 с.Евренозово
      21200016 с.Бяла вода
      21300001 гр.Царево
      21300002 гр.Царево
      21300003 гр.Царево
      21300004 гр.Царево
      21300005 гр.Царево
      21300006 гр.Царево
      21300007 гр.Царево
      21300008 с.Кондолово
      21300009 с.Лозенец
      21300010 с.Велика
      21300011 с.Фазаново
      21300012 гр.Ахтопол
      21300013 гр.Ахтопол
      21300014 с.Резово
      21300015 с.Синеморец
      21300016 с.Бродилово
      21300017 с.Кости
      21300018 с.Варвара
      21300019 с.Изгрев
      21300020 с.Българи
      21500001 гр.Несебър
      21500002 гр.Несебър
      21500003 гр.Несебър
      21500004 гр.Несебър
      21500005 гр.Несебър
      21500006 гр.Несебър
      21500007 гр.Несебър
      21500008 гр.Несебър
      21500009 гр.Несебър
      21500010 гр.Несебър
      21500011 гр.Несебър
      21500012 гр.Несебър
      21500013 гр.Несебър
      21500014 с.Баня
      21500015 с.Свети Влас
      21500016 с.Свети Влас
      21500017 с.Свети Влас
      21500018 с.Гюльовца
      21500019 с.Гюльовца
      21500020 с.Кошарица
      21500021 с.Кошарица
      21500022 гр.Обзор
      21500023 гр.Обзор
      21500024 гр.Обзор
      21500025 с.Раковсково
      21500026 с.Приселци
      21500027 с.Оризаре
      21500028 с.Оризаре
      21500029 с.Паницово
      21500030 с.Равда
      21500031 с.Равда
      21500032 с.Тънково
      21700001 с.Александрово
      21700002 с.Ахелой
      21700003 с.Ахелой
      21700004 с.Ахелой
      21700005 с.Ахелой
      21700006 с.Бата
      21700007 с.Бата
      21700008 с.Белодол
      21700009 с.Габерово
      21700010 с.Гълъбец
      21700011 с.Гълъбец
      21700012 с.Дъбник
      21700013 с.Каменар
      21700014 гр.Каблешково
      21700015 гр.Каблешково
      21700016 гр.Каблешково
      21700017 гр.Каблешково
      21700018 гр.Поморие
      21700019 гр.Поморие
      21700020 гр.Поморие
      21700021 гр.Поморие
      21700022 гр.Поморие
      21700023 гр.Поморие
      21700024 гр.Поморие
      21700025 гр.Поморие
      21700026 гр.Поморие
      21700027 гр.Поморие
      21700028 гр.Поморие
      21700029 гр.Поморие
      21700030 гр.Поморие
      21700031 гр.Поморие
      21700032 гр.Поморие
      21700033 гр.Поморие
      21700034 с.Лъка
      21700035 с.Медово
      21700036 гр.Поморие
      21700037 гр.Поморие
      21700038 гр.Поморие
      21700039 гр.Поморие
      21700040 гр.Поморие
      21700041 с.Козичино
      21700042 с.Горица
      21700043 с.Горица
      21700044 с.Порой
      21700045 с.Страцин
      21700046 с.Страцин
      21700047 с.Косовец
      21700048 гр.Поморие
      21700049 гр.Поморие
      21800001 с.Руен
      21800002 с.Руен
      21800003 с.Руен
      21800004 с.Билка
      21800005 с.Вишна
      21800006 с.Вресово
      21800007 с.Добра поляна
      21800008 с.Добромир
      21800009 с.Добромир
      21800010 с.Дропла
      21800011 с.Дъскотна
      21800012 с.Заимчево
      21800013 с.Зайчар
      21800015 с.Каменяк
      21800016 с.Каравельово
      21800017 с.Листец
      21800018 с.Люляково
      21800019 с.Люляково
      21800020 с.Люляково
      21800021 с.Мрежичко
      21800022 с.Планиница
      21800023 с.Планиница
      21800024 с.Подгорец
      21800025 с.Преображенци
      21800026 с.Припек
      21800027 с.Просеник
      21800028 с.Просеник
      21800029 с.Разбойна
      21800030 с.Речица
      21800031 с.Рожден
      21800032 с.Рудина
      21800033 с.Рупча
      21800034 с.Ръжица
      21800035 с.Ръжица
      21800036 с.Сини рид
      21800037 с.Скалак
      21800038 с.Снежа
      21800039 с.Снягово
      21800041 с.Соколец
      21800042 с.Средна махала
      21800043 с.Струя
      21800044 с.Топчийско
      21800045 с.Топчийско
      21800046 с.Трънак
      21800047 с.Трънак
      21800048 с.Череша
      21800049 с.Шиварово
      21800051 с.Ябълчево
      21800052 с.Ясеново
      22100001 гр.Созопол
      22100002 гр.Созопол
      22100003 гр.Созопол
      22100004 гр.Созопол
      22100005 гр.Созопол
      22100006 с.Атия
      22100007 с.Атия
      22100010 с.Вършило
      22100011 с.Габър
      22100012 с.Зидарово
      22100014 с.Извор
      22100015 с.Индже войвода
      22100016 с.Крушевец
      22100017 с.Присад
      22100018 с.Равадиново
      22100019 с.Равна гора
      22100020 с.Росен
      22100021 с.Росен
      22100022 с.Черноморец
      22100023 с.Черноморец
      22300001 гр.Сунгурларе
      22300002 гр.Сунгурларе
      22300003 гр.Сунгурларе
      22300004 гр.Сунгурларе
      22300005 с.Бероново
      22300006 с.Босилково
      22300007 с.Ведрово
      22300008 с.Везенково
      22300009 с.Велислав
      22300010 с.Пчелин
      22300011 с.Вълчин
      22300012 с.Грозден
      22300013 с.Дъбовица
      22300014 с.Есен
      22300015 с.Завет
      22300016 с.Камчия
      22300017 с.Климаш
      22300018 с.Костен
      22300019 с.Лозарево
      22300020 с.Лозарево
      22300021 с.Манолич
      22300022 с.Манолич
      22300023 с.Подвис
      22300024 с.Подвис
      22300025 с.Прилеп
      22300026 с.Прилеп
      22300027 с.Садово
      22300028 с.Славянци
      22300029 с.Съединение
      22300030 с.Съединение
      22300031 с.Терзийско
      22300032 с.Черница
      22300033 с.Горово
      22300034 с.Чубра
      22300035 с.Скала
      22700001 гр.Приморско
      22700002 гр.Приморско
      22700003 гр.Приморско
      22700004 с.Ново Паничарево
      22700005 с.Писменово
      22700006 с.Ясна поляна
      22700007 с.Ясна поляна
      22700008 с.Китен
      22700009 с.Веселие
2005 ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД