ОБОБЩЕНИ ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РИК ПЛЕВЕН
ОБРАБОТЕНИ СИК ПРОТОКОЛИ

      150300001 гр.Белене
      150300002 гр.Белене
      150300003 гр.Белене
      150300004 гр.Белене
      150300005 гр.Белене
      150300006 гр.Белене
      150300007 гр.Белене
      150300008 гр.Белене
      150300009 с.Деков
      150300010 с.Татари
      150300011 с.Петокладенци
      150300012 с. Кулина вода
      150300013 с. Бяла вода
      150300014 гр.Белене
      150300015 гр.Белене
      150300016 гр.Белене
      150800001 гр.Гулянци
      150800002 гр.Гулянци
      150800003 гр.Гулянци
      150800004 гр.Гулянци
      150800005 с.Шияково
      150800006 с.Крета
      150800007 с.Ленково
      150800008 с.Милковица
      150800009 с.Милковица
      150800010 с.Милковица
      150800011 с.Долни Вит
      150800012 с.Сомовит
      150800013 с.Брест
      150800014 с.Брест
      150800015 с.Брест
      150800016 с.Гиген
      150800017 с.Гиген
      150800018 с.Гиген
      150800019 с.Искър
      150800020 с.Загражден
      150800021 с.Дъбован
      151000001 с.Байкал
      151000002 с.Биволаре
      151000003 с.Божурица
      151000004 с.Брегаре
      151000005 с.Горна Митрополия
      151000006 с.Горна Митрополия
      151000007 с.Горна Митрополия
      151000008 с.Гостиля
      151000009 гр.Долна Митрополия
      151000010 гр.Долна Митрополия
      151000011 гр.Долна Митрополия
      151000012 гр.Долна Митрополия
      151000013 с.Комарево
      151000014 с.Комарево
      151000015 с.Крушовене
      151000016 с.Крушовене
      151000018 с.Ореховица
      151000019 с.Ореховица
      151000020 с.Ореховица
      151000021 с.Победа
      151000022 с.Подем
      151000023 с.Рибен
      151000024 с.Славовица
      151000025 с.Ставерци
      151000026 с.Ставерци
      151000027 с.Ставерци
      151000028 гр.Тръстеник
      151000029 гр.Тръстеник
      151000030 гр.Тръстеник
      151000031 гр.Тръстеник
      151000032 гр.Тръстеник
      151000033 гр.Тръстеник
      151000034 гр.Тръстеник
      151100001 гр.Долни Дъбник
      151100002 гр.Долни Дъбник
      151100003 гр.Долни Дъбник
      151100004 гр.Долни Дъбник
      151100005 гр.Долни Дъбник
      151100006 гр.Долни Дъбник
      151100007 гр.Долни Дъбник
      151100008 с.Градина
      151100009 с.Петърница
      151100010 с.Петърница
      151100011 с.Бъркач
      151100012 с.Крушовица
      151100013 с.Крушовица
      151100014 с.Крушовица
      151100015 с.Садовец
      151100016 с.Садовец
      151100017 с.Садовец
      151100018 с.Садовец
      151100019 с.Горни Дъбник
      151100020 с.Горни Дъбник
      151100021 с.Горни Дъбник
      151600001 гр.Левски
      151600002 гр.Левски
      151600003 гр.Левски
      151600004 гр.Левски
      151600005 гр.Левски
      151600006 гр.Левски
      151600007 гр.Левски
      151600008 гр.Левски
      151600009 гр.Левски
      151600010 гр.Левски
      151600011 гр.Левски
      151600012 гр.Левски
      151600013 гр.Левски
      151600015 с.Асеновци
      151600016 с.Асеновци
      151600017 с.Аспарухово
      151600018 с.Божурлук
      151600019 с.Българене
      151600020 с.Варана
      151600021 с.Градище
      151600022 с.Градище
      151600023 с.Изгрев
      151600024 с.Козар Белене
      151600025 с.Малчика
      151600026 с.Малчика
      151600027 с.Обнова
      151600028 с.Обнова
      151600029 с.Обнова
      151600030 с.Стежерово
      151600031 с.Трънчовица
      152100001 гр.Никопол
      152100002 гр.Никопол
      152100003 гр.Никопол
      152100004 гр.Никопол
      152100005 с.Драгаш войвода
      152100006 с.Въбел
      152100007 с.Любеново
      152100008 с.Лозица
      152100009 с.Черковица
      152100010 с.Жернов
      152100011 с.Муселиево
      152100012 с.Евлогиево
      152100013 с.Дебово
      152100014 с.Асеново
      152100015 с.Новачене
      152100016 с.Новачене
      152100017 с.Санадиново
      152100018 с.Бацова махала
      152300001 гр.Искър
      152300002 гр.Искър
      152300003 гр.Искър
      152300004 гр.Искър
      152300005 с.Долни Луковит
      152300006 с.Долни Луковит
      152300007 с.Долни Луковит
      152300008 с.Писарово
      152300009 с.Староселци
      152300010 с.Староселци
      152400001 гр.Плевен
      152400002 гр.Плевен
      152400003 гр.Плевен
      152400004 гр.Плевен
      152400005 гр.Плевен
      152400006 гр.Плевен
      152400007 гр.Плевен
      152400008 гр.Плевен
      152400009 гр.Плевен
      152400010 гр.Плевен
      152400011 гр.Плевен
      152400012 гр.Плевен
      152400013 гр.Плевен
      152400014 гр.Плевен
      152400015 гр.Плевен
      152400016 гр.Плевен
      152400017 гр.Плевен
      152400018 гр.Плевен
      152400019 гр.Плевен
      152400020 гр.Плевен
      152400021 гр.Плевен
      152400022 гр.Плевен
      152400023 гр.Плевен
      152400024 гр.Плевен
      152400025 гр.Плевен
      152400026 гр.Плевен
      152400027 гр.Плевен
      152400028 гр.Плевен
      152400029 гр.Плевен
      152400030 гр.Плевен
      152400031 гр.Плевен
      152400032 гр.Плевен
      152400033 гр.Плевен
      152400034 гр.Плевен
      152400035 гр.Плевен
      152400036 гр.Плевен
      152400037 гр.Плевен
      152400038 гр.Плевен
      152400039 гр.Плевен
      152400040 гр.Плевен
      152400041 гр.Плевен
      152400042 гр.Плевен
      152400043 гр.Плевен
      152400044 гр.Плевен
      152400045 гр.Плевен
      152400046 гр.Плевен
      152400047 гр.Плевен
      152400048 гр.Плевен
      152400049 гр.Плевен
      152400050 гр.Плевен
      152400051 гр.Плевен
      152400052 гр.Плевен
      152400053 гр.Плевен
      152400054 гр.Плевен
      152400055 гр.Плевен
      152400056 гр.Плевен
      152400057 гр.Плевен
      152400058 гр.Плевен
      152400059 гр.Плевен
      152400060 гр.Плевен
      152400061 гр.Плевен
      152400062 гр.Плевен
      152400063 гр.Плевен
      152400064 гр.Плевен
      152400065 гр.Плевен
      152400066 гр.Плевен
      152400067 гр.Плевен
      152400068 гр.Плевен
      152400069 гр.Плевен
      152400070 гр.Плевен
      152400071 гр.Плевен
      152400072 гр.Плевен
      152400073 гр.Плевен
      152400074 гр.Плевен
      152400075 гр.Плевен
      152400076 гр.Плевен
      152400077 гр.Плевен
      152400078 гр.Плевен
      152400079 гр.Плевен
      152400080 гр.Плевен
      152400081 гр.Плевен
      152400082 гр.Плевен
      152400083 гр.Плевен
      152400084 гр.Плевен
      152400085 гр.Плевен
      152400086 гр.Плевен
      152400087 гр.Плевен
      152400088 гр.Плевен
      152400089 гр.Плевен
      152400090 гр.Плевен
      152400091 гр.Плевен
      152400092 гр.Плевен
      152400093 гр.Плевен
      152400094 гр.Плевен
      152400095 гр.Плевен
      152400096 гр.Плевен
      152400097 гр.Плевен
      152400098 гр.Плевен
      152400099 гр.Плевен
      152400100 гр.Плевен
      152400101 гр.Плевен
      152400102 гр.Плевен
      152400103 гр.Плевен
      152400104 гр.Плевен
      152400105 гр.Плевен
      152400106 гр.Плевен
      152400107 гр.Плевен
      152400108 гр.Плевен
      152400109 гр.Плевен
      152400110 гр.Плевен
      152400111 гр.Плевен
      152400112 гр.Плевен
      152400113 гр.Плевен
      152400114 гр.Плевен
      152400115 гр.Плевен
      152400116 гр.Плевен
      152400117 гр.Плевен
      152400118 гр.Плевен
      152400119 с.Беглеж
      152400120 с.Бохот
      152400121 с.Брестовец
      152400122 с.Бръшляница
      152400123 с.Буковлък
      152400124 с.Буковлък
      152400125 с.Буковлък
      152400126 с.Върбица
      152400127 с.Горталово
      152400128 с.Гривица
      152400129 с.Гривица
      152400130 с.Коиловци
      152400131 с.Коиловци
      152400132 с.Къртожабене
      152400133 с.Къшин
      152400134 с.Ласкар
      152400135 с.Мечка
      152400136 с.Николаево
      152400137 с.Опанец
      152400138 с.Опанец
      152400139 с.Пелишат
      152400140 с.Радишево
      152400141 с.Ралево
      152400142 гр.Славяново
      152400143 гр.Славяново
      152400144 гр.Славяново
      152400145 гр.Славяново
      152400146 гр.Славяново
      152400147 с.Тодорово
      152400148 с.Тученица
      152400149 с.Търнене
      152400150 с.Ясен
      152400151 с.Ясен
      152400152 с.Дисевица
      152400153 с.Бохот
      152400154 гр.Плевен
      152400155 гр.Плевен
      152400156 гр.Плевен
      152400157 гр.Плевен
      152400158 гр.Плевен
      152400159 гр.Плевен
      152400160 гр.Плевен
      152400161 гр.Плевен
      152400162 гр.Плевен
      152700001 гр.Пордим
      152700002 гр.Пордим
      152700003 гр.Пордим
      152700004 с.Борислав
      152700005 с.Вълчитрън
      152700006 с.Вълчитрън
      152700007 с.Згалево
      152700008 с.Каменец
      152700009 с.Катерица
      152700010 с.Одърне
      152700011 с.Тотлебен
      153700001 с.Бресте
      153700002 с.Глава
      153700003 с.Глава
      153700004 с.Горник
      153700005 с.Горник
      153700006 с.Девенци
      153700007 гр.Койнаре
      153700008 гр.Койнаре
      153700009 гр.Койнаре
      153700010 гр.Койнаре
      153700011 гр.Койнаре
      153700012 с.Лепица
      153700013 с.Радомирци
      153700014 с.Радомирци
      153700015 с.Ракита
      153700016 с.Реселец
      153700017 с.Рупци
      153700018 с.Сухаче
      153700019 с.Телиш
      153700020 с.Телиш
      153700021 гр.Червен бряг
      153700022 гр.Червен бряг
      153700023 гр.Червен бряг
      153700024 гр.Червен бряг
      153700025 гр.Червен бряг
      153700026 гр.Червен бряг
      153700027 гр.Червен бряг
      153700028 гр.Червен бряг
      153700029 гр.Червен бряг
      153700030 гр.Червен бряг
      153700031 гр.Червен бряг
      153700032 гр.Червен бряг
      153700033 гр.Червен бряг
      153700034 гр.Червен бряг
      153700035 гр.Червен бряг
      153700036 гр.Червен бряг
      153700037 гр.Червен бряг
      153700038 с.Чомаковци
      153700039 с.Чомаковци
      153700040 гр.Червен бряг
      153900001 гр.Кнежа
      153900002 гр.Кнежа
      153900003 гр.Кнежа
      153900004 гр.Кнежа
      153900005 гр.Кнежа
      153900006 гр.Кнежа
      153900007 гр.Кнежа
      153900008 гр.Кнежа
      153900009 гр.Кнежа
      153900010 гр.Кнежа
      153900011 гр.Кнежа
      153900012 гр.Кнежа
      153900013 гр.Кнежа
      153900014 с.Бреница
      153900015 с.Бреница
      153900016 с.Еница
      153900017 с.Лазарово
      153900018 гр.Кнежа
2005 ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД