ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 338/01.07.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 338
София, 1 юли 2005 г.

С Решение № 326 от 28 юни 2005 г. Централната избирателна комисия обяви резултатите от изборите за 40-то Народно събрание, произведени на 25 юни 2005 г.
В срока по чл. 110, ал. 1 от ЗИНП е постъпило писмено заявления от избрания в два многомандатни избирателни района народен представител Стела Димитрова Ангелова-Банкова, с което заявява в кой избирателен район желае да остане избран.
Предвид изложеното и на основание чл. 111, т. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :
Обявява за избран кандидата за народен представител Павел Михайлов Чернев, ЕГН .........., коалиция “АТАКА”, в избирателен район София-град № 23 на мястото на Стела Димитрова Ангелова-Банкова, която остава избрана в избирателен район Плевен № 15.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 331/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 332/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 333/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 334/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 335/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 336/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 337/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 338/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 339/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 340/01.07.2005 
Решения: 331 ÷ 340 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]