ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 328/29.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 328
София, 29 юни 2005 г.

На основание на чл. 23, ал. 1, т. 16 и 17 и чл. 111, т. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Обявява за избрани за народни представители в съответните избирателни райони следните кандидати:

1 избирателен район - Благоевград
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
1-3-КБ-1-Любен Андонов Корнезов
1-3-КБ-2-Георги Владимиров Юруков
1-6-НДСВ-1-Бойко Методиев Борисов
1-6-НДСВ-2-Снежана Великова Гроздилова
1-8-ДСБ-1-Веселин Методиев Петров
1-12-БНС-1-Борис Янков Ячев
1-17-ДПС-1-Ахмед Демир Доган
1-17-ДПС-2-Алиосман Ибраим Имамов
1-19-ОДС-1-Филип Димитров Димитров
1-19-ОДС-2-Яне Георгиев Янев
-----
2 избирателен район - Бургас
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
2-3-КБ-1-Сергей Дмитриевич Станишев
2-3-КБ-2-Любомир Пенчев Пантелеев
2-3-КБ-3-Георги Стоянов Кадиев
2-6-НДСВ-1-Соломон Исак Паси
2-6-НДСВ-2-Ангел Вълчев Тюркеджиев
2-8-ДСБ-1-Светослав Христов Малинов
2-12-БНС-1-Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
2-14-Атака-1-Тодор Николов Батилов
2-14-Атака-2-Ваньо Стефанов Хърков
2-17-ДПС-1-Несрин Мустафа Узун
2-17-ДПС-2-Джевдет Ибрям Чакъров
2-17-ДПС-3-Фатме Муса Илияз
2-19-ОДС-1-Любен Любенов Дилов
-----
3 избирателен район - Варна
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
3-3-КБ-1-Петър Владимиров Димитров
3-3-КБ-2-Андрей Лазаров Пантев
3-3-КБ-3-Апостол Иванов Димитров
3-6-НДСВ-1-Николай Василев Василев
3-6-НДСВ-2-Борислав Николов Ралчев
3-6-НДСВ-3-Анелия Христова Атанасова
3-6-НДСВ-4-Яни Димитров Янев
3-8-ДСБ-1-Николай Боянов Михайлов
3-12-БНС-1-Стефан Антонов Софиянски
3-14-Атака-1-Волен Николов Сидеров
3-14-Атака-2-Петър Станиславов Манолов
3-17-ДПС-1-Юнал Саид Лютфи
3-19-ОДС-1-Надежда Николова Михайлова
3-19-ОДС-2-Христо Йорданов Кирчев
-----
4 избирателен район - Велико Търново
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
4-3-КБ-1-Бойко Стефанов Великов
4-3-КБ-2-Весела Николаева Лечева
4-3-КБ-3-Стоян Витанов Витанов
4-6-НДСВ-1-Николай Аврамов Свинаров
4-6-НДСВ-2-Мариана Йонкова Костадинова
4-8-ДСБ-1-Димитър Иванов Абаджиев
4-12-БНС-1-Мирослав Димитров Мурджов
4-14-Атака-1-Христо Боянов Величков
4-19-ОДС-1-Димитър Цвятков Йорданов
-----
-----
5 избирателен район - Видин
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
5-3-КБ-1-Михаил Райков Миков
5-3-КБ-2-Радослав Ненков Гайдарски
5-3-КБ-3-Надя Антонова Кочева
5-6-НДСВ-1-Нина Стефанова Чилова
-----
6 избирателен район - Враца
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
6-3-КБ-1-Георги Тодоров Божинов
6-3-КБ-2-Тома Янков Томов
6-3-КБ-3-Димитър Николов Гъндев
6-3-КБ-4-Иван Николов Гризанов
6-3-КБ-5-Иван Петков Даков
6-6-НДСВ-1-Христина Христова Велчева
6-6-НДСВ-2-Йордан Димитров Костадинов
-----
7 избирателен район - Габрово
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
7-3-КБ-1-Татяна Дончева Тотева
7-3-КБ-2-Йовко Христов Йовков
7-6-НДСВ-1-Станимир Янков Илчев
7-6-НДСВ-2-Тодор Найденов Костурски
-----
8 избирателен район - Добрич
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
8-3-КБ-1-Николай Георгиев Камов
8-3-КБ-2-Ясен Стоянов Пенчев
8-3-КБ-3-Евтим Костадинов Костадинов
8-6-НДСВ-1-Даниел Василев Вълчев
8-6-НДСВ-2-Енчо Вълков Малев
8-14-Атака-1-Станчо Николов Тодоров
8-17-ДПС-1-Нихат Тахир Кабил
-----

9 избирателен район - Кърджали
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
9-17-ДПС-1-Ахмед Демир Доган
9-17-ДПС-2-Лютви Ахмед Местан
9-17-ДПС-3-Ремзи Дурмуш Осман
9-17-ДПС-4-Юнал Тасим Тасим
9-17-ДПС-5-Неджми Ниязи Али
-----
10 избирателен район - Кюстендил
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
10-3-КБ-1-Иво Първанов Атанасов
10-3-КБ-2-Маргарита Спасова Панева
10-3-КБ-3-Мая Божидарова Манолова
10-6-НДСВ-1-Пламен Александров Панайотов
10-6-НДСВ-2-Ваня Крумова Цветкова
-----
11 избирателен район - Ловеч
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
11-3-КБ-1-Янаки Боянов Стоилов
11-3-КБ-2-Владимир Николов Дамгов
11-3-КБ-3-Донка Иванова Михайлова
11-6-НДСВ-1-Лидия Сантова Шулева
11-6-НДСВ-2-Даринка Христова Станчева
-----
12 избирателен район - Монтана
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
12-3-КБ-1-Васил Тодоров Калинов
12-3-КБ-2-Емил Константинов Георгиев
12-3-КБ-3-Александър Владимиров Радославов
12-3-КБ-4-Жори Йорданов Алексиев
12-6-НДСВ-1-Борислав Любенов Великов
12-6-НДСВ-2-Маргарита Василева Кънева
-----
13 избирателен район - Пазарджик
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
13-3-КБ-1-Георги Георгиев Пирински
13-3-КБ-2-Георги Данаилов Петърнейчев
13-3-КБ-3-Иглика Димитрова Иванова
13-3-КБ-4-Марко Николов Мечев
13-6-НДСВ-1-Даниел Василев Вълчев
13-6-НДСВ-2-Валентин Николов Милтенов
13-14-Атака-1-Петър Кирилов Берон
13-17-ДПС-1-Фидел Димитров Беев
13-19-ОДС-1-Иван Атанасов Колчаков
-----
14 избирателен район - Перник
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
14-3-КБ-1-Ангел Петров Найденов
14-3-КБ-2-Ненко Викторов Темелков
14-3-КБ-3-Росица Йорданова Янакиева-Костадинова
14-6-НДСВ-1-Меглена Щилиянова Кунева
14-6-НДСВ-2-Татяна Стоянова Калканова
-----
15 избирателен район - Плевен
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
15-3-КБ-1-Румен Йорданов Петков
15-3-КБ-2-Дончо Стефанов Цончев
15-3-КБ-3-Радослав Георгиев Илиевски
15-3-КБ-4-Васил Миланов Антонов
15-6-НДСВ-1-Милен Емилов Велчев
15-6-НДСВ-2-Анелия Йорданова Мингова
15-12-БНС-1-Венцислав Василев Върбанов
15-14-Атака-1-Стела Димитрова Ангелова - Банкова
15-17-ДПС-1-Митхат Сабри Метин
15-19-ОДС-1-Ася Величкова Михайлова
-----


16 избирателен район - Пловдив-град
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
16-3-КБ-1-Захари Димитров Георгиев
16-3-КБ-2-Атанас Атанасов Папаризов
16-6-НДСВ-1-Милен Емилов Велчев
16-6-НДСВ-2-Владимир Михайлов Дончев
16-8-ДСБ-1-Иван Йорданов Костов
16-12-БНС-1-Бойко Иванов Ватев
16-14-Атака-1-Павел Димитров Шопов
16-17-ДПС-1-Фикрет Хюдаетов Шабанов
16-19-ОДС-1-Петър Стефанов Стоянов
16-19-ОДС-2-Мария Василева Капон
-----
17 избирателен район - Пловдив-област
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
17-3-КБ-1-Петър Василев Мутафчиев
17-3-КБ-2-Александър Димитров Паунов
17-3-КБ-3-Мария Станчева Вълканова
17-6-НДСВ-1-Бойко Методиев Борисов
17-6-НДСВ-2-Пламен Неделчев Моллов
17-6-НДСВ-3-Гергана Христова Грънчарова
17-12-БНС-1-Борислав Димитров Китов
17-14-Атака-1-Георги Миланов Георгиев
17-17-ДПС-1-Джевдет Ибрям Чакъров
17-19-ОДС-1-Йордан Иванов Бакалов
17-19-ОДС-2-Георги Пинчев Иванов
-----
18 избирателен район - Разград
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
18-3-КБ-1-Венелин Димитров Узунов
18-17-ДПС-1-Хасан Ахмед Адемов
18-17-ДПС-2-Емел Етем Тошкова
18-17-ДПС-3-Рамадан Байрам Аталай
18-17-ДПС-4-Илкер Ахмедов Мустафов
-----


19 избирателен район - Русе
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
19-3-КБ-1-Ивайло Георгиев Калфин
19-3-КБ-2-Силвия Николаева Алексиева
19-6-НДСВ-1-Меглена Щилиянова Кунева
19-6-НДСВ-2-Ботьо Илиев Ботев
19-12-БНС-1-Красимир Дончев Каракачанов
19-14-Атака-1-Димитър Кинов Стоянов
19-17-ДПС-1-Емел Етем Тошкова
19-19-ОДС-1-Елеонора Николаева Николова
-----
20 избирателен район - Силистра
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
20-3-КБ-1-Добромир Христов Гущеров
20-17-ДПС-1-Филиз Хакъева Хюсменова
20-17-ДПС-2-Камен Костов Костадинов
20-17-ДПС-3-Юксел Али Хатиб
-----
21 избирателен район - Сливен
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
21-3-КБ-1-Асен Димитров Гагаузов
21-3-КБ-2-Евгени Захариев Кирилов
21-3-КБ-3-Иван Славов Иванов
21-6-НДСВ-1-Коста Димитров Цонев
21-6-НДСВ-2-Кръстанка Атанасова Шаклиян
21-14-Атака-1-Митко Иванов Димитров
21-17-ДПС-1-Янко Александров Янков
-----
22 избирателен район - Смолян
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
22-3-КБ-1-Тодор Михайлов Кумчев
22-3-КБ-2-Георги Петков Близнашки
22-6-НДСВ-1-Георги Петров Петканов
22-17-ДПС-1-Ариф Сами Агуш
-----
23 избирателен район - София
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
23-3-КБ-1-Румен Стоянов Овчаров
23-6-НДСВ-1-Пламен Александров Панайотов
23-6-НДСВ-2-Мария Иванова Ангелиева-Колева
23-8-ДСБ-1-Иван Йорданов Костов
23-9-ДСБ-2-Атанас Петров Атанасов
23-10-ДСБ-3-Иван Николаев Иванов
23-11-ДСБ-4-Антонела Ангелова Понева
23-12-ДСБ-5-Евгени Стефанов Чачев
23-12-БНС-1-Красимир Дончев Каракачанов
23-14-Атака-1-Стела Димитрова Ангелова-Банкова
23-15-Атака-2-Минчо Христов Куминев
23-19-ОДС-1-Надежда Николова Михайлова
23-20-ОДС-2-Мартин Димитров Димитров
-----
24 избирателен район - София
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
24-3-КБ-1-Стефан Ламбов Данаилов
24-6-НДСВ-1-Долорес Борисова Арсенова
24-7-НДСВ-2-Йордан Мирчев Митев
24-8-ДСБ-1-Екатерина Иванова Михайлова
24-9-ДСБ-2-Светослав Христов Малинов
24-10-ДСБ-3-Константин Стефанов Димитров
24-11-ДСБ-4-Евдокия Иванова Манева - Бабулкова
24-12-БНС-1-Стефан Антонов Софиянски
24-14-Атака-1-Димитър Кинов Стоянов
24-19-ОДС-1-Филип Димитров Димитров
24-20-ОДС-2-Марио Иванов Тагарински
-----
25 избирателен район - София
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
25-3-КБ-1-Сергей Дмитриевич Станишев
25-4-КБ-2-Александър Стоянов Арабаджиев
25-5-КБ-3-Валентина Василева Богданова
25-6-НДСВ-1-Огнян Стефанов Герджиков
25-7-НДСВ-2-Камелия Методиева Касабова
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
25-8-ДСБ-1-Веселин Методиев Петров
25-9-ДСБ-2-Нено Ненов Димов
25-12-БНС-1-Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер
25-14-Атака-1-Волен Николов Сидеров
25-15-Атака-2-Петър Станиславов Манолов
25-19-ОДС-1-Александър Манолов Праматарски
25-20-ОДС-2-Иван Георгиев Сотиров
-----
26 избирателен район - София-област
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
26-3-КБ-1-Младен Петров Червеняков
26-4-КБ-2-Евгения Тодорова Живкова
26-5-КБ-3-Кирил Николаев Добрев
26-6-КБ-4-Силвия Тодорова Стойчева
26-7-КБ-5-Олег Григоров Попов
26-6-НДСВ-1-Весела Атанасова Драганова-Илиева
26-7-НДСВ-2-Олимпи Стоянов Кътев
26-14-Атака-1-Петър Кирилов Берон
-----
27 избирателен район - Стара Загора
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
27-3-КБ-1-Емилия Радкова Масларова
27-4-КБ-2-Георги Чавдаров Анастасов
27-5-КБ-3-Трифон Димитров Митев
27-6-КБ-4-Петър Георгиев Мръцков
27-7-КБ-5-Златко Тонев Златев
27-6-НДСВ-1-Васил Минчев Иванов-Лучано
27-7-НДСВ-2-Атанас Димитров Щерев
27-8-ДСБ-1-Николай Боянов Михайлов
27-12-БНС-1-Евгений Гинев Жеков
27-14-Атака-1-Йордан Петров Величков
27-19-ОДС-1-Ваньо Евгениев Шарков
-----

 

28 избирателен район - Търговище
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
28-3-КБ-1-Румен Стоянов Овчаров
28-17-ДПС-1-Касим Исмаил Дал
28-18-ДПС-2-Росен Златанов Владимиров
28-19-ДПС-3-Ердоан Мустафов Ахмедов
-----
29 избирателен район - Хасково
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
29-3-КБ-1-Костадин Стоянов Паскалев
29-3-КБ-2-Райна Господинова Йовчева
29-6-НДСВ-1-Веселин Витанов Близнаков
29-6-НДСВ-2-Бойко Николов Боев
29-12-БНС-1-Иван Георгиев Стаматов
29-14-Атака-1-Георги Йорданов Димитров
29-17-ДПС-1-Рамадан Байрам Аталай-
29-17-ДПС-2-Христо Дамянов Бисеров-
-----
30 избирателен район - Шумен
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
30-3-КБ-1-Димитър Стоянов Дъбов
30-6-НДСВ-1-Николай Аврамов Свинаров
30-14-Атака-1-Илиян Вълев Илиев
30-17-ДПС-1-Юнал Саид Лютфи
30-17-ДПС-2-Четин Хюсеин Казак
30-17-ДПС-3-Метин Мехмедов Сюлейманов
-----
31 избирателен район - Ямбол
-----
№ на район-№ на партия-Абревиатура на партия-№ в листата-Име, презиме и фамилия-ЕГН
31-3-КБ-1-Кристиан Иванов Вигенин
31-3-КБ-2-Атанас Тодоров Мерджанов
31-3-КБ-3-Петър Георгиев Кънев
31-3-КБ-4-Стоян Проданов Иванов
31-6-НДСВ-1-Минчо Викторов Спасов

2. Избраните в два избирателни района народни представители са длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в Централната избирателна комисия в коя листа желаят да останат избрани, както следва:

Име презиме фамилия-ЕГН-Райони
Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер-Бургас-София 25 МИР
Ахмед Демир Доган-Благоевград-Кърджали
Бойко Методиев Борисов-Благоевград-Пловдив-област
Веселин Методиев Петров-Благоевград-София 25 МИР
Волен Николов Сидеров-Варна-София 25 МИР
Даниел Василев Вълчев-Добрич-Пазарджик
Джевдет Ибрям Чакъров-Бургас-Пловдив-област
Димитър Кинов Стоянов-Русе-София 24 МИР
Емел Етем Тошкова-Разград-Русе
Иван Йорданов Костов-Пловдив-град-София 23 МИР
Красимир Дончев Каракачанов-Русе-София 23 МИР
Меглена Щилиянова Кунева-Перник-Русе
Милен Емилов Велчев-Плевен-Пловдив-град
Надежда Николова Михайлова-Варна-София 23 МИР
Николай Аврамов Свинаров-Велико Търново-Шумен
Николай Боянов Михайлов-Варна-Стара Загора
Петър Кирилов Берон-Пазарджик-София-област
Петър Станиславов Манолов-Варна-София 25 МИР
Пламен Александров Панайотов-Кюстендил-София 23 МИР
Рамадан Байрам Аталай-Разград-Хасково
Румен Стоянов Овчаров-София 23 МИР-Търговище
Светослав Христов Малинов-Бургас-София 24 МИР
Име презиме фамилия-ЕГН-Райони
Сергей Дмитриевич Станишев-Бургас-София 25 МИР
Стела Димитрова Ангелова-Банкова-Плевен-София 23 МИР
Стефан Антонов Софиянски-Варна-София 24 МИР
Филип Димитров Димитров-Благоевград-София 24 МИР
Юнал Саид Лютфи-Варна-Шумен

3. Гласуването премина в спокойна обстановка. Жалбите, сигналите и оплакванията във връзка с изборния процес не дават основание да се приеме, че правото на българските граждани да упражнят свободно активното си избирателно право е било опорочено. Извършените нарушения на ЗИНП по време на предизборната кампания и произвеждането на изборите не са повлияли на изборния резултат.
Кандидатите за народни представители и централните ръководства на партиите и коалициите, участвали в изборите, могат да оспорват законността на избора чрез посочените в чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България органи пред Конституционния съд в срок не по-късно от 14 дни от обявяването на резултатите.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.

ЧЛЕНОВЕ НА ЦИК:

1. Д. Костов
2.Ал. Петров
3. М. Константинов
4.Пл. Киров
5.С. Сапунджиева
6.А. Александров
7.А. Груева
8.Б. Троянов
9. Д. Радев

10. Е. Маркова
11. Е. Пенков
12. Ив. Минев
13. Ив. Алексиева
14. И. Иларионов
15. Ил. Вълчанова
16. Кр. Вълев
17. М. Топузова
18. М. Карадайъ
19. П. Обретенов
20. П. Божков
21. Р. Еленски
22. Р. Сидерова
23. Св. Димитрова
24. С. Божиков
25. Цв. ЙосифоваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 321/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 322/25.06.2005  изпълнение на Решение № 311 от 23.06.2005 г. на ЦИК за уникалност на печата на СИК в страната
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 323/25.06.2005  гласуване в лечебни и здравни заведения, почивни домове, санаториуми и национални рехабилитационни центрове
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 324/28.06.2005  приемане докладваните от работната група на ЦИК предложения за актуализация на базата данни
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 325/28.06.2005  определяне възнаграждение на назначените от РИК – Кърджали, технически сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 326/28.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 327/29.06.2005  заличаване на кандидат за депутат от 15. МИР - Плевен, от коалиция “ОДС – СДС, Демократическа партия, Движение Гергьовден, БЗНС, НС-БЗНС, ДРОМ”
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 328/29.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 329/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 330/01.07.2005 
Решения: 321 ÷ 330 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]