ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 322/25.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 322
София, 25 юни 2005 г.

По повод постъпило питане от 23. РИК – София, и на основание чл. 23, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
Целта на механичното белязване на повърхността на печатащата плоскост (фотополимерното клише) на случайно място е да се избегне възможността за гласуване с бюлетини, внесени отвън.
При изпълнение на Решение № 311 от 23 юни 2005г. на ЦИК са възможни три случая:
1. Секционната избирателна комисия е белязала печата още при откриване на изборния ден, преди да започне подпечатване на бюлетините. В този случаи само бюлетини, подпечатани с така белязания печат, се признават за действителни, ако отговарят и на останалите изисквания на ЗИНП.
2. Секционната избирателна комисия не е белязала изобщо печата през целия изборен ден. В този случай само бюлетини, подпечатани с печата без механично белязване на повърхността на печатащата плоскост, се признават за действителни, ако отговарят и на останалите изисквания на ЗИНП.
3. Секционната избирателна комисия е белязала печата по време на изборния ден, но след започването му. В този случай СИК проверява дали първият печат върху гърба на бюлетината е белязан, преди да положи втория печат. Ако той не е белязан, обявява бюлетината за сгрешена и дава нова бюлетина на избирателя. След приключване на изборния ден при отчитането на изборния резултат бюлетините се смятат за действителни независимо дали върху тях е положен белязан или небелязан печат, ако отговарят на другите изисквания за действителност.
Копие от решението да се изпрати незабавно на СИК чрез РИК – за сведение и изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 321/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 322/25.06.2005  изпълнение на Решение № 311 от 23.06.2005 г. на ЦИК за уникалност на печата на СИК в страната
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 323/25.06.2005  гласуване в лечебни и здравни заведения, почивни домове, санаториуми и национални рехабилитационни центрове
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 324/28.06.2005  приемане докладваните от работната група на ЦИК предложения за актуализация на базата данни
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 325/28.06.2005  определяне възнаграждение на назначените от РИК – Кърджали, технически сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 326/28.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 327/29.06.2005  заличаване на кандидат за депутат от 15. МИР - Плевен, от коалиция “ОДС – СДС, Демократическа партия, Движение Гергьовден, БЗНС, НС-БЗНС, ДРОМ”
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 328/29.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 329/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 330/01.07.2005 
Решения: 321 ÷ 330 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]