ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 307/23.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 307
София, 23 юни 2005 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
1. Българските граждани, живеещи в чужбина, които се намират в страната в изборния ден, могат да гласуват по постоянния си адрес.
2. Когато български граждани са пристигнали в страната не по-рано от 24 часа преди предаването на избирателния списък на СИК, те се вписват от СИК след представяне на документ за самоличност - ПАСПОРТ, който удостоверява влизането в страната в този срок и ЛИЧНА КАРТА или зелен паспорт (за гражданите, родени преди 31 декември 1931 г.).
3. След гласуването на тези граждани член на СИК полага печат и подпис в ПАСПОРТА, който удостоверява влизането им в страната в този срок, на последната му номерирана страница.
Копие от решението да се връчи на председателите на СИК при предаване на изборните материали и книжа от РИК на СИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 300/22.06.2005  жалба от Рамадан Байрамли Фаик – упълномощен представител на Партия “Движение за права и свободи” в 9. Кърджалийски избирателен район
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 301/22.06.2005  жалба от Рамадан Байрамли Фаик – упълномощен представител на Партия “Движение за права и свободи” в 9. Кърджалийски избирателен район
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 302/23.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 303/23.06.2005  номерацията на избирателните секции в чужбина
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 304/23.06.2005  жалба от коалиция “ОДС”, представлявана от д-р Иван Атанасов Колчаков – кандидат за депутат и водач на листа в 13. МИР
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 305/23.06.2005  гласуване в страната на избирател, чиято лична карта (граждански паспорт) е изгубена, открадната или унищожена
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 306/23.06.2005  проверка за редовността на удостоверенията за гласуване на друго място
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 307/23.06.2005  гласуването на българските граждани, живеещи в чужбина, които се намират в страната в изборния ден
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 308/23.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 309/23.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
Решения: 300 ÷ 309 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]