ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 301/22.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 301
София, 22 юни 2005 г.

Постъпила е жалба от Рамадан Байрамли Фаик - упълномощен представител на Партия “Движение за права и свободи” в 9. Кърджалийски избирателен район, срещу решение № 76 от 14.06.2005 г. на РИК – Кърджали, за определяне съставите на СИК, с което е било изпълнено частично решение № 268 от 10.06.2005 г. на ЦИК. 
Жалбата е заведена в РИК – Кърджали, на 17.06.2005 г. и е допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.
С Решение № 268 от 10.06.2005 г. на ЦИК е било отменено частично решение на РИК Кърджали за определяне на съставите на секционните комисии в секции с номера 002, 004, 008, 013, 017, и 040 в община Ардино, като са били дадени указания в ръководствата на посочените комисии  да бъдат включени лица, предложени от различни партии и коалиции. Решението на ЦИК е било изпълнено по отношение на упоменатите секционни избирателни комисии с изключение на секция № 004. Като мотив е изтъкнато, че тъй като в тази секция има представител в ръководството на Коалиция за България, съставът остава непроменен.
Така изложените съображения не могат да бъдат възприети, тъй като указанията за промяна в състава на секционните комисии се отнасят изобщо до реализирането на принципа, че в ръководството на всяка една секционна комисия следва да бъдат включени представители на различни партии и коалиции.
Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 5 и 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :
ИЗМЕНЯ решение № 76 от 14.06.2005 г. на РИК – Кърджали, в частта относно определяне състава на секционна избирателна комисии в община Ардино с номер 004, като извършва следната замяна: членът на комисията от ДСБ се назначава за заместник-председател, а заместник-председателят от НДСВ се назначава за член.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 300/22.06.2005  жалба от Рамадан Байрамли Фаик – упълномощен представител на Партия “Движение за права и свободи” в 9. Кърджалийски избирателен район
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 301/22.06.2005  жалба от Рамадан Байрамли Фаик – упълномощен представител на Партия “Движение за права и свободи” в 9. Кърджалийски избирателен район
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 302/23.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 303/23.06.2005  номерацията на избирателните секции в чужбина
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 304/23.06.2005  жалба от коалиция “ОДС”, представлявана от д-р Иван Атанасов Колчаков – кандидат за депутат и водач на листа в 13. МИР
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 305/23.06.2005  гласуване в страната на избирател, чиято лична карта (граждански паспорт) е изгубена, открадната или унищожена
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 306/23.06.2005  проверка за редовността на удостоверенията за гласуване на друго място
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 307/23.06.2005  гласуването на българските граждани, живеещи в чужбина, които се намират в страната в изборния ден
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 308/23.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 309/23.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
Решения: 300 ÷ 309 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]