ЦИК - РЕШЕНИЕ №266/10.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 266
София, 10 юни 2005 г.

Постъпила е жалба с вх. № 616 от 6.06.2005 г. от Трифон Димитров Митев – пълномощник на Коалиция за България за 27. МИР – Стара Загора, против решение № 37 от 28.05.2005 г. на РИК – Стара Загора, относно назначаване на СИК в община Казанлък.
 В жалбата се прави оплакване, че решение № 37 на РИК – Стара Загора в частта му, с която са назначени 9-членните секционни комисии вместо 7-членни, както е било предложението на кмета и моли да се отмени решението и да се назначат 7-членни секционни избирателни комисии.
Видно от представените документи жалбата е в срок и следва да бъде разгледана.
Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна. При назначаване на състава на 9-членните СИК в община Казанлък РИК – Стара Загора, не е нарушила разпоредбите на ЗИНП, тъй като назначените 9-членни секционни комисии касаят секции, в които броят на избирателите е над 300.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 7, ал. 2 и 3 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Трифон Димитров Митев – пълномощник на Коалиция за България за 27. МИР – Стара Загора, против решение № 37 от 28.05.2005 г. на РИК – Стара Загора, относно назначаване на СИК в община Казанлък.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №259/9.06.2005  одобряване на аудио- и аудио-визуален клип № 3
ЦИК - РЕШЕНИЕ №260/10.06.2005  Мариана Дикова – упълномощен представител на НДСВ, срещу решение № 40 от 28.05.2005 г. на РИК – Благоевград, за назначаване съставите на СИК на територията на община Петрич
ЦИК - РЕШЕНИЕ №261/10.06.2005  промяна на началния час на гласуване в СИК на територията на община Руен
ЦИК - РЕШЕНИЕ №262/10.06.2005  жалба от Теменужка Лазарова Кръстева – представител и координатор на НДСВ за гр. Роман, срещу решение № 34 от 26.05.2005 г. на РИК – Враца, за назначаване на СИК на територията на община Роман
ЦИК - РЕШЕНИЕ №263/10.06.2005  жалба от Явор Илиев Хайтов – председател на областното настоятелство на БЗНС – НС, Враца, и Цветан Василев Йотов – председател на общинското настоятелство на БЗНС – НС, Роман срещу решение № 34 от 26.05.2005 г. на РИК – Враца, за назначаване на СИК на т
ЦИК - РЕШЕНИЕ №264/10.06.2005  жалба от Трифон Димитров Митев – пълномощник на Коалиция за България за 27. МИР – Стара Загора, против решение № 39 от 28.05.2005 г. на РИК – Стара Загора, относно назначаване на СИК в община Стара Загора
ЦИК - РЕШЕНИЕ №265/10.06.2005  жалба от Трифон Димитров Митев – пълномощник на Коалиция за България за 27. МИР – Стара Загора, против решение № 38 от 28.05.2005 г. на РИК – Стара Загора, относно назначаване на СИК в община Павел баня
ЦИК - РЕШЕНИЕ №266/10.06.2005  жалба от Трифон Димитров Митев – пълномощник на Коалиция за България за 27. МИР – Стара Загора, против решение № 37 от 28.05.2005 г. на РИК – Стара Загора, относно назначаване на СИК в община Казанлък
ЦИК - РЕШЕНИЕ №267/10.06.2005  оставяне без разглеждане заявлението на фондация “Глобална България” за участие с наблюдатели в изборите за 40-то Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ №268/10.06.2005  жалба от Милко Петров Багдасаров – представляващ “Коалиция за България” в 9. МИР – Кърджали
Решения: 259 ÷ 268 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [>]   [>>]