ЦИК - РЕШЕНИЕ №212/6.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 212
София, 6 юни 2005 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на народни представители, Решение № 11 от 25 април 2005 г. на ЦИК и писмо, вх. № 412 от 26.05.2005 г., на министъра на отбраната Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
1. Избирателните секции за гласуване на военнослужещите от българските военни контингенти в Ирак и Афганистан се разполагат на територията на военните бази и се образуват до 10 юни 2005 г. от ръководителите на дипломатическите представителства в страните, където се намират военните контингенти, или от ръководителите на най-близките до контингента дипломатически представителства. Командирите на военните контингенти изпращат до 10 юни 2005 г. списъци със заявления на най-малко 20 военнослужещи (избиратели) до ръководителя на съответното дипломатическо представителство.
2. До 15 юни 2005 г. парламентарно представените партии и коалиции в ХХХІХ Народно събрание могат да предлагат в ЦИК по един човек за член и по един за резерва за всяка СИК. Предложените членове на СИК е желателно да имат опит като членове на СИК от минали избори. Предложението да съдържа трите имена, ЕГН, номер на паспорт и дата на валидност, адрес и телефон.
3. Ръководителите на дипломатическите представителства назначават в съставите на СИК съгласно чл. 14 от ЗИНП представените от политическите партии и коалиции лица за съответната страна. При необходимост в състава на СИК се включват и лица от дипломатическите и консулските представителства.
4. Избирателите и членовете на СИК гласуват на територията на военните бази с военна карта или валиден български паспорт.
5. Министерският съвет снабдява СИК с необходимите изборни книжа, бюлетини и материали преди отпътуването на комисиите. Централната избирателна комисия извършва обучение на СИК преди отпътуването.
6. Транспортът до и от военните бази, пребиваването на СИК на териториите на военните бази, както и застраховките на членовете на СИК се осигуряват от Министерството на отбраната. Членовете на СИК се транспортират до териториите на военните бази на съответните български военни контингенти своевременно.
7. Възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии за участие в комисиите се изплащат от Министерството на външните работи.
8. Решението да се изпрати на Министерството на отбраната, Министерството на външните работи и ръководствата на парламентарно представените политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №209/3.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков - председател на ПП "Новото време" и от доц. д-р Борислав Китов - председател на Областното настоятелство на БЗНС -НС, Пловдив, срещу решение номер 45 от 27.05.2005 г. РИК - Пловдив-област номер 17, за назначаване съставите на
ЦИК - РЕШЕНИЕ №210/3.06.2005  утвърждаване на Методически указания за прилагане на ЗИНП
ЦИК - РЕШЕНИЕ №211/6.06.2005  жалба от Демократическа партия чрез пълномощника Николай Пеев Вачев срещу решения № 51 от 28.05.2005 г., № 52 от 30.05.2005 и № 53 от 30.05.2005 г. на РИК– Видин, за назначаване съставите на СИК в община Видин
ЦИК - РЕШЕНИЕ №212/6.06.2005  реда и условията за гласуване на военнослужещите от българските военни контингенти в Ирак и Афганистан
ЦИК - РЕШЕНИЕ №213/6.06.2005  жалба от Петър Иванов Петков – упълномощен представител на Демократи за силна България, срещу решение № 30 от 30.05.2004 г. на РИК – Добрич, за назначаване съставите на СИК в община Балчик
ЦИК - РЕШЕНИЕ №214/6.06.2005  жалба от Демократическа партия чрез пълномощника Красен Петков Железов срещу решение № 103 от 30.05.2005 г. на РИК– Варна, за назначаване съставите на СИК в община Варна
ЦИК - РЕШЕНИЕ №215/6.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №216/6.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “ЕСТАТ” ООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №217/6.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “АССА – М” ЕООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №218/7.06.2005  жалба от Васил Павлов Тинчев – председател на Общинската организация на ПП Демократи за силна България, срещу решение № 37 от 27.05.2005 г. на РИК – Благоевград, за назначаване съставите на СИК в община Гърмен
Решения: 209 ÷ 218 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [>]   [>>]